«DALLAS BUYERS CLUB»

Så lenge staten gir regler vil det være noen som bryter dem. Men dersom de er urimelige vil antallet som bryter dem stadig øke. Det vil alltid være tyver og svindlere og drapsmenn, men dersom lovverket kun forbyr slike ting, og dersom politi/rettsapparat er effektivt, vil antallet forbrytere være lite.

Men dersom staten har regler på en rekke andre områder, områder hvor folk flest mener at det er urimelig at slike regler finnes, vil antallet som bryter dem øke, og bruddene vil skje på stadig mer kreative måter. Her er noen få eksempler før vi kommer til hovedtemaet i dagens kommentar:

Dersom staten forbyr bruk/salg av narkotika, av sex, av sprit, av pokerspill, etc. vil det finnes et skjult marked for denne type varer/tjenester/aktiviteter. Dersom staten betaler ut støtte til folk som ikke har jobb vil mange opplyse at de ikke har jobb, motta støtte og jobbe svart. Dersom staten deler ut borteboerstipend vil enkelte melde flytting for å motta slikt stipend selv om de bor hjemme, dersom staten gir støtte til bedrifter under en vis størrelse vil firmaer som er på grensen si opp folk eller la være å ansette nye for å holde seg under grensen slik at de kan motta støtte, dersom staten gir støtte til bedrifter i distriktene vil noen melde flytting til et slikt støtteberettigete område selv om de reelt sett forsett holder til i et pressområde, osv. (Denne listen kunne ha vært mye lenge enn den er.) Alt dette fører til at staten vil opprette kontrollordninger som stjeler ressurser som kunne ha blitt benyttet i produktiv virksomhet, osv., det åpner stadig mer for korrupsjon, etc.

Noen ganger vil man kunne omgå regler uten å bryte dem, man bare benytter huller i lovgivingen, dvs. man baserer seg på forhold som de som laget reglene ikke tenkte på da de formulerte dem.

Filmen «DALLAS BUYERS CLUB» , som hadde norske premiere i går, handler om et slik tilfelle (her følger spoilere).

Filmen er bygger på en sann historie om en ung mann som får HIV, og som finner ut at en medisin som muligens kan virke og helt eller delvis helbrede ham er forbudt å selge i USA, selv om den er tilgjengelig i Mexico. Grunnen til at den er forbudt er at den ikke er tilstrekkelig testet (lovpålegg i USA innebærer at det kan ta mange år å få testet en medisin slik at den kan bli godkjent for bruk/salg).

Situasjonen blir slik at hovedperson kommer til at det eneste som kan redde ham - og mange andre som er i samme situasjon - er en medisin som altså finnes, men som er forbudt å selge i USA. Medisinen er dyr, men hvis det står om å redde livet så er det for mange verd det å selge mye av det man eier for å kunne kjøpe medisinen.

Hovedpersonen er en meget ressurssterk person, og han komme på en smart ide: han oppretter en «buyers club» hvor det koster ganske mye å være medlem. Denne klubben kjøper medisinen i Mexico, og gir den gratis til klubbens medlemmer. Medisinen virker, de som tar den lever lenger enn de ellers ville ha gjort, og alle er lykkelige – selvsagt unntatt de politikere og byråkrater som laget de reglene som skulle hindre medisinen i å bli brukt i USA. Men siden medisinen ble gitt bort og ikke solgt, så er ingen lover eller regler brutt.

Hovedpoenget her er at det etter DLFs er galt at staten skal forby medisiner.

Ja, medisiner bør testes før de legges ut for salg, men hvor mye? Og hvis noen ser en bestemt medisin som sitt eneste håp, er det da riktig at staten stanser salg av medisinen? Etter vårt syn er det ikke det,

Vårt syn er at man bør, dersom man er syk, ta medisiner i samråd med sin lege, og at staten ikke har noe med å hindre visse medisiner i å bli solgt.

Ja, medisiner som har skadelige bivirkninger eller som kan være skadelige på sikt vil da kunne komme i salg, men frihet på dette området vil også føre til at medisiner som har gode effekter vil komme raskere på markedet og kan redde flere liv.

Ivanhoe Broadcast News,:It costs on average $802 million to develop a new drug, but not every drug makes it to market. Many are stuck in clinical trials and could take more than a decade to get approved. Critics claim the FDA takes too long to give the go-ahead to life-saving medications and therapies. Others believe it's better to be safe than sorry. Lives hang in the balance of this debate.

Det er vanskelig å gi data på dette siden området er meget kontroversielt, men her er en overskrift om dette temaet: FDA Delay of One Drug Causes 82,000 Lost Life-Years

Det er også slik at godkjente medisiner kan ha skadelige effekter: FDA Approved Prescription Drugs Kill Hundreds of Thousands of People Annually

The FDA is officially sworn to protect public health by assuring the safety and security of America’s food supply, products, medicine and medical devices; make them safer, more effective and more affordable; and, provide the public with the information about food and medicine that they need to improve their health.

And yet, despite numerous FDA regulations, death from adverse drug reactions is still one of the leading causes of death in the U.S., killing at least 106,000 yearly!

DLF er tilhenger av full individuell frihet også på dette området. DLF er imot statlige kontrollordninger, og mener at enhver i samråd med sin lege bør kunne velge medisiner som er tilgjengelige.

Dette vil kunne føre til at noen bruker medisiner som på sikt kan være skadelige, men det vil være flere medisiner som kommer på markedet, og siden frihet og ansvar henger intimt sammen – på samme måte som ufrihet og ansvarsløshet henger sammen - er vårt syn at dette over tid vil redde liv.

Dessuten har vi det moralske poenget: enhver bør ha rett til å bestemme over egen kropp, og dette inkluderer retten til selv å bestemme hvilke medisiner man vil bruke. Det er galt av staten å bruke tvang for å hindre noen i å ta medisiner de mener er til nytte for dem.

.
.
.
..
.
.

http://www.vg.no/film/film.php?id=13466

https://www.lef.org/magazine/mag2007/sep2007_cover_lscancer_01.htm

https://www.lef.org/magazine/mag2010/nov2010_FDA-Delay-of-One-Drug-Cause...

http://www.undergroundhealth.com/fda-approved-prescription-drugs-kill-hu...

http://www.mercola.com/Downloads/bonus/the-FDA-exposed/default.aspx