Hordaland

Fylkeslaget ledes siden 2011 av Erik Sandal.

Han kan kontaktes på eriksandal at outlook dot com