Enda et terrorangrep; denne gang i London

Enda en gang er en storby i Vesten rammet av et terrorangrep. Denne gang ble en bil kjørt inn i en menneskemengde på en bro ved parlamentsbygningen i London, og angrepet er av samme type som de som rammet Nice og Berlin i fjor.

Pr nå er fire mennesker omkommet og 40 er skadet. VG skriver: Terrorangrep i London: Fire drept og 40 skadet. Fem mennesker, inkludert gjerningsmannen er døde etter terrorangrepet i London. I tillegg ble til sammen 40 skadet - mange av dem alvorlig - opplyser politiet i en pressekonferanse sent onsdag kveld. Tidlig onsdag ettermiddag ble skadene til flere av ofrene omtalt som «katastrofale» av en lege ved St. Thomas' Hospital, som ligger et lite stykke unna åstedet.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/parlament-angrepet-i-london/politikere...

Vi vet ennå ikke hvem gjerningsmannen er, om han er pinsevenn eller mormoner eller «CofE» eller noe annet, men angrepene i Nice og Berlin ble utført av islamister. Det virker derfor som om de aller fleste regner med at gjeringsmannen er muslim. At angrepet skjedde på samme dato som angrepet i Brussel for ett år siden tyder også på dette. PÅ den annen side er snart en hvilken som helst dato årsdagen for et eller annet islamistisk terrorangrep.

Og som alle vet og noen erkjenner: islam (Koranen, Hadith, utsagn av fremtredende islamister) er stappfull av oppfordringer til at denne type handlinger skal iverksettes mot mot de vantro og spesielt mot jøder.Vi gjengir ett sitat av hver type:

Koranen: And kill them [the disbelievers] wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you, and fitnah is worse than killing. And do not fight them at al-Masjid al- Haram until they fight you there. But if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers. (2:191)

https://quran.com/2

Hassan Nasrallah, leder for Hizbolla i Libanon har uttalt følgende: If they (Jews) all gather in Israel, it will save us the trouble of going after them worldwide. ... If we searched the entire world for a person more cowardly, despicable, weak and feeble in psyche, mind, ideology and religion, we would not find anyone like the Jew. ...

http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=11&x_article=1158

Og her er noe fra Hadith om Muhammeds eget syn på jøder: You will fight against the Jews and you will kill them until even a stone would say: Come here, Muslim, there is a Jew (hiding himself behind me); kill him. [Det finnes flere oversettelser som varierer noe i ordlyd.]

http://quotingislam.blogspot.no/2011/06/muhammad-says-that-one-day-very-...

Men vårt hovedfokus skal ikke være dette, som er velkjent, det vi kort skal se på er noen av reaksjonene på terroraksjonen i London fra kommentatorer som tilhører MSM.

1) Det er ikke bekreftet pr nå hvem gjerningsmannen er, men noen kilder i MSM opplyser at han er asiatisk. Ett eksempel. Etter å ha truffet flere forbipasserende, krasjet bilen inn i rekkverket. Ut kom en svartkledd mann med asiatisk utseende i 40-årsalderen.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/22/195289090/skrekkscener-da-t...

2) På TV2s sending i morges tok programlederne opp det poeng at selv om dette skjedde i verdens mest interessante og populære reisemål, så er sannsynligheten for å bli rammet av terror forsvinnende liten – dvs. de mente at det er ingen grunn for å bli redd for terror eller for å legge om sitt liv og sin reiseplaner for å unngå å bli rammet av terror – terror er en liten bagatell som bør ignoreres.

3) Noen legger også vekt på det poeng at muslimer flest er fredelige (noe som er opplagt sant), og sier slike ting som at selv om fire mennesker her er blitt drept av en muslim (noe om altså ennå ikke er endelig bekreftet) så har muslimske leger reddet flere enn fire liv denne samme dagen – så muslime samlet har reddet flere liv enn de har avsluttet på en grusom og voldelig måte.

Vi har noen kommentarer til dette. Hvorfor sies det asiatisk mann? Kan han være japaner eller kineser eller mongol eller koraner eller eller inder eller thai? Vi vet ikke, men vårt inntrykk er at menn fra midtøsten (et område hvor islam som kjent står sterkt) ser noe annerledes ut enn menn fra andre land i Asia. Kanskje er det slik at vitenene har beskrevet mannen som om han har et utseende som er vanlig i midtøsten, men at journalistene har valgt å omskrive vitneutsagnene for å beskytte islam/ikke oppfordre til det de helt feilaktig beskriver som rasisme: de fleste journalister/kommentatorer later som om de tror islam ikke er ideologi, og at de som har sluttet seg til denne ideologien utgjør en rase. (Dette er i så fall ikke første gang at journalister tilhørende MSM feilinformerer publikum på denne måten.)

Hvorfor legger kommentatorene vekt på at sannsynligheten for å bli rammet av terror er så liten? De sier jo aldri at sannsynligheten for å bli utsatt for en bilulykke er så liten og at det derfor ikke er noen grunn til å bruke bilbelte, de sier aldri at sannsynligheten for å bli rammet av en smittsom sykdom er så liten at det ikke er noen grunn til å vaksinere seg, og de sier sier aldri at Norge er en så liten aktør i verdensøkonomien at våre klimatiltak ikke har noen effekt (og når det gjelder signaleffekten: tror disse journalistene og kommentatorene virkelig at land som Brasil og India og Kina og Russland og USA vil legge om til en politikk som vil redusere forsøkene på velstandsøkning fordi Norge går foran som er «godt» eksempel?)

Så hvorfor sier de dette ifbm. terror? Kanskje for å bagatellisere farene ved islam?

Og hvorfor trekke frem at muslimske leger (i England samme dag) redder flere enn de fire som ble drept? Ville disse legene ikke ha reddet sine pasienter hvis terrorangrepet ikke hadde funnet sted? Reddet disse muslimske legene sine pasienter fordi islam påla dem dette? Og hvorfor skal vi se på alle muslimer som et kollektiv - hvert enkelt menneske er jo ansvarlig for sine valg og sine handlinger?

Vi stopper kommentarene om gårsdagens terrorangrep her. Om hva som bør gjøres gjentar vi det vi sa for noen dager siden:

Når det forekommer angrep på politet (og sykebiler, brannbiler, etc.) må politiet bruke de midler som er nødvendige for å stanse angrepene, og dette inkluderer bruk av skarpe skudd. Hvis politiet på denne måten renser én no-go-sone, vil dette problemet opphøre. Den justis som gjelder ellers i samfunnet må også gjennomføres i no-go-sonene. Mht. terror må alle miljøer hvor planlegging av terror kan forekomme, overvåkes. Videre må grupper som står bak terrorangrep (ISIS, mfl.) nedkjempes militært. De regimer som på en rekke ulike vis – ideologisk, økonomisk, militært – støtter terror mot Vesten. f.eks. Iran og Saudi-Arabia, må også fjernes. De vestlige land burde hatt en militær-allianse som hadde som oppgave å forsvare Vesten og som kunne tatt på seg et slikt oppdrag. Dessverre har ikke de vestlige land noen slik militær-allianse i dag (NATO er en vits). Grunnen til at den politikk vi nettopp har skissert ikke gjennomføres er at Vesten ikke har den moralske styrke som man må ha for å forsvare seg – og å forsvare seg betyr å eliminere de som angriper (slik Vesten gjorde overfor regimene i Tyskland og Japan i WW2).

En klar politimessig/militær seier over islamistiske krefter av den typen vi nettopp nevnte er den eneste vei til å eliminere problemene med terror utført av islamister.