Obama

Vi har vært sterkt kritiske til president Obama siden før han ble valgt til president i 2008. Nå, etter at han har sittet som president i mer enn fem år, må vi dessverre si at hans politikk har vært langt mer skadelig enn selv vi fryktet.

Vi skal kort gå igjennom noen representative eksempler som viser hvordan han har styrt USA. La oss først se på situasjonen for den amerikanske befolkning.

Finanskrisen, som kom i 2008 som følge av i hovedsak av statlige pålegg til og statlig innblanding i bankvirksomheten, førte til store tap av verdier. Den politikken som Obama har ført etter krisen har resultert i at veksten etter krisen har vært meget svak. En annen politikk, en politikk som hadde gått i retning av øket frihet, ville ha ført til at veksten kom i gang igjen etter er par år, men nå er det gått seks år og veksten er fortsatt meget svak.

Offisielle tall sier at arbeidsledigheten er på om lag 6,3 %, noe som er svært høyt for USA. For å sette dette i perspektiv: for ca ti år siden var arbeidsløsheten i Europa (utenom Frankrike) ca 5 %, mens den i Frankrike var kolossale 10 %. (Situasjonen i dag er verre fordi alle lands regjeringer fører den samme frihetsfiendtlige politikken.) Et annet mål for arbeidsløshet i USA, U6, sier at arbeidsøsheten er innpå 13 %, men dette målet inkluderer marginally attached workers plus total employed part time for economic reasons.

Hvis vi ser på statsgjelden så er den nesten doblet under Obama. Nå er den ca 17,5 tusen milliarder $, mens den i 2008 var 10 tusen milliarder $. I forhold til BNP er dette nå ca 100 %.

Dette kolossale låneopptaket er skjedd fordi president Obama (i langt større grad enn sine forgjengere) har ønsket å bruke mer penger nå enn han har hatt skatteinntekter til. Gjelden må betales tilbake av fremtidige generasjoner av amerikanere. Så de som er unge i dag må betale skyhøye skatter og avgifter fordi deres foreldre og besteforeldre ville leve mer behagelig enn deres inntekter tillot – det er jo egentlig disse som er ansvarlige fordi de har stemt på partier som ville ha denne politikken.

Egentlig er det Kongressen som bevilger penger, men den gjør det på basis av presidentens budsjettforslag, og Kongressen har bare sluttet opp om presidentens lånefest; republikanere er som praktisk talt alle konservative helt uten ryggrad og de har ikke vært i stand til å stå imot lysten til å kjøpe velgere ved å gi dem gratistilbud og andre goder fra det offentlige og å velte kostnadene over på fremtidige generasjoner.

Amerikanske myndigheter har under Obama videreført og styrket den politikken som har gått ut på å med statlige tilskudd («bailouts») redde store bedrifter som er blitt ledet så dårlig at de burde ha fått gå konkurs. General Motors var et av dem.

På Breitbart.com sto det i 2012 følgende oppsummering;: Barack Obama saved General Motors with his words—and you [taxpayers] paid for it with your money. The Obama administration said the government will sell 40% of its ownership, amounting to 200 million shares, back to GM, and will exit ownership by March 2014.

GM will buy those 200 million shares of GM stock for $27.50 per share, for a total of $5.5 billion. This means the government’s share of GM will fall from 26.5% to less than 19%.

Taxpayers are expected to lose more than $13 billion at GM’s current stock price.

The bailout was started by George W. Bush with $7.5 billion for GM and $60 billion was thrown in afterward by Barack Obama and Chrysler's auto finance arms.

The taxpayers lose in another way; the Treasury expects to lose $24.3 billion on the auto bailout. Guess who will pay for that?
Kanskje enda verre er det at myndighetene direkte grep inn og besluttet hvem som skulle være i ledelsen i et privat selskap. Wired skriver The Obama administration, as part of the government’s ongoing bailout of the auto industry, has ushered General Motors CEO Rick Wagoner out of the building and replaced him with board member Fritz Henderson.
Men når et firma begynner å ta imot statsstøtte legger det ut på en vei som innebærer at staten kan bestemme mer og mer over selskapet.

Et av mange andre eksempler på Obamas nærings- og miljøpolitikk er støtten til solcelleprodusenten Solyndra. Selskapet gikk raskt konkurs, og skattebetalerne må dekke tapet på mer enn 500 millioner dollar. (Også president Bush støttet Solyndra, men han ga dem aldri lånegarantier.)

Følgende eksempel viser at selv hos president Obama sitter rasismebeskydingene løst: (sitat Daily Mail) Professor Gates, 58, was apprehended at his own home by a white officer after a witness saw him apparently trying to force his way in. He was held for disorderly conduct after allegedly accusing the arresting officer, Sergeant James Crowley, of racism. Police were called when neighbours reported seeing two black men breaking into the house in the Massachusetts town. During the incident, an officer ordered the man to identify himself, and Professor Gates refused, according to the police report. Professor Gates began calling the Cambridge, Massachusetts, police officer a racist and said repeatedly, 'This is what happens to black men in America.'

While stressing that his own election last November was a testament to progress in race relations, Mr Obama pointed out there was a 'long history' in the United States of blacks and Hispanics being singled out disproportionately by police. 'That's just a fact,' he said. He said Professor Gates' arrest was a reminder that the race issue 'still haunts us'. - and that if he ever tried to 'jimmy the lock' at the White House: 'I'd get shot'

Det endte med følgende Obama regrets his attack on 'stupid' police for 'racist' arrest of Harvard scholar.

Obama, som har undervist i juss ved et universitet, burde også ha visst at det er helt uholdbart for en president å kommentere noe som reelt sett er en pågående rettssak. Han burde ha kjent til maktfordelingsprinsippet, hvor det er et klart skille mellom den utøvende og den dømmende makt. Dette prinsippet er et svært viktig element i den amerikanske konstitusjonen. Men kanskje det var hans bakgrunn som «community organizer» som trumfet det han måtte ha lært under sine jusstudier.

Noen andre punkter: Under Obama har avlytting og overvåkning av amerikanere nådd nye høyder. Ikke bare har det foregått telefonavlytting i stor stil, private selskaper innen data og telefon har måttet gjøre metadata om sine kunder tilgjengelige for myndighetene.

Obama klarte å få flertall for sitt forslag til helsereform, en reform som har den effekt at de aller fleste må betale langt mer for sine helseforsikringer enn tidligere, Under kampen for denne reformen løy presidenten da han sa at dersom man var fornøyd men den helseforskningen man hadde før reformen så kunne man bare beholde dem, dvs. til samme pris.

Det har ikke vært uvanlig at det partiet som har sittet med den utøvende makt har brukt skattevesenet (IRS) til å trakassere politiske motstandere. Men dette er under Obama blitt gjort i langt større omgang enn tidligere. F.eks. er konservative skribenten Dinesh d`Sousa siktet fordi han visstnok har bidratt med ulovlige penger - $ 15 000 - til en politisk kampanje. Jusprofessor David Horowitz har omtalt kampanjen mot d`Sousa som «selective» og «outrageous». Bakgrunnen for at IRS har gått løs på d`Sousa kan være at han skrev boken «The Roots of Obama´s Rage» og manus til filmen «2016: Obama´s America», som begge er sterkt kritiske til Obamas politikk.

Også en rekke Tea Party-grupper, og personer som har alliert seg med den, har merket en uventet sterk interesse fra IRS.

Da offiseren Nidal Hassan, som var muslim og som hadde hatt kontakt med terrorister, drepte 13 amerikanere, de fleste offiserer, på militærbasen Fort Hood i november 2009 mens han ropte «Allah Akbar», ble hendelsen etter press fra myndighetene ikke klassifisert som er terroristaksjon, men som «workplace violence». Hassan er ennå ikke stilt for retten, og han mottar fortsatt lønn fra den amerikanske hæren.

Under et angrep fra militante islamister på USAs ambassade i Benhgazi i 11. september 2012 ble en rekke personer drept, bant dem ambassadøren. I forkant av dette hadde da Obamas administrasjon forsømt sin oppgave som bla. går ut på å sikre amerikansk personell, men i ettertid har det muligens vært enda verre. Dels har de dekket over svikten i sitt sikkerhetsopplegg, og dels forsøkte de å legge skylden for angrepet på en amerikaner som hadde publisert en amatørmessig videoproduksjon om Muhammeds liv på youtube, og denne hadde visstnok krenket Muhammed og islam. Denne amerikaneren ble arrestert enda han bare hadde benyttet seg av sin ytringsfrihet, en ytringsfrihet som det er presidentens oppgave å beskytte. Å legge skylden på filmen «Innocence of Muslims», som ble publisert på youtube i juli 2012, når angrepene skjedde 11. september, er nokså kreativt.

Når den nye presidenten tiltrer avlegger han følgende ed: “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

Og konstitusjonens første tillegg, som er like gyldig som konstitusjonen, garanterer ytringsfrihet.

Obamas utenrikspolitikk har også den vært så feil som den kan være. Obamas tilbaketrekning av styrker fra Irak har ført til at en stor del av Irak nå er i ferd med å tatt over av ISIS, en fundamentalistisk gruppe sunni-muslimer. (ISIS står for «Islamic State of Iraq and Syria», noe som viser at de også arbeider med å gjøre Syria til en islamistisk stat.)

Det er dette borgerkrigen i Syria handler om; Assads noenlunde sekulære regime er i krig med opprørere som ønsker et islamistisk styre. Nå er Assad opplagt en tyrann, men sannsynligvis er alternativene her pest eller død. Uansett har ikke bare Obama, men alle Vestens ledere, støttet opprørerne i Syria også med våpen, dette fordi Assads regime ikke er demokratisk valgt. Så man støtter altså et islamistisk opprør mot en noenlunde sekulær diktator.

Det samme gjorde man i Libya. Der gikk Vesten ved NATO aktivt inn militært for å hjelpe opprørere med å avsette Gaddafis regime. (Begrunnelse var dog formulert slik at den så ut til å ha et humanitært formål.) Gaddafi var heller ingen søndagsskolegutt, man alternativet er åpenbart et islamistisk regime, eller det kaos man nå har. Vestens ledere valgte altså å gå imot Gaddafi, igjen fordi han ikke var demokratisk valgt.

Det har vært opprør i en rekke arabiske og muslimske land de siste ti årene, og alltid har Obama og Vesten støttet islamistene.

Men når det var tegn til et opprør mot det islamistiske regime i Iran for noen år siden, valgte Obama & co å vende det døve øret til og lot som om ingen ting skjedde. Opprørerne var eksplisitt vestlig orientert og ønsket øket frihet og en avvikling av prestediktaturet. Da prestetyranniet i Teheran forsto at Vesten og USA ikke ville hjelpe opprørerne slo de som man kunne forvente ned opprøret på en svært grusom måte

Regimet i Iran arbeider for å skaffe seg atomvåpen, og driver et omfattende utviklingsarbeid som de hevdet har som formål å fremskaffe atomenergi. Vesten har i mange år forsøkt å hindre dette – alle vet at Irans formål er å lage atombomber. Men i 2013 strakte Obama ut en hånd til Irans nye frontmann Hassan Rouhani og sa at Iran skulle få lov til å fortsette å anrike uran, men under visse begrensninger. Rouhani svarte med å si nå hadde world powers surendered to Iranian nation´s will. Irans utenriksminister så også, stikk i strid med det Obama hevdet, at regimet did not agree to dismantle anything.

Det aller siste i Obamas ettergivenhet overfor islamister er hans bytte av fem Taliban-terrorister som satt fanget på Guantánamo mot én amerikansk soldat som sannsynligvis er landsforræder og desertør. Mad Magazine oppsummerte: they got five taliban laders. we got one deserting weasel.

For å få dette byttet til måtte Obama gå utenom de vanlige kanaler: (frontpagemag): In carrying out the deal President Obama bypassed most of the congressional leadership and violated a statute he recently signed into law. Senate Majority Leader Harry Reid (D-Nev.) ... claimed the administration let him know of the operation in advance. Apart from Reid, just about nobody else on Capitol Hill makes the same claim.

House Speaker John Boehner (R-Ohio) said he was not notified of the unseemly transaction until it had already happened. Boehner said the administration gave congressional leadership a heads-up about a prospective prisoner swap over two years ago but did not revisit the issue with lawmakers. ...Virtually no one in the nation’s capital now doubts that President Obama violated the law when he approved an unconscionable prisoner swap that repatriates an American deserter while freeing five Islamofascist terrorist field commanders.

Om utviklingen i USAs forhold til den arabiske verden skriver Hans Rustad på document.no bla. følgende: ISISs seier på slagmarken og den irakiske hærens kollaps er USAs nederlag og i særlig grad Barack Obamas ... For Obama er dette alvorlig: Det er et nederlag for den strategien han følger og som nå ser ut til å gi katastrofale resultater.

Obamas strategi bygger på forutsetninger som viser seg ikke å holde. Resultatet er panikk i Obama-leiren. Hans forsikringer om at alle muligheter står åpne betyr i virkeligheten at han ikke aner hva han skal gjøre.

Obama begynte sin periode med å fri til den muslimske verden. Kairo-talen markerte en ny begynnelse. Den arabiske våren var på en måte innfrielsen av håpet om at også den arabiske verden skulle innlemmes i den moderne tid. Så kom Syria og Obama fikk kalde føtter.

Obama fortsatte å late som om hans dialog-linje var farbar vei: Han avlyste krigen mot terror. Det var en etterlevning fra cowboy-forgjengeren. Selv var han mer sivilisert. Våren 2013 sa han at krigen mot al-Qaida nærmest var vunnet. Den gamle ledelsen var tatt ut. Det var et svekket og splintret terrornettverk som ikke lenger hadde evne til å ramme USA. ... Dette var en vurdering som virker helt på jordet i dag,

Obama hadde som formål å foreta en fundamental transformation of America (se youtube-linken nederst). Han har i hvert fall gjort sitt beste, og resultatet er tragisk og nedslående.

Det var stor entusiasme og jubel da Obama ble valgt i 2008, men hans popularitet har stort sett vært jevnt synkende siden da. Han ble riktignok gjenvalgt i 2012, men det skyldes i hovedsak at Republikanerne ikke hadde noen gode kandidater. Mitt Romney var alt for mye av en svekling til å kunne bli valgt. Obama er allikevel den eneste sittende president som er blitt gjenvalgt med færre stemmer enn han fikk da han ble valgt første gang. (Han fikk 65,9 mill stemmer i 2012, 69,4 mill stemmer i 2008.)

USA har valgt feil før – verst var vel valget av Hoover/Roosevelt-linjen fra 1929, og den intensiverte oppbygningen av velferdsstaten under Johnson fra 1964 (hans motkandidat Barry Goldwater hadde dog i valgkampen gjort seg selv uvalgbar). Men USA har kommet tilbake på en bedre vei hver gang. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta for USA å komme på rett vei, en vei som vil øke den individuelle friheten og som derved vil føre til at man kommer tilbake på en vei som vil føre til øket velstand og harmoni i samfunnet. Tidligere har det alltid vært slik i USA at den kommende generasjon har fått en bedre levestandard enn sine foreldre og besteforeldre. Nå er denne trenden snudd; for første gang regner amerikanere med at de som er unge i dag vil få det verre enn sine foreldre. Men det er slik det må gå når man reduserer friheten og legger kursen om til venstre.

Den som blir valgt i 2016 får uansett en kolossal ryddejobb.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.usdebtclock.org

http://www.cnbc.com/id/101398855

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/usas-statsgjeld-over-17-000-000-00...

http://useconomy.about.com/od/usdebtanddeficit/a/National-Debt-by-Year.htm

http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-debt-to-gdp

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23584265

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2328454/Major-Nidal-Hasan-Army-d...

http://www.breitbart.com/Big-Government/2012/12/20/Taxpayers-Take-Hit-On...

https://www.youtube.com/watch?v=KrefKCaV8m4

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1201199/Obama-regrets-attack-stu...

http://www.frontpagemag.com/2014/matthew-vadum/the-lawless-bergdahl-swap/

http://www.document.no/2014/06/nederlaget-2/

http://money.cnn.com/2012/06/06/technology/solyndra/