Hindringer for sponsing

Det normale er – eller burde være - at man betaler for det man bruker. Men i enkelte tilfeller vil ikke dette gi tilstrekkelig inntekter, og de som står for tilbudet må skaffe andre inntektskilder.

Et typisk eksempel er kulturarrangementer hvor det er utstrakt bruk av sponsorer. (Vi benytter her «kultur» i utvidet forstand slik at det ikke bare omfatter teater, konserter, utstillinger etc. men også inkluderer arrangementer hvor det foregår idrett og spill.)

Sponsing fører til at arrangøren får en inntektspost i tillegg til billettinntekter, salg, etc. ifbm. arrangementet, og sponsoren får eksponering overfor det han håpet er et lydhørt publikum.

Men det fines hindringer, statlige sådanne, som gjør at dette blir langt mer komplisert enn det burde og kunne være. Vi skal se på et par ferske eksempler.

I disse dager pågår det en sterk sjakkturnering i Stavanger. Noen av verdens aller beste spillere deltar. Å arrangere en slik turnering er ikke billig, og en stor del av inntektene kommer fra sponsorer. Dersom man besøker turneringens hjemmeside http://norwaychess.com/ ser man logoer til en rekke firmaer – Stavanger Aftenblad, Arbakke, Scandic, altibox, mm. Dette er åpenbart firmaer som har bidratt økonomisk for å få arrangementet i stand.

Men når man ser på turneringens navn så heter den «No Logo Norway Chess 2014». No logo? Ikke engang de få som husker Naomi Klein vil tro at dette er en reklame for hennes bok «No logo» - hva er da forklaringen på dette litt underlige navnet?

Det er ikke uvanlig at slike arrangementer – eller arenaer - får et navn som inneholder navnet på en sponsor. Av eksempler kan vi nevne Tata Steel Chess, Dolby Theatre, Kodak Arena, Coca Cola Centre, osv. Men denne turneringen heter altså «No Logo Norway Chess». Grunnen til dette er at spillfirmaet Unibet er en stor sponsor for turneringen. Unibet arrangerer spill for penger (poker, rulett, etc.) på Internett, og det er i Norge forbudt å drive reklame for slikt. Å la turneringene hete «Unibet Norway Chess 2014» er derfor ulovlig.

Nå har Unibet så vidt vi forstår valgt å sponse turneringen allikevel (og man kan finne logoen på turneringens hjemmeside), men det er jo ikke usannsynlig at en rekke arrangører i Norge går glipp av sponsorinntekter fordi det er forbud mot reklame for visse typer helt lovlige aktiviteter.

La oss også se på et annet eksempel, også fra sjakkverdenen. I høst skal Sjakk-OL – verdensmesterskap for landslag – arrangeres i Tromsø. Men dette arrangementet er blitt langt større en arrangørene hadde forvente (antall land som skal delta er ca 180, mens det ved forrige Sjakk-OL var langt færre land som deltok), og det er derfor budsjettert med lavere inntekter enn det som er tilstrekkelig for å få arrangementet i havn; det er snakk om en manko på 15 millioner kroner.

Det har vært håpet at regjeringen i sitt budsjettforslag skulle bevilge disse 15 millionene, men til manges overraskelse foreslo Solberg-regjeringen ingen støtte til dette arrangementet.

Nå ser det derimot ut til at de fleste av partiene i Stortinget, inkludert regjeringspartiene, vil gå sammen og sørge for at det bevilges 13 av disse 15 millionene.

Dette betyr at det er skattebetalerne som skal dekke den manko som dårlig planlegging fra arrangørenes side har ført til.

DLF er imot alle forbud mot reklame for vanlige varer, tjenester og aktiviteter. Hadde vi fått bestemme ville turneringen ha kunnet ha navnet «Unibet Norway Chess». Vi vil også hevde at dette reklameforbudet fører til at andre arrangementer går glipp av inntekter som kunne beriket kulturlivet. Men forbudet stopper altså åpenbart en del slike muligheter.

DLF er også imot all statlig støtte til denne type arrangementer. Statlig støtte betyr at staten tar penger fra folk og gir til politikernes foretrukne pressgrupper, noe som i praksis (i dette eksemplet) betyr at folk som ikke er interessert i sjakk tvinges til å støtte opp om et sjakkarrangement.

Sjakk-OL vil åpenbar være en kolossal reklame for Tomsø-området, og en rekke næringsdrivende i området vil få stor reklame pga. eksponeringen i verdenspressen, og de næringsdrivende vil få en kolossalt øket omsetning pga. tilreisende sjakkspillere, funksjonerer, tilskuere, journalister, etc. Dette vil gi dem økede inntekter for dem, og det er svært overraskende dersom disse ikke er i stand til å reise 15 millioner kroner for å få arrangementet gjennomført.

Man det et jo også slik at når mange forventer at staten vil trå til så blir de tilbakeholdne: Hvorfor betale når man kan skyve kostnaden over på skattebetalerne?

Vi vi si at Norway Chess er et flott arrangement, og at vi regner med at Sjakk-OL også vil bli det. Men vi beklager de problemene som statlig innblanding - både forbudet mot visse typer reklame og mulighetene for statlige tilskudd – fører til for arrangørene.

Hadde DLF hatt innflytelse ville disse statlige hindringene for ulike typer kulturarrangementer ikke vært der, og vi ville hatt et større mangfold av tilbud på alle mulige områder.
.
.
.
.
.
.
.

http://norwaychess.com/

https://chess24.com/en/olympiad2014

http://www.hoyre.no/www/hoyre_der_du_bor/troms/aktuelt/Sikrer+sjakk-OL+i...

http://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Sjakk-OL-i-Tromso-mangler-15-mi...