Enda et grotesk utslag

[Utenlandske] steinleggerne tjener millioner, mens norske blir forfulgt. Dette er en overskrift i Dagbladet i går, og saken er som følger:

To håndverkere har hatt problemer med skattemyndighetene; en av dem fikk en momssmell for å ha jobbet på eget hus, mens politiet ignorerer utalandske steinleggere som unndrar moms for millioner. Disse håndverkene reiser nå rundt på nesten daglige patruljer for å dokumentere virksomheten til irske og britiske steinleggere som jobber i området Kongsberg-Notodden.

Geir L… har i tillegg en egen motivasjon for å ta opp kampen med steinleggerne. Både politiet og Skatteetaten har overfor Dagbladet bekreftet at steinleggere unndrar millionbeløp i skatt og moms - hvert eneste år.

- Og mens de får holde på i fred så blir jeg ilagt straffemoms for å utføre arbeid på min egen hytte, og jobber hos søsteren min for redusert pris, sier L…- som opplyser at han har fått over 100 000 i momssmell som følge av det han selv kaller en tjeneste.

På mandag var L… og seks andre på Notodden camping, for å ta bilder av steinleggere som bodde på campingplassen og notere seg hvilke biler de kjørte. Episoden sto referert i Dagbladet tirsdag. L… sier nå at han ble politianmeldt etter episoden. Dagbladet er kjent at en av de tilstedeværende mener L … kjørte uforsvarlig da han ville komme seg unna det han oppfattet som en truende situasjon.

Politiførstebetjent Roger Fjellin ved Kongsberg politistasjon kjenner ikke hendelsen på Notodden, siden den ligger utenfor hans område. Men generelt forstår han at håndverkerne tar saken i egne hender.

- I utgangspunktet er det helt OK at de tar bilder, men de må ikke bli et slags politi, sier Fjellin til Dagbladet.

- Jeg skjønner at håndverkerne reagerer når noen kommer og tar fra dem leveveien - det blir skjeve konkurranseforhold når den ene parten ikke betaler skatt og moms. Vi får ikke stoppet dem, det er det som er problemet. Lovverket er for dårlig, sier Fjellin.

Hva er der som skjer her? La oss først oppsummere hva som har skjedd. Her er hovedpunktene:

Dersom en håndverkere utfører arbeid på egen eiendom så er han momspliktig; han må betale moms til staten for kostanden av arbeidet. (I tilfellet som Dagbladet beskriver er der snakk om arbeid på en slektnings hytte, men prinsippet er det samme.) De som ikke betaler i forkant kan bli ilagt det som Dagbladet kaller straffemoms.

Folk som ikke har fast bosted i Norge reiser rundt og utfører oppussings- og vedlikeholdsarbeid, og de krever muligens ikke inn og betaler derfor ikke moms til staten.

Politier har ikke kapasitet til å ta seg av disse utlendingene som unndrar moms. Myndighetene har derimot kapasitet til å ta seg av de bofaste som ikke følger de meget urimelige moms-reglene til punkt og prikke. (Med urimelige regler tenker vi på at dersom en fagmann utfører arbeid i tråd med eget fag på egen eiendom så må han allikevel betale moms til staten for jobben. Mer konkret: reglene sier at dersom en snekker bygger et hus så vil han normalt motta betaling for dette. Dette er moms-pliktig. Men dersom han bygger et hus for seg selv, får han ingen lønn, men han må allikevel betale moms til staten for det som normalt ville ha vært oppgjøret. Dette er absurd.)

Når politiet ikke gjør jobben med å ta de utlendinger som unndrar moms reiser nordmenn omkring som en slags privatdetektiver for å dokumentere at utlendinger utfører slike momspliktige oppdrag. Politiet forstår at håndverkerne reagerer slik. Og iblant blir de truet med juling av de som blir overvåket, selv om dette ikke er eksplisitt nevnt i denne reportasjen.

For å oppsummere: lovlydige lider og føler seg med all rett urettferdig behandlet, de lovløse tjenere millioner, de lovlydige trues med juling, og politiet kan ikke gjøre noen ting. (Vel, politiet har gjort noe: Vi har utstedt tre forelegg til steinleggere - to for kjøring uten førerkort, og ett for kjøring med en avskiltet bil der de hadde satt på hjemmelagde skilter, sier [politiet].

Men alt dette er bare et opplagt utslag av velferdsstaten: Velferdsstaten innebærer nødvendigvis høye og stadig høyere skatter og avgifter, den innebærer mer og mer kompliserte og absurde regler, den innebærer at politiet blir pålagt flere og flere oppgaver (oppgaver som ikke har noe med reell kriminalitet å gjøre), osv.

Den eneste løsningen på denne type (og på de aller fleste andre samfunnsmessige) problemer er følgende: å forenkle lovverket, å redusere skatter og avgifter, å fjerne de lover som ikke har med reell kriminalitet å gjøre. Kort sagt: løsningen er å i stadig større grad å basere samfunnet på frihet og ansvar, på individuell frihet og den enkeltes ansvar for seg og sitt.
Men dette innebærer at man betaler for det man bruker, og at staten ikke skal forsyne seg med mesteparten av de folk tjener for å bruke dem på en rekke såkalte gratis-tilbud av alle mulige slag. Dette er uforenlig med velferdsstaten, men det er det eneste som er forenlig med et velstandssamfunn.

Dagbladet tar i denne saken opp et alvorlig problem, et problem som er voksende. Men løsningen er ikke mer kontroll og mer intens jakt på folk som jobber. Dersom man tror dette, og forsøker å implementere løsninger på en slik basis, vil man oppleve at problemet bare blir større og større. Løsningen er derimot å deregulere og privatisere. Men dette innebærer at dagens ordning med en rekke gratistilbud, tilbud som er finansiert gjennom skatter og avgifter, må avvikles, og at man i stedet kan få beholde og derved direkte kan få bruke egne penger på de tilbud og tjenester man selv ønsker.

Er noen slik løsning i sikte? Nei. Kommer det da noen forbedring? Nei.

.
.
.
.
.
http://ipad.dagbladet.no/2014/04/09/nyheter/asfaltbandene/innenriks/stei...