Firerbanden

I en artikkel i Aftenposten 6/2 omtaler spaltisten Joachim Lund Amazon, Google, Facebook og Apple som firerbanden - fordi de plassererer sine midler på en slik måte at skattetrykket blir lavest mulig.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Den-store-skattejakten-83...

DLFs leder sendte følgende innlegg til Aftenposten:

Joachim Lund i Bakvendtland

Joachim Lund beskylder i Aftenposten 6/2 Amazon, Apple, Facebook og Google for å være «en bande» og sier at de «har hver sin røverhule full av gull». Hvorfor er de en bande? Fordi de benytter skattereglene slik at skattebyrden blir minst mulig.

Dette er helt bakvendt. Disse pengene har selskapene tjent ved å gi sine kunder gode tilbud, pengene er deres egne, og er det noen som er røvere så er det de som skal tvinge til seg en andel av dette, dvs. de som er røvere og en bande er de som beskatter disse produktive selskapene.

Det er fire viktige poenger her:

1) Å beskatte en bedrift er kun en indirekte måte å beskatte bedriftens kunder på. Dersom amazon blir ilagt en skatt vil kundene betale mer for det de kjøper fra amazon. Lav skatt på amazon betyr billgere bøker for kundene.

2) Penger som får bli i produktive selskaper er med på å øke den akkumulerte kapitalen, og blir brukt til å utvikle nye og å forbedre gamle tilbud. Dette er en forutsetning for velstandsutvikling.

3) Penger som tas inn i skatt blir brukt på en lite effektiv måte, og en betydelig andel går til et voksende byråkrati. De benyttes også til å tilfredsstille politikernes foretrukne pressegrupper, til helt unyttige NGOer, etc.

4) Gratistilbud til befolkningen finansiert ved skatter straffer de produktive og belønner de mindre produktive, noe som på sikt er ødeleggende for velstandsveksten.

Med andre ord: pengene gjør mer nytte dersom de blir hos de som har tjent dem. De som er røvere og en bande er de som forsøker å beskatte disse pengene. Og blir firmaene beskattet er det som alltid folk flest som betaler.

Vegard Martinsen, Oslo

Innlegget ble umiddelbart refusert.