Churchill

If you will not fight for right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory is sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a precarious chance of survival. There may even be a worse case. You may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.

Det var Winston Churchill som sa dette. Churchill (1874 – 1965) var en av historiens aller største politikere. Han var statsminister i England to ganger (1940-1945, 1951-1955) og før det var han finansminister og marineminister (for å bruke dagens betegnelser).

Han var en klassisk liberaler, tilhenger av frihandel og en begrenset stat, og han skiftet parti to ganger fordi partiene han var medlem av endret kurs. Han var en av de meget få som på 30-tallet advarte mot den fremvoksende nazismen og den kompromisslinjen som alle andre fulgte, men han ble avskrevet som en krigshisser.

Han var som sagt en klassisk liberaler, og han var i utgangspunktet imot den meget ukloke pari-politikken som ble ført på 20-tallet mens han var finansminister. Men siden økonomene i finansdepartementet støttet denne politikken så han ga etter. Før valget i 1945, etter at krigen var avsluttet, henviste han i valgtaler til en økonom med det tyskklingende navnet Friedrich von Hayek, noe som ikke falt i god jord hos velgerne, som med god grunn hatet alt som hørtes tysk ut. Churchill måtte etter valget gå av som statsminister.

Churchill var et barn av sin tid, og noen av hans uttalelser bærer preg av dette. Hans ideologi var heller ikke dybdeforankret, så vi kan ikke gå god for alt han sa og gjorde. Men han var en stor politiker og en stor orator både muntlig og skriftlig; han er den eneste store politiker som er blitt tildelt Nobelprisen i litteratur (som han fikk for sine historiske verker). Det var f.eks. han som først bruket uttrykket «jernteppe» om den grensen som det kommunistiske Sovjetunionen satte opp mellom seg og sine vasallstater i Øst-Europa, og de langt friere landene i Vest-Europa.

Sitatet øverst representerer Churchill på sitt beste, og det er meget aktuelt.
.
.
.

(De ordinære nyhetskommentarer her på stemDLF.no vil bli tatt opp igjen om noen få dager.)