May 2002

Justisminister Dørum: Som katten rundt den varme grøten

I forrige uke ble enda en kvinne drept av sin forhenværende ektemann. Ektemannen hadde i en lang periode vært voldelig og fremsatt trusler mot kvinnen, men til tross for dette var det ikke satt i verk noen tiltak som klarte å hindre ham i å skyte og drepe sin forhenværende.

I forbindelse med denne saken, som i så mange lignende saker fra de siste årene, fikk vi igjen se justisminister Dørum på TV hvor han innrømmet at staten hadde gjort for lite, men nå skulle tiltak setts i verk slik at vi ikke opplevde slike forferdelige ting i fremtiden.

Utbredt økonomisk analfabetisme

Det forrige århundres store politisk prosjekt var ifølge lederskribenten i Dagbladet idag at «skole og helse skulle frikobles fra pengenes tyranni».

Dette er en korrekt beskrivelse av oppfatninger som dessverre fortsatt er nærmest totalt dominerende, men allikevel er beskrivelsen uttrykk for en menneskefiendtlig moral, en språkbruk i samsvar med George Orwells «newspeak», og en fullstendig analfabetisme mht. økonomiske årsakssammenhenger, og en mangelfull historieskriving.

Hvordan få billigere boliger

Dagsavisen påstår idag at det er de som nå eier boliger som er skyld i at det er dyrt å leie bolig: "50-åringer som investerer i utleieleiligheter setter kroken på døra for unge som vil inn på boligmarkedet. Dobbelt så mange under 30 har gitt opp huseier-drømmen."

Grunnen til at det idag er dyrt å leie bolig er at det er få boliger tilgjengelig. Og dette skyldes at det bygges for få boliger. Boligprisene vil synke når det blir flere boliger tilgjengelig, og i Oslo kan dette enklest skje ved at markagrensen oppheves.

Penger går bakveien

"Fikk pengestøtte bakveien" skriver Nettavisen idag om at John Alvheim (Frp) sørget for at en bedrift fra hjemfylket fikk 10 millioner av staten til utprøving av en ny HIV-vaksine.

Normalt ville Bionor Immuno måtte konkurrere med 110 søkere om Forskningsrådets pott på 7 millioner til klinisk forskning. Men etter at Bionor hadde vært hos politikerne på Løvebakken i fjor høst, sørget Alvheim, som er leder av Stortingets sosialkomite, for at bedriften fikk 10 millioner av staten til utprøving av en ny HIV-vaksine.

Brosjyrer mot barbari!

Kan man avskaffe barbari ved å dele ut brosjyrer? Vår regjering tror åpenbart dette.

Regjeringens nye handlingsplanen mot omskjæring består for det meste av informasjonjstiltak - brosjyrer, dikt, sanger, filmer, møter og konferanser. Kadra, som har tatt opp kampen mot omskjæring, kommenterte dette slik på TV2s nyhetssending igår: "[tiltaksplanen inneholder] veldig mye drøfting og dialoger og snakk og sånn, og det er veldig greit, men blant annet det med at imamene skal ha en plikt til å melde fra om omskjæring - hvorvidt de vil gjøre det vet jeg ikke".

Nok en skole-skandale

Aftenposten forteller idag at "4000 yngre lærere er i ferd med å bli kastet ut av skolen. Tilbake sitter et stort antall godt voksne lærere, som ifølge den nye arbeidsavtalen skal overta timene."

Dette er selvfølgelig en skandale. Lærere bør først og fremst være dyktige, men også så unge som mulig - skolens viktigste oppgave er å gi undervisning til de unge, ikke å være en arbeidsplass for lærere. Og elever vil som regel alltid ha bedre kontakt med voksne som er nær dem i alder enn med folk som nærmer seg pensjonsalderen.

God grunn til å feire 17. mais virkelige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai. Norge grunnlovsdag. De fleste som feirer denne dagen feirer nasjonal selvgodhet, men det er denne dagens virkelige innhold - et jubileum for grunnloven - som det er god grunn til å feire.

Hvordan det ikke bør gjøres

Mange boligeiere som leier tomt blir i disse dager informert om at tomtefesteleien skal økes kraftig. Noen får en økning i årsleien fra noen hundre kroner og opp til kanskje 30 000 kroner. Dette skjer etter at regjeringen har fjernet prisreguleringene på tomtefesteleien,

Dette er et skoleeksempel på hvordan privatisering/innføring av markedspriser ikke skal gjøres. Man fristes til å tro at dette er gjort på denne måten for å bringe hele ideen om markedspris i miskreditt.

"Ja til mer kriminalitet!"

Man skulle tro at dette var slagordet våre etablerte politikere følger. Det siste utspill i politikernes kamp for å bedre de kriminelles arbeidsbetingelser er justisminister Dørums forslag om at vitner ikke skal være forpliktet til å legge frem det de vet i en rettssak.

Legg ned sametinget!

Sametinget er en prateklubb hvor en liten gruppe samer kan sitt på vonde stoler og diskutere med hverandre mens skattebetalerne betaler endel av deres utgifter til en prislapp av 190 millioner kroner per år.

Det er helt uhørt, ja, rasistisk, at en gruppe nordmenn skal ha sitt eget parlament. Et land bør ha ett parlament, og alle statsborgere bør kunne velges til og kunne stemme ved valg til dette parlamentet.

Enda en kommisjon!

Statsminister Bondevik setter nå ned enda en kommisjon. Den nye kommisjonen skal undersøke distriktspolitikken - den skal finne ut hvorfor distriktspolitikken ikke virker. Men det er kun en ting som idag kan gi vekst i distriktene, og det er frihet for all næringsvirksomhet.