Situasjonen for homofiles forverres

Til all tid er homofile blitt utsatt for diskriminering, trakassering og det som verre er. Men for noen tiår siden skjedde det i Vesten en utvikling som innebar at mange innså at homofili moralsk sett skulle være likeverdig heterofili; det skjedde en forandring som medførte at diskrimineringen og trakasseringen ble vesentlig redusert.

Dette innebar bla. at lover om forbud mot homofil (eller homofile handlinger) ble fjernet i en rekke land; i Norge ble forbudet mot homofile handlinger mellom menn opphevet på 70-tallet (selv om loven hadde vært sovende i en lang periode før dette).

Men i de siste år har vi dessverre opplevd en motsatt utvikling; vi er nå inne i en periode hvor homofile får det dårligere; bla. har antall tilfeller av trakassering og det som verre er gått opp, også i Vesten.

La oss kort se på Russland først. I Russland forekommer det alt for ofte at homofile blir overfalt og banket opp, og politiet gjør alt for lite or å få en slutt på dette. Dagbladet forteller: Russiske myndigheter må ta ansvar for en forverret situasjon og omfattende og samordnede angrep mot lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner og aktivister. Myndighetenes svik og offentlige homofobiske kommentarer eksponerer disse menneskene for ytterligere trakassering og vold fra de som ønsker å gå til angrep på uskyldige mennesker, skriver HRW i en rapport.

Homofili er ikke forbudt i Russland, men lovgivingen i Russland er noe merkelig (her siteres loven fra en artikkel på Document.no): Propaganda av utradisjonelle seksuelle forhold rettet mot umyndige personer, som kommer til uttrykk gjennom påtvingelse av syn som forårsaker utvikling hos de umyndige tilbøyeligheter til utradisjonelle seksuelle forhold, samt forestillinger om at de utradisjonelle seksuelle forholdene er likestilt med tradisjonelle, eller informasjon som vekker nysgjerrighet hos umyndige personer til utradisjonelle seksuelle forhold, følger med seg administrativt ansvar i form av bot på 4000 rubler.

Loven bygger reelt sett på en forutsetning om at homofili er noe man blir lurt til å praktisere bli ved at man blir lokket til det av voksne homofile. Vi kan ikke se at dette er korrekt, heller ikke kan vi se at dette er en plausibel teori. Det kan være forskjellige syn på årsakene til homofili, og dette er et videnskapelig spørsmål som politiske partier i hovedsak bør holde seg unna, men vi i DLF vil i hvert fall i vår politikk bygge på den forutsetning at seksuell legning er noe man er født med, og at man bør kunne leve med og leve ut den legningen man har uten å bli trakassert eller diskriminert eller utsatt for det som verre er av folk som har en annen legning. Videre mener vi at lovverket ikke på noe vis skal favorisere eller diskriminere personer på basis av seksuell legning. De som utfører trakassering, mobbing etc., bør straffes strengt.

Men tilbake til homofiles situasjon: Pressen har i betydelig grad tatt opp den vanskelige situasjonen for homofile i Russland i forbindelse med OL, og dette er bra. Den type handlinger som sitatet fra Dagbladet viser bør ikke forekomme, og når de skjer bør man reagere. Vi setter pris på at så mange har reagert overfor Russland i denne saken.

Men det er ikke bare i Russland slike ting forekommer, slike ting forekommer også, og langt grovere, andre steder.

Vi siterer fra Frontpagemagazine: Last month, the president of Nigeria signed a law prescribing 14 years behind bars for individuals in same-sex marriages and up to ten years for members of gay organizations, and since then dozens of people have been arrested and gay-rights activists have gone into hiding. In the northern … city of Bauchi, a gay man was whipped 20 times in a courtroom – a disappointment to the crowd outside, which wanted him to be stoned to death… (Artikkelen gir flere grusomme eksempler.)

Hvorfor skjer dette I Afrika? Områdene det er snakk om er dominert av islam, og islam har som kjent forbud mot homofili. Også norske muslimer støtter dette: - Homofili og blasfemi straffes med døden under islamsk styre, sa Ubaydullah Hussain i tingretten i formiddag.

Grunnen til at homofile har fått der verre i Vesten de siste årene er utvilsomt spredningen av islam.

Det har alltid og overalt eksistert primitive og barbariske mennesker, også i eller siviliserte samfunn, og noen av disse vil synes at det er greit å trakassere homofile av grunner som det for rasjonelle personer er umulig å forstå. Det vil forhåpentligvis være få slike tilfeller når samfunnet er sivilisert, dvs. i sterk grad preget av rasjonelle ideer, og et rettsapparat burde kunne håndtere dette slik at problemet stadig ble mindre.

Men når som i dag en omfattende og i brede kretser respektert ideologi som islam sprer seg, og når denne ideologien krever dødsstraff for homofili så fører dette dels til at de som ønsker å trakassere homofile får en slags støtte og aksept, og det fører til at de som ønsker å forsvare homofile blir mer forsiktige og tilbakeholdne.

(VG: Ubaydullah Hussain (28) [var] aktiv i en debatt på Facebook der [overfallet på] den prisbelønte forfatteren og samfunnsdebattanten [Amal Aden] var tema[og der skrev han]: «… De burde absolutt ikke slå[tt] henne. De burde ha steinet henne til døde da praktisering av homofili skal straffes med døden. … »)

Vi vil før vi avslutter nevne at vi som sagt setter pris på at main-stream-media (MSM) har tatt opp forholdene for homofile i Russland. Men at pressen i det store og hele ignorerer vesentlig verre og langt mer omfattende overgrep i Afrika, og da heller ikke fokuserer på der poeng at dette skjer i muslimske områder pga islam, det er bare slik vi kan vente oss ut i fra den velkjente dobbeltmoral og det utbredte hykler som MSM i stor grad er preget av og bygger på

.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2014/02/05/nyheter/vold_mot_homofile/russland/hu...

http://www.document.no/2014/02/den-intolerante-toleransen/

http://www.frontpagemag.com/2014/bruce-bawer/a-gay-rights-cave-in-at-sochi/
http://www.islamnet.no/nyheter/kronikker/2287-homofilt-samliv-er-ikke-ti...

http://www.frontpagemag.com/2014/bruce-bawer/a-gay-rights-cave-in-at-sochi/

http://www.ostkantavisa.no/nyheter/islamsk-rads-nestleder-avviser-ikke-d...

http://www.sodahead.com/living/why-does-islam-forbid-lesbianism-and-homo...

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10129534