Politisk endring i Europa – er det håp om en forbedring?

De fleste land i Europa har store problemer, og mange knytter disse opp mot den store innvandringen som er skjedd de siste årene.

Det fortelles om sterkt økt kriminalitet (ran, overfall, voldelig trakassering, kvinner utsettes for tafsing og det som verre er), det forekommer terrorangrep som utføres av grupper med skytevåpen, eller med biler som kjøres inn i menneskemengder eller ved at enkeltpersoner slår vilt omkring seg med skarpe slagvåpen, etc. I flere byer finnes det no-go-soner hvor kriminelle gjenger har sin egen justis (for å kalle det det) og hvor politiet nærmest ikke våger å gå inn, hvor ambulanser, brannbiler og politi-utrykninger møtes med steinkasting.

Innvandrerne koster også enorme summer; alle med lovlig opphold har jo rett til å bli forsørget, utdannet og trygdet på skattebetalernes/statens bekostning.

Her er noen avisoverskrifter som bekrefter dette (og det er enkelt å finne mange flere som viser det samme bildet):

Øksemand amok i Tyskland: Flere sårede på banegård. Hovedbanegården i Düsseldorf var torsdag aften lukket helt ned og rejsende evakueret, efter at en øksemand angreb mindtst fem personer.

http://www.bt.dk/udland/oeksemand-amok-i-tyskland-flere-saarede-paa-bane...

Sweden is seen as Europe's most liberal nation, but violent crime is soaring

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317978/Torn-apart-open-door-mig...

Germany 'spent more than €20bn on refugees in 2016 as crisis outstrips state budgets

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-refugees-spend-20...

Hittil i år er fire personer drept og åtte skadet etter å ha blitt skutt i Malmö.

https://www.document.no/2017/03/11/malmo-mann-skutt-og-hardt-skadet/

http://www.sydsvenskan.se/2017-03-13/tv-polisen-om-skjutningen-pa-ystadv...

Det er også klart at det er muslimer som står bak mesteparten av dette, og at de henter begrunnelsen for dette i islam. Det er like klart at myndighetene som regel benekter koblingen til islam:

Ett eksmpel: In a Dusseldorf train station, Fatmir, a Muslim refugee from Kosovo, went on the attack with an axe. His victims included several adults and a 13-year-old girl. The authorities are blaming his attack on that familiar standby; drugs and psychological problems. There have been quite a few Muslims in Germany boarding the crazy train and trying to ride it all the way to the 72 virgins, dazzling white camels and musk mountains of Islamic paradise [which are the reward for Muslims who sacrifice themselves for Islam]. In July, a Muslim refugee took an axe and assaulted passengers on a train in Würzburg while shouting, «Allahu Akbar». Muhammad Riyad, the unaccompanied Afghan minor, had come seeking asylum. He concluded his stay in Germany by slashing and stabbing a family from Hong Kong. His motive was hotly debated. Bavarian Interior Minister Joachim Herrmann insisted that he wasn’t an ISIS Jihadist. He denied that ISIS had ordered the attack. Then an ISIS flag was found in his room. The Interior Minister vowed to follow every lead to determine his motive. To help him out, ISIS released a video of Muhammad brandishing a knife while vowing to «slaughter infidels». «They will slaughter you in your own back yard and they will live in your houses and break your rules and take your land. We will target you in every village, every city and every airport Allah Willing,» he ranted. That was a strongly worded hint. But German Interior Minister Thomas de Maiziere argued that the attack occupied «a grey area between a crazed rampage and a terrorist act».

http://www.frontpagemag.com/fpm/266081/another-axe-islams-crazy-train-da...

Man hva vil bli effekten av dette? Vil europeere reagere? Og i så fall, hvordan? I nær fremtid er det valg i en rekke europeiske land; allerede i morgen onsdag er det valg i Nederland. Der ligger islam-kritikeren Geert Wilders godt an på meningsmålingene; ja, han ligger så godt an at han kan bli statsminister etter valget.

Men hva står han for? Ifølge avisene vil han «avislamifisere Nederland», forby koranen og stenge moskeer. Dessuten vil han ha bedre eldreomsorg, bedre pensjon og Nederland ut av EU.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Nar-elefanten-ikke-engang-...

Wilders er en del av en bølge som kalles «høyrepopulismen», og ifølge Afetnposten står den for følgende:

Høyrepopulistene fra forskjellige europeiske land puttes ofte i samme sekk, men de har gjerne svært forskjellig bakgrunn og sprikende meninger. Likevel er det en del fellestrekk: De er varme tilhengere av velferdsstaten. De er mot EU og globalisering. De gir Russland sterk støtte. De fremstiller seg som representanter for folket, som kjemper mot eliten. På mange måter er høyrepopulistenes kampsaker hentet fra venstresiden. I Nederland har Wilders og hans Partiet for frihet (PVV) alltid vært sterkt kritisk til islam og innvandringen fra muslimske land, men Wilders kombinerte det med en liberalistisk økonomisk politikk. De siste årene har imidlertid PVV beveget seg mot venstre i den økonomiske politikken.Wilders ligger nå like langt til venstre som Sosialistpartiet, og det har bidratt til at han kaprere enda flere velgere. De har ofte lav utdannelse, er kritiske til islam og ønsker en stor velferdsstat og økonomisk omfordeling, forteller Dick Houtman, sosiologiprofessor ved Leuven-universitetet

Vi betrakter dette som en rimelig dekkende beskrivelse.

Den såkalte høyrepopulismen står midt i det politiske sentrum – borsett fra på ett punkt: den mener islam er skadelig vil bekjempe islam ved å begrense innvandringen fra muslimske land, stenge moskeer og forby Koranen.

Etter vårt syn er dette er helt feil tilnærming til problemet. Høyrepopulistene innser at det er et problem (dette i motsetning til den tradisjonelle venstresiden som også på dette punktet benekter opplagte fakta, her ved å si at innvandringen ikke medfører problemer og at de som er kritiske til denne innvandringen er rasister). Men høyrepopulistene vil ha en venstreorinetert løsning på problemet, de vil løse den med statlige tiltak og tvang, de vil stort sett ha den samme politiken som er ført hittil, men altså med ett unntak: de vil begrense friheten for alle muslimer, og la oss gjenta dette: de fleste muslimer er fredelige, de fleste som er ofre for terrorangrep utført av muslimer er muslimer, men terroristene henter sin begrunnelse for terroren i islam. La oss også ha sagt at å forby Koranen ikke bare er en krenkelse av ytringsfriheten, det er et latterlig og ugjennomførbart prosjekt, og at å stenge moskeer er en krenkelse av fredelige muslimers frihet.

Men Koranen inneholder følgende, som legitimerer terror: Fight in the way of Allah those who fight you, but do not transgress. Indeed Allah does not like transgressors. And kill them wherever you confront them, and expel them from where they expelled you, for faithlessness is graver than killing.. (2:190-191.)Noen hevder at Koranens vers 5:32 inneholder er forbud mot å drepe uskyldige, men dette er feil. 5:32 lyder slik: That is why We decreed for the Children of Israel that whoever kills a soul, without [its being guilty of] manslaughter or corruption on the earth, is as though he had killed all mankind, . Forbudet mot drap gjelder altså ikke de som anstifter ufred.

http://al-quran.info/#home

(Sitatet fra 5:32 gjengis ofte på en feilaktig måte, noe vi har kommentert her: http://stemdlf.no/node/5741 )

Hva er da en liberalistisk løsning på dette problemet? Det er to årsaker til problemet i Europa: den ene er velferdsstaten, den andre er ettergivenhet overfor kriminalitet. Sagt på en annen måte: innvandring er ikke problemet.

Velfersdsstaten innebærer at alle som har lovlig opphold har rett til å bli forsørget, utdannet og trygdet på skattebetalernes bekostning. Dette påfører skattebetalerne enorme utgifter. I Norge er det foretatt beregninger som viser at hver ikke-vestlige innvandrer koster 4,1 millioner kr (vi kan ikke uten videre gå god for dette tallet; slike utgifter er kolossalt vanskelig å beregne).

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2013/04/Taper-4.1-mill.-for-hve...

At man kan leve på andres bekostning vil også tiltrekke seg innvandrere som fristes av å kunne leve et godt liv i et fredelig og sivilisert land uten å jobbe. Den liberalistiske løsningen på dette er avvikle alle statlige støtteordniger. De som kommer må da jobbe for å forsørge seg selv.

Et annet problem er kriminaliteten. Her består den liberalistiske løsningen av to viktige bestanddeler: 1) narkotika må legaliseres. Dette vil fjerne de store mulighetene til å tjene enorme beløp på smugling og salg av narko, noe som fører til at mange fristes til ikke å skaffe seg en produktiv jobb. 2) Mht. reell kriminalitet må politiet og domstolene få lov til å gjøre det som må til for å stanse kriminaliteten: de som begår reell kriminaltet må idømmes strenge straffer, dvs. de må idømmes lange straffer, dvs. de må settes i fengsler, og disse må ikke ligne på spa-hoteller slik noen av dagens fengsler ser ut som. Når det forekommer angrep på politet (og sykebiler, brannbiler, etc.) må politiet bruke de midler som er nøvendige for å stanse angrepene, og dette inkluderer bruk av skarpe skudd. Hvis politiet på denne måten renser én no-go-sone, vil dette problemet opphøre. Den justis som gjelder ellers i samfunnet må også gjennomføres i no-go-sonene.

Mht. terror må alle miljøer hvor planlegging av terror kan forekomme, overvåkes. Videre må grupper som står bak terrorangrep (ISIS, m.fl.) nedkjempes militært. De regimer som på en rekke ulike vis – ideologisk, økonomisk, militært – støtter terror mot Vesten. f.eks. Iran og Saudi-Arabia, må også fjernes. De vestlige land burde hatt en militær-allianse som hadde som oppgave å forsvare Vesten og som kunne tatt på seg et slikt oppdrag. Dessverre har ikke de vestlige land noen slik militær-allianse i dag (NATO er en vits). En klar militær seier over islamistiske krefter av den typen vi nettopp nevnte er den eneste vei til å eliminere problemene med terror utført av islamister.

Grunnen til at den politikk vi nettopp har skissert ikke gjennomføres er at Vesten ikke har den moralske styrke som man må ha for å forsvare seg – og å forsvare seg betyr å eliminere de som angriper (slik Vesten gjorde overfor regimene i Tyskland og Japan i WW2).

Høyerpopulismen legger ikke opp til noe slikt, og selv om de vinner valg vil de ikke kunne få i stand den essensielle kursendring som må til for å eliminere det store problemet som Europa og Vesten står overfor.

Og som et eksempel på hvor store problemene er og at en høyrepopulistisk leder ikke kan få gjort spesielt mye, se på høyrepopulisten Donald Trumps store problmer med å få gjennomført sin agenda mht. innvandring i USA. Hans forsiktige tiltak, som også er feil innrettet, blir stoppet av rettsapparatet og sabotert av det etablerete maktappart. Å plassere Wilders & co i maktposisjoner i Europa vil være lite annet enn et slag i luften. Det høyrepopulistene går inn for er liksom-løsninger som ikke vil ha noen reell effekt.