Kvinnedrapene i India

Vi har som alle andre de siste månedene lest i pressen at det stadig forekommer grusomme voldtekter etterfulgt av drap på kvinner i India. Vi skal så godt vi kan gjengi minst mulig av detaljene om disse grusomme hendelsene, men det som skjer er så forferdelig at det ryster ethvert anstendig menneske.

Vi siterer forsiktig fra noen artikler i VG om noen av disse sakene:

To tenåringsjenter er funnet døde nord i India etter å ha blitt utsatt for en gruppevoldtekt … lokale landsbyboere har beskyldt politiet for ikke å ha gjort nok da de døde tenåringene ble funnet … ministeren for staten Uttar Pradesh, hvor en 14- og 15-åring ble gjengvoldtatt siste uke, latterliggjorde hendelsen overfor pressen.

En kommentator i Dagbladet, Andreas Wiese, satte fingeren på et viktig punkt om slike saker i en kommentar for et par dager siden. Han hevder at årsaken er et generelt hat som enkelte menn har mot kvinner, og at dette finnes overalt. Han har helt rett i dette. Vi siterer: Kvinnehatet er globalt. Løsningene er lokale.

I alle verdens aviser denne uka kunne vi se et bilde ingen lett vil glemme. En gruppe barn og voksne er samlet under et tre. Fra treet henger et menneske, de nakne føttene er ennå bare lett misfarget. Hun er ei ung jente. Sammen med sin kusine, som henger død i et reip ved siden av henne, er hun først gjengvoldtatt …

Men hatet finnes også andre steder, påpeker Wiese: I USA skriver en rasende ung mann et manifest som koker av hat og aggresjon mot kvinner. Kvinner har krenket ham. Ingen av dem vil ligge med ham. Kvinner skulle ikke selv få lov til å velge sine partnere, for Elliot Rodger hadde også krav på sex. Nå skal han hevne seg. Han bevæpner seg med våpen og kjører ut i byen for å drepe….. Seks unge mennesker mellom 19 og 21 år blir drept.
I Norge skulle Florence Aryanik holde tale, en appell i anledning årsdagen for krystallnatten. Det kan være skremmende nok, men til den unge kvinnen kommer det gjentatte alvorlige trusler.

Noen vil voldta henne, skade henne, torturere henne, drepe henne. Hennes forbrytelse, i de navn og ansiktsløse feigingene og bøllenes verden, er at hun vil snakke offentlig.

I Norge oppsøkte Anna politiet. Hun var livredd for sin mann, som truet henne. Politiet ga henne ikke den beskyttelsen hun trengte, krisesenteret mente hun ikke kunne bli boende. Det er, som vi vet, ikke så uvanlig at menn truer kvinner på livet i Norge.

Noen av disse kvinnene blir drept. Anna ble bortført, mishandlet og drept. Hennes høyst begrunnede frykt ble ikke tatt på alvor.

Det Wiese påpeker her er dessverre helt korrekt. Et stort antall kvinner blir truet, mishandlet, voldtatt, drept, og i alt for stor grad er befolkningen ellers, og alt for mange menn, nærmest helt likegyldige til dette. Dette skjer over hele verden, og det er en stor skam.

Vi vil allikevel gjerne gå litt lenger enn Wiese gjør i sin kommentar.

For det første vi vi si at all initiering av tvang, inkludert reelle trusler, er grovt umoralsk, og burde være fullt og helt forbudt. Det vi mener med dette er også at de som begår slike handlinger bør straffes strengt.

Å initiere tvang er det verste man kan gjøre mot et annet menneske, og alle burde, både i ord og handling, ta sterk avstand fra dette. En holdning om at initiering av tvang er akseptabelt bygger på en manglende respekt for andre mennesker. Det er dessverre svært få som mener at andre mennesker skal ha full rett til å styre sine liv slik de selv vil så lenge de er fredelige, dvs. så lenge de ikke initierer tvang mot andre.

Man bør respektere andre menneskers rett til å leve sine liv som de vil, og dette inkluderer retten til å velge venner, kjærester, partnere, ektefeller, etc. Dessverre er det som vi ser av det over mange menn som ikke respekterer kvinners frihet på dette området.

En annen grunnholdning som er relevant å nevne har er det syn at dersom man mener at dette livet ikke er viktig og at det viktige livet kommer etter døden, eller i det liv man blir reinkarnert inn i, etc., vil man få en redusert respekt for andre mennesker og deres jordiske liv. Hvorfor respektere dette jordiske, uviktige, flyktige livet når det viktige skjer etter døden eller i en annen dimensjon eller når man et gjenfødt?

Man burde da kunne se at religioner innebærer at respekten for andre mennesker blir redusert. Det finnes en rekke eksempler som illustrer dette. I islam er kvinner annenrangs mennesker – deres vitnemål er mindre verd enn menns, de kan arve bare halvparten av det en mann kan arve, det er lettere for menn å få skilsmisse enn det er for kvinner, en mann har rett til å bruke vold overfor sin ektefelle, islam hindrer ikke æresdrap, etc. Og India, hvor de grusomme tingene vi nevnte innledningsvis skjer, er et sterkt religiøst samfunn.

Med andre ord: irrasjonelle kulturer medfører en redusert respekt for det enkelte menneske og dets liv her og nå, og en rasjonell kultur har motsatt effekt. Dersom man har en kultur som innebærer at det legges stor vekt på den enkeltes rett til å styre sitt eget liv og som sier at initiering av tvang er noe grovt umoralsk, vil dette føre til at mengden kriminalitet, inkludert vold mot kvinner, vil bli redusert.

Derfor blir det ikke helt korrekt å antyde eller si at det som har skjedd i India er et tilnærmet like stort problem over hele verden.

Det ville ikke skjedd i Vesten i dag at to unge jenter blir overfalt, voldtatt av en gjeng og så hengt mens politifolk står og ser på at dette skjer uten å gripe inn og at en myndighetsperson latterliggjør oppstusset i etterkant fordi de som ble rammet var kasteløse. Derfor er det siviliserte Vesten, som er mer rasjonelt og individualistisk enn resten av verden, langt bedre på dette området enn f.eks. India og den islamske verden.

Men kriminalitet vil vi alltid ha. Uansett hvor sunn og rasjonell og individualistisk en kultur er, vil det alltid kunne dukke opp kriminelle. Dersom kulturen er rasjonell og individualistisk vil alle fra de er barn få en oppdragelse og en opplæring som forteller dem at det enkelte menneske skal ha full rett til å styre sitt liv, og at det er en grov krenkelse av et menneske å utsette det for initiering av tvang. Dette grunnlaget vil ikke kunne redusere kriminaliteten til null, men det vil redusere den til et minimum.

Og for å nevne et annet aspekt ved dette: vi tror at India nå er i stand til å begynne å gå den veien som vil føre til at slike grusomme ting vil begynne å forekomme sjeldnere. India har de siste tiårene begynt å utvikle seg i en retning som innebærer øket individuell frihet, og vi ser de mange protestene som er kommet etter disse grove og grusomme forbrytelsene har betydelig oppslutning og får stor oppmerksomhet.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/india/indisk-minister-om-gjengvoldtekt...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/india/tenaaringer-funnet-doede-etter-g...

http://www.dagbladet.no/2014/06/01/kultur/meninger/hovedkommentar/kommen...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/india/enda-en-voldtektssak-ryster-indi...

http://www.nettavisen.no/nyheter/--de-torturerte-en-gravid-kvinne/845051...

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/12-aaringer-knivstakk-venninne-19-...