July 2005

Klodenes kamp

Steven Spielbergs nye film "Klodenes kamp" har i disse dager premiere verden over. Filmen er basert på H. G. Wells’ gamle fortelling om at jorden blir angrepet av marsboere: filmen er en fortelling om å forholde seg til et angrep fra en sterk og farlig fiende. Spielberg har ikke overraskende benyttet anledningen til å si noe om hvordan man bør forholde seg når man blir angrepet av en sterk og farlig fiende.

DLFs stortingsprogram

Idag, 4. juli 2005, legger DLF frem sitt program foran Stortingsvalget i september.

Programmet legger hovedvekten på å gjøre det lettere for de som driver verdiskapning i Norge, og går inn for kraftige skattelettelser, dereguleringer og avbyråkratisering.

Programmet peket også på de store problemer som finnes i norsk økonomi. At det er 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder som er trygdet, dvs. som ikke er med i verdiskapningen, er meget bekymringsfullt.

"Make poverty history"

Det er mye man kunne si om forløpet til G8-toppmøtet i Gleneagles, Skottland, 6. - 8. juli. Var konsertene med et stort knippe av verdens toppmusikere først og fremst et PR-stunt for veletablerte og svært rike artister? Var deltagerne i de store demonstrasjonene kun den vanlige alliansen av virkelighetsfjerne drømmere og kyniske pøbler? Var slagordet - "make poverty history!" - mer innholdsrikt enn et ønske om god jul og godt nytt år?

God sommer!

Fra og med 7. juli tar de som skriver kommentarene her sommerferie. I de neste ukene vil altså denne siden ikke få sine daglige oppdateringer. Allikevel kan det hende at det kommer en og annen kommentar, men de daglige kommentarene vil ikke bli tatt opp igjen før i begynnelsen av august.

Vi vil ønske alle våre lesere en fortsatt god sommer.

Terrorangrep i London

I minuttene etter kl 1000 i formiddag gikk det av seks store bomber på busser og T-banevogner i London. Offislelt er det ennå ikke komme noen kommentarer om hverken antall skadede/drepte eller hvem som står bak.

Vi vil dog regne det som svært sannsynlig at det er alQaida som står bak. Flere bomber som går av omtrent samtidig, og ofrene er tilfeldige sivile - dette er alQaidas varemerke.

Årsaken til terror

Hva er årsaken til terror? Enkelte påstår at det er historieløst å legge skylden for de mange terroraksjoner utført av militante muslimer de siste årene på islam - de hevder f.eks at det har forekommer teroraskjoner fra andre grupper: Røde Brigader herjet i Italia på 1970- og 80-tallet, i 1978 myrdet de statsminister Aldo Moro. Røde Arme Fraksjon , også kjent som «Baader-Meinhof-banden» herjet i Vest-Tyskland fra 1970-tallet og frem til organisasjonen ble oppløst i 1998. I Storbritannia gjennomførte IRA (Den irske republikanske arme) terroraksjoner helt fra 1960-tallet.

London, Madrid, Irak, Bali, New York

Militante muslimer er i dag i krig mot Vesten. De kriger mot den frihet som Vesten representerer, og de vil ikke ha denne friheten inn på områder de betrakter som sine, f.eks. i Afghanistan og Irak. Helst vil de avskaffe friheten i Vesten, og gjøre også disse områdene muslimske. Derfor går de til angrep, det er derfor de forsøker å drepe flest mulig tilfeldige mennesker som de betrakter som fiender av islam.

39 000 drept

Avisene forteller i dag at 39 000 mennesker er drept i Irak etter den USA-ledede invasjonen i mars 2003. Dette tallet er langt høyere enn tidligere anslått - Iraqi Body Count opererte med et tall på opp imot ca 26 000 - og det er dessverre grunn til å tro at det høyeste tallet i hovedsak er korrekt.

Disse dødsfallene er tragiske, og enda mer tragisk er at tallet utvilsomt kommer til å bli brukt til å rettferdiggjøre propagandaen rettet mot selve den amerikansk-ledede invasjonen av Irak.

Frihet viktigere enn kamp mot terror ?

Aftenposten refererer idag undersøkelse foretatt av Norsk Statistikk. Det konkluderes med at hensynet til kampen mot terror må vike av hensynet til menneskerettighetene. Undersøkelsen har har satt disse to hensynene opp mot hverandre og et klart flertall svarer slik.

Det ville også vært godt svart dersom denne motsetningen hadde vært gyldig. Hele spørsmålsstillingen hevder at kamp mot militant islam (terrorens kilde) og menneskerettigheter er to motpoler som ikke lar seg forene.