Den andre veien: Hellas

I går kommenterte vi den veien som Shanghai-området skal bevege seg i: større økonomisk frihet. Men hvordan er det gått i de land som er gått motsatt vei? Hvordan er det gått i de landene som har valgt styring og kontroll og reguleringer og en generell ufrihet? Er de blitt velstående og harmoniske eller er de blitt utarmet og fattige og preget av demonstrasjoner, kaos, kriminalitet, korrupsjon og bråk?

Vi skal da ikke se på tidligere sosialistidealer som Nord-Korea, Cuba og Venezuela, som alle er blitt det som på engelsk kalles «basket-cases» (Definisjon fra Urban Dictionary: [Basket case:] When a given situation has no solution. It makes reference in the form of a parabola to someone who has lost his mental health and has no cure.

Vi skal se på et vanlig, vestlig, sivilisert land med den samme organisering som finnes i alle andre vestlige land i dag: vi skal se på velferdsstaten Hellas.

For det femte år på rad har landet en negativ økonomisk vekst, BNP er 28 % lavere enn det var for fire år siden. Arbeidsløsheten er på 27,5 %, for unge er den på 60 %. Privatiseringstiltakene har liten positiv effekt, i hovedsak fordi det er ingen som vil overta de virksomhetene som staten vil privatisere - og det er med god grunn, potensielle entreprenører frykter at når virksomhetene begynner å gå godt vil staten sosialisere/ekspropriere dem igjen.

Den greske økonomen Yanis Varoufakis, professor både ved universitetet i Athen og ved universitetet i Austin, Texas, hevder at Hellas er a failed social economy , og han gir følgende eksempler:

There are 10 million Greeks living in Greece (and falling fast owing to migration), "organized" in around 2.8 million households that have a "relationship" with the Tax Office. Of those 2.8 million households, 2.3 million have a debt to the Tax Office they cannot service.
One-million households cannot pay their electricity bill in full, forcing the electricity company to “extend and pretend," thus ensuring that 1 million homes live in fear of darkness at night while the electricity company is insolvent.
Of the 3 million people constituting Greece's labor force, 1.3 million are jobless.
Contractors who work for the public sector are paid up to 24 months after they provided the service and prepaid sales tax to the Tax Office.
Half of the businesses still in operation throughout the country are seriously in arrears vis-a-vis their compulsory contributions to their employees’ pension and social security fund.

De tiltakene som EU har satt i verk, med ytterligere lån, gjeldsutsettelse, etc., har liten eller ingen effekt på kort sikt, og vil gjøre problemene på lang sikt enda større.

Det vil etter hvert kunne gå bedre, men først når det skjer omfattende deregulering, privatisering og lettelser i skatter, avgifter og byråkrati - og når folk har stor tillit til at disse tiltakene vil vare.

Inntil da kan det bli mye bråk; folk som har få eller ingen veier ut av fattigdom er ikke fornøyde, og mange av dem, samt mange av deres ledere, tror at man kan rette på fattigdomsproblemer ved å kreve høyere skatter og flere gratistilbud og støtteordninger fra det offentlige, ved å knuse vinduer, kaste sten på politiet, sette fyr på banker og finansinstitusjoner, å plyndre de rike, etc.

Det som virkelig kan skape velstand er at produksjon kan skje uhindret og at de produktive får være i fred både fra kriminelle og fra staten.
Skal dette skje må visse grunnleggende ideer være på plass i forkant: befolkningen må anse det som moralsk høyverdig for den enkelte å produsere, å handle, å skape seg et godt liv ved en produktiv innsats, og han må kunne beholde/selv disponere det han skaper. Kun et slikt fundament kan gi et stabil, velstående samfunn,

Men så lenge det moralske ideal ikke er produksjon og velstand, men å gi avkall på det man har til alle som måtte se ut til å trenge noe, så er plyndring i en eller annen form resultatet, og da blir de lite av det som gjør velstand mulig: produksjon.

Vi får se i årene som kommer om Shanghai-området virkelig klarer å føre en konsekvent liberalistisk politikk, og om andre lands befolkinger er i stand til å lære av det som i så fall skjer der.

.
.
.
..
.

http://www.cato.org/publications/commentary/greece-shows-far-economy-can...