Aldersgrense på 40 år?

Nektar folk over 40 å komme inn leser vi på NRK.no. Hva i alle dager kan dette handle om? Leser vi videre får vi svaret: Utestaden Salto 56 i Florø ser seg nøydd til å nekte folk over 40 år tilgjenge til diskoteket. Årsaka er at godt vaksne austeuropearar klår på unge kvinner.

–Viss dei ikkje kan la jentene få gå i fred og danse og ha det gøy, så har dei ingenting der å gjere, seier Sunni …

Saman med sonen Dan … og to andre har ho i tre år drive utestad i kystbyen. No ser eigarane seg tvinga til å nekte dei over 40 tilgjenge.

Årsaka er at eldre gjestearbeidarar har klådd på jentene på diskoteket og at dei lagar bråk, seier dei fire eigarane til lokalavisa Firdaposten.
Dei mange utanlandske arbeidarane i byen ikkje høyrer etter når vaktene snakkar til dei.

– Vi har eit dansegolv. Der sit eldre menn seg på høgtalarane rundt golvet og ventar på at dei skal komme ut så dei har noko å sjå på og eventuelt klå på, seier Dan …

Så det som skjer er at enkelte gjester - som i hovedsak er over 40 - klår på jentene; og siden dette åpenbart er sterkt uønsket fra jentenes side så har diskotekledelsen bestemt seg for ikke å nekte bare de potensielle klåerne adgang, de nekter alle over 40 adgang. Dersom de ikke gjør dette vil unge jenter og de som slike jenter naturlig ønsker å omgås med, visstnok holde seg unna diskoteket.

Dette virker urettferdig, så man kan spørre om hvorfor. Svaret kan man finne dersom man leser artikkelen med en smule oppmerksomhet: – Vi er ikkje rasistar sier de som har innført aldersgrensen.

Men det er altså ikke folk over 40 som er problemet, de som utgjør problemet er ifølge artikkelen noen få av de mange gjestearbeidere som jobber i området.

Det som ville ha vært den enkle og logiske løsningen for diskoteket er bare å si at gjestearbeidere ikke har adgang. Men dette kan de ikke gjøre. Da vil de bli beskyldt for å være rasister, og en slik regel er også ulovlig i Norge. Derimot er det ikke ulovlig å ha aldergrenser - så derfor omgjør man problemet fra å være et problem blant noen få gjestearbeidere til å bli et problem blant de som er over 40 - og vips så har man et forbud som oppnår ønsket effekt, men som ikke er i strid med loven.

Men vil ikke et adgangsforbud mot gjestearbeidere være urettferdig i og med at de aller flest gjestarbeidere oppfører seg pent? Jo, det vil være urettferdig, men det vil ikke være mindre urettferdig enn å nekte alle over 40 adgang.

DLFs syn er at eiendomsretten skal gjelde og den innebærer at eiere skal ha full rett til å bestemme over det de eier. Dette innebærer at et diskotek selv kan bestemme hvem de skal slippe inn og hvem de ikke skal slippe inn. Dersom vi hadde hatt full respekt for eiendomsretten ville i dette tilfelle eiere selv ha kunnet bestemme hvem de vil slippe inn, og ingen ville ha noen grunn til å trekke dem for retten hverken for rasisme eller diskriminering dersom de nektet enkelte adgang,

Og et par ting til: dersom eieren hadde kunnet si hva som var årsaken til at enkelte ikke fikk komme inn ville dette gitt et signal om at noen kunne forandre/forbedre sin oppførsel: dersom noen gjestearbeider oppførte seg ufint og alle ble nektet så ville dette sende et tydelig signal om at de få i gruppen som oppførte seg ufint burde endre sin oppførsel. Slike signaler kommer ikke dersom man nekter alle i en annen gruppe adgang av en helt annen grunn (slik som i dette tilfellet).

For det annet: dersom noen synes det er urettferdig at enkelte grupper ikke slipper inn på diskotek X, så kan de starte en nytt konkurrerende diskotek hvor de som blir nektet adgang til X blir sluppet inn.

Som den tidlige liberalistiske tenkeren Samuel Pufendorf (1632 – 1694) sa det: eiendomsretten er til for å løse konflikter. Og som en implikasjon av dette: fravær av eiendomsretten skaper konflikter.

DLF er full tilhenger av eiendomsretten, og som vi ser av dette og et kolossalt antall andre eksempler: det er fraværet av eiendomsretten om skaper store og små konflikter, og alle kan løses så godt det er mulig ved å (gjen)innføre eiendomsretten.

.
.
.
.
..

http://www.nrk.no/sognogfjordane/nektar-folk-over-40-a-komme-inn-1.11525024