Vanvittige ordninger

Noen ordninger - og da snakker vi om offentlige ordninger - tvinger borgerne til å gjøre de merkeligste ting.

Her er et eksempel (sitert fra VG): Nav tvinger foreldre til å betale barnas husleie. Selv om barnet er 18 år, myndig og får bo gratis hjemme, tvinger Nav foreldre til å betale dyre bidrag for barn som heller vil flytte ut.

Altså: den 18 år gamle datteren kan bo gratis hjemme, men hun ønsker å flytte til egen bolig. Med loven i hånd tvinger hun da foreldrene til å betale husleie mm. for den nye bosituasjonen så lenge hun går på skole.

VG omtaler dette slik: Et par fra Vestlandet har fått krav fra Nav på omtrent 150.000 kroner, for å dekke datterens husleie frem til hun er ferdig på videregående. Det må betales selv om den 18 år gamle datteren fortsetter på samme skole, og fortsatt kan bo gratis hos foreldrene.

Frem til midten av oktober bodde datteren og hennes samboer og forlovede i kjelleren hos foreldrene. Der hadde de gratis leilighet med egen inngang, gratis mat, strøm og internett. Etter en stund ønsket datteren likevel å flytte ut, til en leilighet et par kilometer unnna.

Datteren tok kontakt med Nav for å få foreldrene til å betale bidrag som skal dekke husleie og livsopphold. … foreldrene fikk beskjed fra Nav om at de må betale 8112 kroner i måneden til datteren, i tillegg til etterbetaling … Totalt er det snakk om omtrent 150.000 kroner frem til [da] datteren avslutter videregående.

Hjemmelen for dette finnes i barneloven, som VG refererer slik: Ifølge barneloven fra 1981, sier reglene at barn under videregående utdanning har rett på bidrag også hvis de selv velger å flytte, så lenge de er i utdanning. «- Et barn over 18 år kan sette fram eget krav. Et barn under 18 år må sette fram krav med hjelp av verge - normalt en av foreldrene», sier Hilde Olsen, direktør i Nav til VG. Underholdskostnaden for et barn over 18 år er 8112 kroner per måned, bekrefter Nav. Dette gjelder også om barnet har tilgang på boplass i sitt eget hjem under utdanningen.

VG siterer også Barneloven: Barneloven av 1981, kapittel 8 §67: «Der ein eller begge foreldra ikkje bur saman med barnet, skal vedkomande betale faste pengetilskot til forsyting og utdanning (..) Ingen kan gje avkall på den retten barnet har etter dette stykket.» §68 «Vil barnet etter fylte 18 år halde fram med slik skulegang som må reknast som vanleg, har det krav på pengetilskot for den tid skulegangen varer ved.»

Det er lite å tilføye til dette. Intensjonen er antagelig at dersom et barn ikke kan bo hos foreldrene under skolegang må foreldrene forsørge barnet mens det bor annet sted. Men lovteksten er slik at dersom barnet ikke har lyst til å bo hjemme og velger å flytte ut, så har det pr i dag krav på kr 8112 kroner per måned fra foreldene.

Det er som sagt lite å tilføye til dette annet enn å si at dette er enda et vanvittig utslag av velferdsstaten.

Det er opplagt at foreldre ved å sette barn til verden dermed har påtatt seg en forpliktelse til å forsørge barnet til det er voksent, men de reglene som nå finnes i Nav og som artikkelen i VG beskriver over bare er vanvittige.

.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/hoeyre/nav-tvinger-foreldre-til-aa-be...