Den grunnleggende årsaken

Europa er i krise (og dette gjelder for øvrig ikke bare Europa, det gjelder alle velferdsstater): økende arbeidsløshet, stor offentlig gjeld, økende byråkratisering, sosial uro med tilløp til voldelige opptøyer, etc. Det eneste enkelte kan se som en mulig løsning er å vende seg i det de tror er den motsatte politiske retningen: en slags fascisme. Dette kan man se fra resultatene av det nylig avholdte valget i EU, hvor en rekke partier som ligger fascismen nær fikk betydelig oppslutning. Men fascismen er lite annet enn sosialisme med en litt annen retorikk.

Den politiske årsaken til denne negative og farlige utviklingen er en stadig minkende individuell frihet - statlig styring av all aktivitet, høye skatter og avgifter, og en mengde gratis tilbud fra det offentlige er i strid med prinsippet om individuell frihet.

Men hva er årsaken til at støtten til frihet er så forsvinnende liten?

Vi kom nylig over et eksempel som viser dette klart og tydelig. Eksemplet er hentet fra Sverige, som var det land som først og mest ivrig og tilsynelatende med gode resultatet innførte en omfattende velferdsstat. Man kan spore velferdsstaten tilbake til Bismarck i Tyskland og Roosevelt i USA, men det var Sverige som etter annen verdenskrig var forbildet alle velferdsstatstilhengere viste til.

Sverige ble i så stor grad ansett som et ideal at dette var en stående vits på 60-tallet: «Når en svenske dør og kommer til himmelen går han ned i levestandard».

Men i dag er det annerledes. Nedenfor linker vi til noen artikler som forteller noe om hvordan det står til i Sverige på enkelte viktige områder i dag. Vi deler ikke den vinklingen som de som har skrevet disse artiklene har; disse skribentene er kritiske til innvandring og mener at dette er hovedårsaken til problemene, mens vi i DLF mener at problemene ikke skyldes innvandringen. (Vi kommer kort tilbake til dette punktet nedenfor).

Fra en av artiklene henter vi følgende historie: en svensk kvinne som ikke er velstående har ikke krav på å få gratis tannlegebehandling fra det offentlige. Men innvandrerne, til og med ulovlige innvandrere, har rett til å få slik behandling finansiert av den svenske staten, dvs. av svenske skattebetalere. Hun var kreativ og klarte å løse sitt problem på følgende måte: Hun fikk seg klassifisert som ulovlig innvandrer og fikk derved sin tannlegebehandling betalt av skattebetalerne.

Hennes oppskrift var som følger: Sök upp en karta på EU-länder, länder som samarbetar med EU och länder utanför EU. Hitta ett utanför EU. Det kan vara USA, Island, Australien, Sydafrika etc. Inte alls ett land i Mellanöstern, det behövs inte om du inser faktumet att om du t.ex. reser in från något av dessa länder på turistvisa OCH STANNAR KVAR I SVERIGE ÖVER TRE MÅNADER så är du tekniskt och lagligt sett illegal eller “papperslös”.

Steg 2: Hur jag fick en helt legitim komplett tandläkarjournal upplagd per telefon på 6 minuter hos folktandvården. Ringde deras växel, vägrade knappa in personnumret på deras website (inte ljuga, jag hade inte plånboken med till telefonen) så jag kom till en telefonist där jag sa att jag inte hade något personnummer. Va? sa dom, “papperslös” väste jag, och blev tillfrågad vilken del av mitt län jag föredrog att röra mig i. Jag valde närmaste tandläkarmottagning. Nästa fråga var om jag ville uppge mitt förnamn, “Elsa” sa jag. Sedan ville de veta om jag visste när jag var född, men att jag inte var tvungen, så jag uppgav ett fiktivt datum jag vet att jag kommer ihåg.

Inga frågor om adress, telefonnummer överhuvudtaget! (Om de skulle fråga dig, så är dessa uppgifter FRIVILLIGA för papperslösa att uppge.) Damen kopplade mig till mottagningen där min datoriserade journal under namnet ELSA och fantasifödelsedatumet 640823 fanns. Inget mer att styrka ID.

Sedan fick jag en tid två dagar senare till folktandvården med ordern att uppge “Elsa” vid disken man anmäler sig och betalar, och ha med mig 50 kronor. Elsa var alltså ett ord lika giltigt som ett id.
Gick dit. Anmälde mig. Talade inte mycket, men svarade på frågor. På svenska. Fixade rotfyllningen. Fick också ett recept att hämta på apoteket, det var gratis när jag uppgav Elsa i apotekskassan. Inget id alls, anonym fri antibiotika fick jag. Det står bara Elsa på medicinetiketten.

Så en svensk kvinne med behov for tannlegebehandling får det ikke, men en ulovlig innvandrer får slik behandling. Finansiert av svenske skattebetalere. Alle partier i Sverige (unntatt Sverigedemokratene) synes dette er som det skal og bør være. Det er heller praktisk talt ingen offentlig diskusjon om slike problemstillinger, så så og si alle synes det er helt OK. Svenskene bare finner seg i det.

I en annen artikkel linket til nedenfor finner vi følgende beskrivelse av denne mentaliteten: Hvor lenge vil Medelsvensson tie med lutet nakke?

Og det er her man kan se kjernen. Svenskene protesterer ikke mot slikt, de tier og de bøyer nakken, de finner seg i det.

Hvorfor? Det er grunnleggende moralske oppfatninger som styrer den enkeltes handlinger og oppførsel - og stemmegiving ved valg. Den grunnleggende etiske holdningen som er nærmest enerådende i dag heter altruisme, og den sier at det som er moralsk er å gi avkall på egne verdier til fordel for andre.

Jesus var den fremste talsmannen for dette idealet, og han sa som kjent følgende: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham.

Når dette er idealet må man gi opp det man har og gi til enhver som måtte trenge det eller kreve det eller ønske det eller be om det. (Nå er det umulig å gjennomføre dette 100 %, men det er mulig i betydelig grad.)

Det vi beskrev over var bare ett enkelt utsalg av denne etikken. Denne etikken er som sagt nærmest enerådende, og så og så alle følger den stort sett. Og det er derfor vi har høy skatt, mye styring, mange overføringer til folk som klarer å få seg definert som svake, osv.

Det er med andre ord denne etikken som ødelegger verden.

En forfatter som vi er svært uenige med beskrev Europa i dag som om det var rammet av et «selvmordsparadigme», og dette er en nokså treffende beskrivelse for det er jo nettopp dette - en oppskrift på selvmord - altruismen er. Altruismen sier pr def at man må gi avkall på alt man mener er godt, og da kan det ikke fungere som en oppskrift på et godt liv.
Før vi avslutter må vi si noe om innvandring: Vårt syn er at innvandring i seg selv ikke er noe problem; de som er problemet er ettergivenhet overfor kriminalitet, og, det viktigste problemet er velferdsstaten; dette fordi velferdsstaten innebærer at alle som er her har rett til å få mat og klær og hus og utdannelse og ferier mmm. finansiert av skattebetalerne.

Tilbake til Sverige: det er helt riktig av Sverige å ta imot innvandrere og flyktninger, men det er galt av den svenske staten å tvinge borgerne til å forsørge dem på alle vis ved å gi dem mat og klar og hus og utdannelse og f.eks. gratis tannlegebehandling.

Helt til slutt: velferdsstaten er ikke bærekraftig, den kan ikke gi grunnlaget for et samfunn preget av fred, harmoni og velstand; det er kun individuell frihet som kan gi dette.

Men velferdsstaten bygger på det etiske prinsippet altruisme, og så lenge dette prinsippet står sterkt i befolkningen vil velferdsstaten bestå selv om den i stadig større grad fører til fattigdom, ufred, uro og elendighet.
.
.
.
.
..
.

http://www.rights.no/2014/05/galskapens-sverige/

http://www.jewsnews.co.il/2013/09/11/i-am-swedish-but-i-live-n-absurdistan/

http://www.rights.no/2014/06/svenskenes-prioriteringer/

http://www.document.no/2014/06/111305/