Underlige tiltak

Tollerne har laget flukt-hull for å spare smuglerliv.

Dette er faktisk en overskrift fra VG. Vi siterer fra artikkelen: Flere smuglere bråsnur og flykter når de ser at tollbommene er nede på Svinesund. Tollvesenet lagde hull i midtrabatten for å gjøre flukten tryggere.

Vider fra VG: - Vi ser mange alkoholsmuglere som snur og kjører i feil kjørebane tilbake til Sverige. Langs denne strekningen er det høy hastighet, og man må kjøre i flere kilometer før det er mulig å ta av fra motorveien, sier tollsjef Wenche Fredriksen til VG.

- Det er jo livsfarlig både for dem selv og for møtende trafikanter, og det er bare flaks at det ikke har blitt noen alvorlige ulykker ut av dette. For at de i det minste skal kunne komme seg over i riktig kjørebane lagde vi dette hullet høsten 2012, sier hun.

En slik flukt er altså opplagt farlig, og derfor har tollerne gjort det enklere å flykte. Tollerne har altså gjort det enklere og mindre farlig å flykte fra lovens lange arm etter at (mistenkte) forbrytere har begått (mulige) lovbrudd.

Så, personer som ønsker å tilby nordmenn whisky og konjakk og vodka til noe lavere priser enn de man må betale for å få kjøpt slike varer i statens monopolutsalg (hvor prisene er svært høye pga. avgiftsnivået), og som derfor tar med slike varer over grensen uten å oppgi det til myndighetene, risikerer altså heller eget og andres liv heller enn å bli tatt for slik smugling.
Det er som sagt for å redusere faren for alvorlige ulykker at tollerne har laget et flukt-hull (VGs ord) for at rømlingene i sin flukt fra politi og tollere i mindre grad skal være en fare for seg selv og andre trafikanter.

Å smugle er egentlig bare å praktisere frihandel på et område (for en varegruppe) hvor myndighetene har bestemt at det ikke skal være frihandel. Og disse smuglerne risikerer altså eget og andres liv heller enn å bli tatt. En viktig grunn til dette er at å praktisere frihandel på dette området i strid med det politikere har bestemt, og det skal straffes med svært strenge straffer; er kvantaene store nok er straffen for smugling av whisky og konjakk langt strengere enn straffen man får dersom man dreper noen. (Ett eksempel: Spritdømte Steinar L … (48) risikerer å måtte sone inntil 18 år i fengsel dersom han på nytt blir funnet skyldig i omfattende spritsmugling fra Spania til Norge.

Spritsmuglingen er omfattende, og noen av de som risikerer å bli tatt setter altså eget og andres liv i stor fare bare for å kunne selge folk whisky og konjakk billigere enn de prisene som statens monopol tilbyr. Vi i DLF ser det slik at dersom det foregår omfattende lovbrudd på et område, et område hvor alt som skjer foregår mellom voksne som gjør dette frivillig, så er det loven det er noe galt med.

Heller enn å lage et hull i gjerdet, som tollerne klokelig nok har gjort, bør myndigheten senke avgiftene slik at dette meget farefylte problemet forsvinner.

Løsningen på slike problemer er altså ikke et hull i gjerdet, løsningen er å tillate frihandel på dette området.

DLF vil aldri forsvare lovbrudd i en rettsstat, men vi mener at dersom noe skjer frivillig mellom voksne så bør det være tillatt. Når slike ting – f.eks. å selge billig whisky og konjakk - til nordmenn er forbudt og fører til stor reelle kriminalitet eller stor fare (slik flukt fra tollerne er) så er det loven som er problemet, og løsningen er å deregulere, dvs. å øke borgernes frihet.

DLF vil gradvis senke alle avgifter, også de på alkohol, og dette vil føre til at smuglingen blir mindre, og til at de farer og den reelle kriminalitet som det høye avgiftsnivået fører med seg, etter hvert blir borte.

Det vil også føre til at politiets arbeidsmengde blir kraftig redusert, og da kan de bruke sine ressurser for å bekjempe og oppklare reell kriminalitet: innbrudd, tyveri, overfall, voldtekt, drap etc.

Det er dette, og ikke underlige tiltak som hull i gjerdet, som er løsningen.
.
.
.
.
..

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10146065

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=208941