«Gode kommuner frykter velferdsflyktninger»

Velferdsstaten er et skadelig samfunnssystem, og vi ser stadig enkelteksempler som bekrefter dette. Men i blant leser vi om tilfeller som viser dette på en så åpenbar måte at selv vi blir overrasket.

Dagens overskrift har vi hentet fra Aftenposten, og det artikkelen sier er at de som er ansvarlig for enkelte svært viktige tilbud med viten og vilje gjør dem dårligere enn de kunne ha vært, eller arbeider aktivt for å hindre at de blir bedre.

La oss før vi siterer fra artikkelen si at DLF mener at velstand er en god ting, at velstanden bør øke hele tiden, og at det eneste som kan sikre dette er at staten ikke legger hindringer i veien for de som skaper velstanden. Det er altså kun et fritt samfunn, dvs. et samfunn organisert omkring prinsippene for laissez faire kapitalisme, som kan sikre en stadig stigende velstand. Alle former for velferdsstat og sosialisme vil undergrave velstanden, og etter hvert føre til at velstanden blir redusert.

Nå til Aftenpostens artikkel: Kommuner som vil gi et tilbud til innbyggere med store behov må passe på at det ikke blir «for bra», da risikerer de at flere familier i samme situasjon kommer flyttende.

Flere stortingspolitikere bekrefter at «velferdsflyktninger» er et stort problem. De roser Siw Brauter som fortalte sin historie i Aftenposten lørdag.

- Da jeg var aktiv i kommunepolitikken skulle vi bygge opp et autismetilbud. Da sa rådmannen at vi måtte passe på at det ikke ble for godt. Han var redd for at mange ville komme flyttende, sier Kari Kjønaas Kjos.

Hun er leder i Stortingets Helse og omsorgskomité, og satt i sin tid i Lørenskogs kommunestyre for Fremskrittspartiet.

- Jeg opplevde noe av det samme som ordfører. Vi bygget opp et godt tilbud og da kom det mange flyttende, sier hennes komitékollega Olaug Bollestad.

Hun var ordfører for Kristelig Folkeparti i Rogalandskommunen Gjesdal.

Kommunenes organisasjon KS bekrefter at det er familier som føler seg tvunget til å flytte for å få tjenestene de trenger.

- Vi ser at kommuner som i utgangspunktet hadde gode tilbud, er blitt såpass attraktive at også disse etter hvert får dårligere økonomi og dermed dårligere tilbud, sier Annette Drangsholt i Autismeforeningen.

Dette problemet er selvfølgelig uløselig innenfor velferdsstaten. Velferdsstaten innebærer at vi alle skal betale mesteparten av det vi tjener til det offentlige, og så skal alle få det viktige de trenger fra det offentlige (dvs. fra stat, fylkeskommune og kommune), og dette tilbudet skal innkludert alle mulige helsetilbud.

Dette vil føre til at mange flytte dit hvor tilbudene er best. Og dette betyr at noen flytter til kommuner hvor de tilbudene som er lagt til kommunen er spesielt omfattende. Det er dette artikkelen i Aftenposten handler om.

Som vi ser eksplisitt i artikkelen så innebærer denne ordningen at kommuner bevisst går inn for å gjøre tilbudene mindre gode enn de ellers ville ha blitt.

I et fritt system ville man ikke ha statlige tilbud av denne typen, men man ville ha tegnet forsikringer, og så ville forsikringsselskapene konkurrert om å gi best mulige tilbud, og - og dette er viktig – i et fritt system vil det ikke som i velferdsstaten være noen statlige begrensninger på verdiskapning, og heller intet system som straffer de som driver verdiskapning og belønner de som ikke gjør det - og da ville velstanden stige noe som innebærer at alle vil få stadig bedre tilbud.

Dersom man vil ha et bedre tilbud i et fritt system, dersom man vil ha et tilbud som krever flere ressurser, som krever mer verdiskapning fra de som har produsert det, må man selv drive tilsvarende verdiskapning for å kunne foreta et bytte/kjøp. I et slikt system vil det da alltid være balanse. I velferdsstaten derimot må man ikke bidra med egen verdiskapning, der er tilstrekkelig å skifte adresse. Enhver burde kunne forstå at et slikt system ikke er bærekraftig.

Det er som sagt sjelden at man ser velferdsstatens innebodene absurditet avslørt så tydelig som det er gjort i denne artikkelen. Men vi er dog ikke kommet så langt at dette poenget kan bli eksplisitt identifisert i en mainstream avis.

.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Gode-kommuner-frykter-velferdsfl...