Som forventet: Trump svikter

Vi har alltid vært svært kritiske til USAs nyvalgte president Donald Trump. Han er en mann uten politisk erfaring, uten finesse, uten figerspitzgefühl, og han har tidligere oppført seg som en mann uten dannelse og folkeskikk. I tillegg har han ingen politisk ideologi (hvis vi da ikke betrakter en primitiv nasjonalisme som en ideologi). Han vil redusere innvandringen, han vil begrense frihandelen, han vil bruke statlig press for å påvirke bedrifters disponeringer (av typen hvis de flytter produksjon til andre land vil de miste kontrakter med forsvaret), etc.

Vi ble overrasket over at han vant valget, og vi hadde lave forventninger til at han ville klare å gjennomføre det han sa at han skulle gjøre som president. F.eks. sa han at We will build a wall against Mexico, and we are gonna make Mexico pay for it, et standpunkt som på flere punkter er det rene idioti. (Nå er det snakk om at han skal finansiere muren med toll på varer importert fra Mexico, men dette betyr at det er amerikanere som vil betale for muren.) Det er dog sant at USA har et problem med «illegal aliens», og ikke bare folk fra Mexico, og Trump har lovet at han skal gjøre noe med dette. Problemet er ikke at ulovlige innvandrere kommer til USA for å jobbe, problemet er at en betydelig andel av dem er kriminelle (eller terrorister), og at mange av dem mottar trygder, sosialhjelp, benytter skoleplasser, etc., alt finansiert av skattebetalerne. Det Trump i det store og hele vil gjøre på dette områder er kun å håndheve gjeldende lover, så protestene mot ham på dette området er urimelige.

Men Trump gikk i valgkampen inn for enkelte gode ting, og han har en personlighet som enkelte tolker slik at de mener at han kan få ting gjort der andre gir etter, nøler, venter, setter ned komiteer for å foreta konsekvensanalyser, etc. Mange betrakter Trump som en alfahann som ikke lar seg pille på nesen.

Blant de gode tingene Trump gikk inn for var å avvikle Obamacare, president Obamas omorganisering av helsevesenet, en omorganisering som fører til at helsetilbudet blir dyrere og dårligere; Trump ville avvikle alle statlige pålegg for å redde klimaet; han ville skrote avtalen med Iran (uttrykket han brukte var «rip it up»), en avtale som reellt sett gir mullahene mulighet til å fortsette å utvikle atomvåpen. Videre ville han stå hardt imot pressens og dens utallige tilfeller av ren løgnpropaganda («fake news»>), en kamp som ingen har våget å ta tidligere.

(Vi skyter inn at at han omtalte CNN som kilde ikke bare for «fake news», men for «very fake news». Han har et poeng der. For bare å ta ett ekstremt eksempel: som alle husker, men som mainstreammedia ikke omtaler: det var CNN som rett før innsettelsen kjørte en helt usann historie om at Trump en gang hadde deltatt i en orige med prostituerte på et hotellrom i Moskva. Trumps kritikk av pressen på dette området er stort sett korrekt, selv om den ofte er primitivt formulert.)

Men tilbake til hvordan Trump har fulgt opp ting han sa i valgkampen. For å oppsummere: han har sviktet.

Ang. klima: Journalisten (og da mener vi en som skriver saklig om aktuelle saker og ikke en som benytter aktuelle saker som utgangspunkt for å spre venstreorientert propaganda) James Delingpole skriver følgende: Trump has toned the phrasing of an Executive Order so that it no longer includes derogatory comments about the utterly useless and pointless climate deal signed in Paris in 2015 by Barack Obama.

Videre ble Trumps «head of the Environmental Protection Agency», Scott Pruitt, foran at velvilig publikum spurt om hva han virkelig mente om menneskets innflydelse på klimaet, og Delingpole oppsummerer: He just didn’t dare say. Here he was, in the seductive and friendly company of conservative interviewer Dr Gina Loudon, in front of a 100 per cent sympathetic audience of GOP faithful, and still he fudged the question with a waffling, awkward, embarrassed, fence-sitting, evasive, non-answer.

http://www.breitbart.com/big-government/2017/02/27/delingpole-president-...

Hva med Iran-avtalen? Candidate Trump boasted he would rip up the agreement, then renegotiate a much better document. This sent shivers of joy up the spine of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and many of his conservative allies, who have opposed any document negotiated with Iran as a cave-in to their existential enemy. ... But you don't hear that «rip it up» language any longer. And you won't. Indeed, in his landmark message to Congress on Tuesday, the President touched only once on Iran, in an all but a throwaway line ...

http://edition.cnn.com/2017/03/03/opinions/trump-iran-deal-andelman/

Hva med Obamacare? Washington Post skriver: «We’re going to have insurance for everybody» Trump said. «There was a philosophy in some circles that if you can’t pay for it, you don’t get it. That’s not going to happen with us». People covered under the law «can expect to have great health care. It will be in a much simplified form. Much less expensive and much better»...

https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2017/01/16/donald-trum...

Den opplagt kommentaren til dette (om at den nye ordningen vil være «great» og «simplified») er: «not gonna happen».

Om Trumps holdning om å stå imot pressens og demokratenes heksejakt når de blåser opp bagateller vil vi nevne to saker hvor Trump har gitt etter: han måtte gi sikkerhetrsådgiver Michael Flynn sparken pga. en uvesentlig bagatell; her burde Trump ha bedt pressen «dra til pepperen gror» («or words to that effect»), og noe tilsvarende burde han ha gjort om angrepene på justisminister Jeff Sessions (som hadde hatt kontakt med russiske diplomater og ikke opplyst om dette); slik kontakt med utenlandske diplomater er normal og informasjon om slikt er iblant ikke offentlig.

Vi never også at demokratenes senator Claire McCaskill, som kritiserte Sessions, en rekke ganger har hatt kontakt med russiske diplomater og som ifbm. stormen rundt Sessions løy om dette, en sak som mainstream media ikke vil gripe fatt i. Dokumentasjon er å finne her:

http://thefederalist.com/2017/03/02/sen-mccaskill-just-blatantly-lied-me...

Vi har sagt det før og vi kommer helt sikkert til å få anledning til å si det igjen: Konservative (vi regner her Trump som en konservativ siden han er valgt for republikanerne, men dette er en betegnelse som ikke passer svært godt på ham) svikter. De svikter hver gang. De svikter igjen og igjen.

Stem aldri på dem. Stem liberalistisk!