July 2003

LOs solidaritet i praksis

Venstresiden snakker mye om solidaritet, som betyr noe sånt som at vi bør hjelpe de svake til å få muligheter til å klare seg selv.

Men det er ofte slik at jo mer man prater, jo mindre handler man. Og hvordan oppfører venstresiden seg når den får anledning til å vise solidaritet i praksis?

I EU er det et «fritt» arbeidsmarked, dvs. at arbeidstagere fra alle medlemsland skal ha anledning til å ta arbeid i alle andre land på same vilkår som landets egne borgere. (Norge er ikke medlem av EU, men omfattes av den samme ordningen pga. diverse avtaler mellom EU og Norge.)

Hvorfor sier så mange lokalpolitikere Nei til gjenvalg?

NRKs nettside forteller at svært mange lokalpolitikere sier nei til gjenvalg. For eksempel i Mosvik kommune sa 14 av de 19 som nå sitter i kommunestyret nei til å bli nominert igjen.

«Kombinasjonen jobb, barn og politikk fører til at svært mange kommunepolitikere takker nei til gjenvalg i september. I Mosvik blir det nesten full utskifting i kommunestyret, der ønsker bare fem av nitten å ta fatt på en ny periode» sier NRK, og dette er sikkert riktig.

DLFs satsingsområde: individet

Alle partier går nå ut med sine satsingsområder I forbindelse med kommunevalget: Et parti satser på barnehavene, et parti satser på sykehusene, et parti satser på skolen, osv.

For de andre partiene betyr «satsingsområde» at de vil ta enda mer penger fra skattebetalerne, og så bruke disse penger på den offentlige skolen, på de offentlige barnehagene, på de offentlige sykehusene, osv.

Eiendomsretten gjelder ikke lenger

Eiendomsretten sikrer frihet: på sin egen eiendom kan man gjøre hva man selv vil. På andres eiendom må man ha tillatelse fra eieren uansett hva man skal gjøre. Eiendomsrett sikrer derfor frihet, og kun eiendomsrett sikrer frihet. Sagt på en annen måte: uten eiendomsrett er ingen frihet mulig.