Har liberalismen stort gjennomslag?

Grunnen til at liberalismen får så liten oppmerksomhet i media er at den har fått så stort gjennomslag var hovedpoenget i et avisoppslag nylig.

Er dette korrekt? Det så ut til at de som sa det mente dette i fullt alvor, og antagelig vil de henvise til slike ting som at nå er de statlige monopoler på å drive radio- og TV-sendinger opphevet, at butikkene nå har romsligere åpningstider enn tidligere, at man kan reise fritt over landegrensene (i hvert fall innenfor EU/Schengen), at valutaoverføringer mellom land er enklere enn før, etc. Dette er endringer i positiv retning, men gir disse eksemplene et dekkende bilde?

Et oppslag i Aftenposten for noen uker siden (11/4) ga følgende liste over statlige eierandeler i en rekke firmaer:

Statkraft: 100 %
NSB: 100 %
Kommunalbanken: 100 %
Mesta: 100 %
Flytoget: 100%
Entra Holding: 100 %
Posten: 100 %
Electronic Chart Centre: 99,9 %
Store Norske Spitsbergen Kullkompani: 99,9 %
Telenor: 54 %
Norsk Hydro: 34,3 %
Akre Kværner: 30 %
Nammo: 50 %
Cermaq: 59,2 %
DNB: 34 %
SAS: 14,3%
Statoil: 67 %
Kongsberg Gruppen: 50 %

I tillegg kan vi nevne følgende: så og si 100 % av befolkningen går (eller har gått) på en offentlig skole, og så og si 100 % av befolkningen får sine helsetilbud dekket av et offentlig helseapparat.

Dersom liberalismen hadde hatt fullt gjennomslag hadde alle disse prosentsatsene vært 0. Og dersom liberalismen var i ferd med å få økende gjennomslag ville disse prosentene vært synkende over tid, og det er ingen ting som tyder på at dette skjer.

Liberalismen sier jo at staten kun skal beskytte borgernes frihet, dvs. kun drive politi, rettsapparat og det militære, og at alle andre oppgaver skal drives av private: staten skal være regelgiver og dommer, ikke spiller.

Videre kan vi nevne at reell kriminalitet (innbrudd, ran, tyveri, overfall, voldtekt, drap, etc.) straffes mildt, mens ting som ikke burde har vært ulovlig (narkoforbrytelser, spritsmugling, mm.) straffes svært strengt. Vi kan også nevne røykeloven, forbudet mot sex-kjøp, forsøkene på å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort, at stabudsjettets utgifter stadig øker (fra ca 600 mrd da de rødgrønne tok over til ca 1100 mrd da de gikk av, og at de blåblå økte utgiftene enda mer i sitt første budsjett) - og det er omfanget av de statlige utgifter som viser den samlede skattebyrden på befolkningen.

Som kronen på verket kan vi nevne at påstandene om menneskeskapte klimaendringer vil resultere i at alt som har med leting, utvinning, produksjon, transport og bruk av energi å gjøre i stadig større grad vil bli detaljkontrollert av staten.

Så de som sier at liberalismen får stadig sterkere gjennomslag har ingen virkelighetskontakt. Det går motsatt vei: den individuell frihet blir stadig mindre.