FORUTSIGBART: OM DE SISTE ANGREPENE I PARIS

Sist fredag ble Paris igjen rammet av et grusomt terrorangrep. Om lag 130 mennesker ble drept av muslimske terrorister, og ca 350 ble skadet. Ofrene var folk som var ute å byen for å hygge seg en fredsgskveld, og de ble drept i en serie koordinerete angrep flere steder i byen: ofrene befant seg på barer, på restauranter, i et konsertlokale.

Motivet for angrepene er fundamentalt sett gjerningsmennenes misnøye med et moderne og sivilsert levesett, et levesett som ikke bare er uforenlig med, men krenker, deres ideologi, islam.

(Vi sier ikke at alle muslimer er terrorister eller støtter terror, det vi sier er at terroristenes begrunnelse og motiv er å finne i islam.)

Vesten har siden angrepene på USA 11. september 2001 blitt utsatt for et meget stort antall slike terrorangrep, og en rekke land er rammet, noen opptil flere ganger: USA, Frankrike, England, Sverige, Danmark, India, Indonesia. Også arabiske og muslismske land er blitt rammet: Irak, Tyrkia, Egypt. Israel er blitt ustatt for slike angrep mer eller mindre kontinuerlig siden staten ble opprettet.

Militante muslimer har utallige ganger sagt at de er i krig med Vesten, og gjennomfører angrep etter angrep. Fremtredene lederskikkelser innen islam har også sagt at de støtter angrep mot Vesten, og hyller gjerningsmennene. Så at det stadig kommer nye angrep er helt forutsigbart, det er med andre ord ikke noe grunnlag for å være overrasket når nye angrep kommer.

Intellektuelle i Vesten har også klart sine svar på hvorfor slike ting skjer. De vil, som etter tidligere angrep, også denne gang si at angrepene har lite eller ingen ting med islam å gjøre, dette til tross for at gjerningsmennene eksplisitt begrunner sine handlinger med islam, at islam inneholder tekster som støtter slike handlinger, at fremtredende lærde innen islam støtter slik angrep, og at en betydelig andel muslimer ønsker at sharia skal innføres i Vesten. Så de intellektuelles reaksjon er som forventet.

Også ledende politikeres reaksjoner er som man kunne forvente. De er stort sett helt tannløse og intetsigende. Og noe de aldri gjør er å koble handlingene opp til islam. Her er et par sitater etter tidligere angrep. President Bush uttalte følgende etter angrepene 11. september: [Islam´s] teachings are good and peaceful, and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. The terrorists are traitors to their own faith, trying, in effect, to hijack Islam itself.

Statsminster Cameron sa følgende etter et terrorangrep: These appalling terrorist attacks that take place where the perpetrators claim they do it in the name of a religion – they don’t. They do it in the name of terror, violence and extremism and their warped view of the world. They don’t represent Islam or Muslims in Britain or anywhere else in the world.

Enkelte politkere har et noe annet syn på dette punktet i dag, men fortsatt typisk er følgende intetsigende Twitter-melding fra utenriksminister Børge Brende (H) etter angrepet i Paris: Grusomme nyheter fra Paris. Mine tanker går til ofrene, deres familier og Frankrike. Demokratiet vil alltid overvinne terror. Vi står sammen.

Han er noe mer utførlig i VG litt senere: – Det er ingen tvil om at dette er en påminnelse om hva den ekstremistiske terrororganisasjonen ISIL står for. Det er grusom terror, og alle de som står for demokrati, folkestyre og menneskerettigheter må nå trappe ytterligere opp kampen mot ISIL.

Frankrikes president kom med følgende: – Vi kommer til å kjempe, og det vil bli en nådeløs kamp, sa Hollande. – Når terrorister er i stand til å gjøre slike grusomme ting, bør de vite at de kommer til å bli møtt av et Frankrike som er besluttsomt, et Frankrike som er samlet, et Frankrike som står sammen, et Frankrike som ikke lar seg skremme, selv om vi i dag er uendelig beveget av denne tragedien, sa Hollande (fra Aftenposten).

Vi tror dog ikke at disse landenes ledere vil gjøre det som er nødvendig for å stanse angrepene.

Her vår oppskrift:

Alle miljøer hvor det kan finnes militante muslimer må overvåkes.

Alle som planlegger terror, eller som fremsetter reelle trusler, må arresteres.

Alle ledende personer – f.eks. imamer – som oppfordrer til eller hyller krig mot Vesten må arresteres.

Alle demonstrasjoner (i byer i Vesten) som utvikler seg til å bli voldelige må stoppes med de midler som er nødvendige (inkludert å skyte med skarpt).

De må ikke skje at politiet blir jaget av demonstranter (slik en pinlig film på youtube viser skjer i forbindelse med en demonstrasjon i London for noen år siden).

Alle «no-go»-soner hvor ambulanser og brannbiler blir angrepet med steinkasting når de kjører inn, og hvor politiet sjelden våger seg inn, må renses opp med de midler som er nødvendige – det skal ikke finnes områder i Vesten hvor landets lover ikke lenger gjelder og hvor sharia-lignende tilstander råder.

De grupper som har erklært krig mot Vesten må nedkjempes militært. Dette gjelder i dag primært IS, men også alQaida, Taliban, Boko Haram, m.fl. Dagens krig mot IS er svak og halvhjertet, og man kan ikke eliminere en aggressiv fiende på en slik måte. Flyangrep alene har liten effekt, det som må til er «boots on the ground» – flyangrep er kun effektive som støtte til bakketropper. En slik krig må føres inntil fienden er knust slik som nazismen ble knust i 1945. Videre må regimene i land som støtter angrep på Vesten elimineres.

Dette er noen av de tiltak som må settes i verk for at sivilisasjonen skal overleve.

Er situasjonen nå blitt håpløs? Napoleon, som var en briljant hærfører, ble en gang forelagt en håpløs situasjon og spurt hvordan han ville komme seg ut av den. Han svarte at løsningen var man aldri må komme inn i en håpløs situasjon. Dersom den utviklingen som har vært i Vesten de sist tiår bare fortsetter, vil situasjonen bli håpløs. Den ettergivenheten som Vesten har utvist overfor militante muslimer og deres ulike organisasjoner, har ført til at Vesten er i ferd med å bli brakt i kne. Vi vil ikke klare å reise oss dersom denne ettergivenheten fortsetter.

Hvorfor er Vesten så ettegivende? Det som alle mennesker, og derved alle kulturer og sivilsasjoner, styres av, er en grunleggende moralsk overbevisning. Og det ideal som dominerer i Vesten i dag er det som Jesus forfektet: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Ikke bare kristne, men også ateister flest godtar dette. Alle politiske partier unntatt DLF holder dette som et moralsk ideal.

At dette er et ideal betyr ikke at folk flest følger det fullt ut, men det betyr at folk flest til en viss grad godtar det som idealet innebærer. Og dette er tilstrekkelig til at effekten over tid forårsaker stor ødeleggelse.

Med en slik pasifisme som ideal vil ens vilje og evne til å forsvare seg bli svak. For å kunne forsvare oss må denne altruismen erstattes av en rasjonell egoisme, en etikk som sier at vi har rett til å leve gode liv i fred, at vi har rett til å forsvare oss mot de som angriper oss, og at vi har all rett til å benytte de midler som er nødvdendige for å bringe angrepene til opphør.

Dette er en kamp – krig – mellom sivilisasjon og barbari, og følgende sitat oppsummerer den utvikling som har foregått: Store kulturer går ikke til grunne pga. angrep utenfra, de går til grunne fordi de ødelegges innenfra: de blir ikke drept, de begår selvmord! . (Utgangspunktet for sitatet kommer fra Ariel Durant.)

Hadde Vesten ikke ødelagt seg selv og gjort seg forsvarsløs med altruismen som etisk ideal, ville vi ha kjempet energisk og effektivt for å forsvare oss. Med den store velstand og med de ressurser som vi har opparbeidet oss, ville det ikke vært noe som helst problem å nedkjempe de barbarer som nå igjen og igjen angriper oss.

Til slutt vil jeg anbefale Hege Storhaugs nyutkomne og altså dessverre meget aktuelle bok Islam: den 11. landeplage som inneholder svært mye nyttig og interessant materiale.

Jeg vil også anbefale et foredrag jeg holdt i 2003: «Islam: den ellevte landeplage», som er langt kortere enn Storhaugs bok, men som er mer fokusert på filosofiske poenger.

(Skrevet av VM.)
.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/spesial/2015/terrorangrepet-i-paris-oversikt/

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Musl...

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2015/06/23/nationwide-poll-of-us...

http://www.rights.no/islam-den-11-landeplage/

http://vegardmartinsen.com/islamdenellevtelandeplage.htm

https://www.youtube.com/watch?v=PBtct-z9JS8