February 2003

Asylturismen

Listen over viktige saker som viser hvor totalt latterlig velferdsstatens ordninger er, er etter hvert blitt meget lang.

Skattelettelser

Skatteutvalget foreslår nå en skattereduksjon på 7,5 mrd kr til "de høytlønte", som det heter i dagens aviser. Dessuten vil 3 mrd fordeles i skattelettelse på "alle" i form av øket bunnfradrag. Dette er så langt selvsagt bra, men utvalget vil dessverre også blant annet skjerpe boligskatten og innføre moms på aviser, blader og bøker.

Totalt sett vil dette gi en skattelettelse på ca 10 mrd kr, sies det.

Norge er et paradis for økonomisk kriminalitet

Overskriften har vi hentet fra dagens Aftenposten, og poenget i artikkelen er at det i Norge er svært lett å jobbe svart, heve trygd og så lure alle kontrollinstansene som skal oppdage slikt.

Aftenposten fortsetter: «Organisert økonomisk kriminalitet er såre enkelt i Norge, hevder skatterevisorene Hans Petter Tetmo og Øivind Eriksen, fra henholdsvis skatteetaten og skatterevisorforeningen. -Vi er fordømt naive i Norge, mener de.

Krisen i NATO

Den pågående krisen i NATO er meget alvorlig, og kan føre til at NATO sprekker.

NATO ble dannet etter at det imperialistiske Sovjetunionen hadde lagt under seg en rekke land i Øst Europa etter den annen verdenskrig. Etter at NATO ble dannet, stanset Sovjets ekspansjon, og grunnen til det var den militære styrke som storebroren i NATO, USA, representerte.

Ris til egen bak

Dagens meningsmåling vil for en overfladisk observatør se ut som om den sier at det norske politiske landskapet har forandret seg kraftig siden for eksempel et par tiår siden. Da hadde vi to store blokker - de borgerlige partiene og Ap - med to små fløypartier; FrP og SV/SF, utenfor de to store blokkene.

I dag er det fire jevnstore "blokker", som hver har ca en fjerdedel av velgerne. Sv, FrP og Ap har hver omkring 22% oppslutning, mens en blokk bestående av Høyre, KrF og Venstre også har ca 25% av velgerne bak seg.

DLF lanserer nytt liberalistisk tidsskrift

I disse dager utkommer første nummer av DLFs tidsskrift LIBERAL. I de siste år har det ikke eksistert noe regelmessige utkommende liberalistisk tidsskrift i Norge, og dette har vært et stort savn for alle norske liberalister. LIBERAL vil etter vårt syn være en mer enn verdig etterfølger til de nå inngåtte Ideer om frihet og Nyliberalen.

LIBERAL vil inneholde artikler og innlegg, både prinsipielt og praktisk orienterte, skrevet ut i fra et konsekvent liberalistisk perspektiv. Tidsskriftet vil benytte seg av både norske og utenlandske skribenter.

Enda en gang: Markedet får skylden når styring gir problemer

Dagsavisen siterer i dag LO-leder Gerd-Liv Valla som sier at "kraftmarkedet har spilt fallitt. Nå må politikerne ta tilbake styringen over kraftsituasjonen".

"FREDS"BEVEGELSEN

Fredsbevegelsen er igjen på marsj. Hva resultatet vil bli er det ikke lett å si, men man kan få en viss pekepinn ved å se på historien. Vi bør derfor kaste et lite blikk på den såkalte Fredsbevegelsens historie.

La oss begynne med Vietnamkrigen: USA forsøke å slå tilbake den kommunistiske invasjon av Sør-Vietnam, men pga. Fredsbevegelsens press trakk USA seg ut. Resultatet ble at også Sør-Vietnams befolkning ble underlagt et kommunistisk diktatur med velkjente resultater (undertrykkelse, tortur, fattigdom, sult, etc.)

Norsk rettspraksis - man tror det ikke før man får se det

Følgende to oppslag i Aftenpostens nettavis idag trenger vel egentlig ingen kommentarer:

"Ti år for drapet på Bastiansen. En 20-åring fikk i dag ti års fengsel for drapet utenfor Catwalk for vel ett år siden."

"Mann dømt til ni års fengsel for spritsmugling. En 47 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni års ubetinget fengsel for å ha smuglet over 500.000 liter sprit til Norge."

Ifølge norsk lovverk og rettspraksis det altså bare litt mer alvorlig å drepe noen enn å smugle sprit.

DLF vil endre på dette.

ABC

I bokhandlenes utstillingsvinduer kan man i disse dager se utstilt en meget tykk bok, ca 1000 sider, med et fancy rødt omslag, og med en frisk layout på omslaget. På omslaget står bokstavene ABC, og når man ser nærmere etter står det der noe sånt som LigningsABC 2002.

Det er altså en bok som er beregnet på folk flest: den sto utstilt i vinduet i en alminnelig bokhandel. Boken er en ABC, altså en første innføring i Norges lover og regler mht, innbetaling av skatt, og den er på ca 1000 store sider!

Hvorfor støtte Saddam Hussein? av Fleming Dahl, leder i Oslo DLF

Når skal jeg bli en av dere? En av dere som støtter diktatoren, som i 20 år har beriket seg på bekostning av sin sultende befolkning, der han sitter i Bagdad i sine enorme palass med marmor og gull på alle kanter. Diktatoren som har "saltet ned" enorme pengeformuer. Når skal jeg støtte Petter Nome og SV? Partiet som med sine representanter har foreslått Fredsprisen til Fidel Castro, en heller ikke helt ukjent despot.