Hvordan står det til: Venezuela?

Venezuela fortsetter å gå fra vondt til verre. Landet har enorme oljereserver, oljen står i $ 95 per fat, og til tross for inntektene fra dette synker likevel levestandarden: det er en mengde vanlige forbruksvarer som ikke er å få kjøpt på en regelmessig basis; hverken mel eller biff eller matolje er alltid å få. Iblant er der umulig å oppdrive brød, og også toalettpapir er det ofte vanskelig å få tak i. Omsetningen av bilbatterier er kommet under statlig kontroll; man kan hvis man er heldig få kjøpt et bilbatteri, men da må man levere inn et gammelt for ombygging, antall ulykker i industrien er stort.
Og dette skjer selv om myndighetene har devaluert sin valuta to ganger det siste året (devaluering er et forsøk fra myndighetene på å bedre økonomen på kort sikt). I 2013 var inflasjonen i Venezuela hele 56 %, den høyeste i Sør-Amerika.

Men regjeringen gjør det den kan for å rette på situasjonen: regjeringen kjemper aktivt mot spekulanter og svartebørshaier, private bedrifter eksproprieres, og det kommer stadig nye direktiver fra regjeringen om nye områder av økonomien som skal kontrolleres - men det hjelper ikke; økonomien blir bare verre og verre.

Den nye presidenten, Nicolas Maduro, som etterfulgte sosialistikonet Hugo Chavez da han døde i fjor, har sagt at han skal ekspropriere det som må eksproprieres for å sørge for at det blir varer i butikkene: Jeg er fast bestemt på å gjøre en økonomisk revolusjon. Ingenting skal stoppe meg! har han sagt.

Man kan også nevne at ytringsfriheten har dårlige kår; aviser og radiostasjoner som har tillatt kritikk av myndighetene har ikke fått være i fred og noen er stanset, opposisjonspolitikere er blitt drept, forholdet til Iran er godt.

Hva slags ideologi er dette? Chavez kalte den sosialisme for det 21ste århundre, en treffende beskrivelse.

Ja, den økonomiske politikken Chavez og hans etterfølger har ført er sosialisme.

Hvorfor går der slik? Hvorfor fører sosialisme til fattigdom og undertykkelse?

Sosialisme bygger på verdier som solidaritet, utjamning, statsstyring, likhet (ikke likhet for loven, men likhet i resultater). I praktisk politikk vil sosialister derfor gå inn for reguleringer av næringslivet, høyere skatter, stadig flere og mer generøse offentlige støtteordninger, økning i offentlig ansatte, mer makt til politikere og byråkrater, innskrenkninger i individuell frihet, osv.

Dette vil igjen føre til at de som er produktive, de som driver reell verdiskapning, vil bli beskattet mer og mer, mens de som er mindre produktive, de vil i stadig større grad kunne leve godt på å være offentlig ansatt eller på å være trygdet. Dette vil føre til at produksjonen, verdiskapningen, synker. Dette betyr i praksis at det blir mindre varer å få kjøpt i butikkene og at prisene stiger. Myndighetene vil som svar på dette innføre priskontroll, de vil ekspropriere, og de vil dele ut mer penger for at lønninger og trygder skal holde tritt med inflasjonen (det er slik de gjerne formulerer denne politikken: de forstår da ikke årsaken til problemet, og de forstår ikke at det de ser på som en løsning egentlig er problemet).

Men problemet er altså ikke at prisene stiger, problemet er at mengden varer man kan få kjøpt blir mindre fordi det ikke lønner seg å produsere dem; det er derfor prisene stiger – å redusere pengeverdien (som inflasjon egentlig er) vil da ikke løse noe problem, tvert imot.

Sosialisme, siden den straffer de som produserer og belønner de som ikke produserer eller de som produserer mindre effektivt, vil derfor alltid føre til økende fattigdom. Det er dette som er skjedd i alle land som har gått sosialismens vei, og nå ser vi altså dette rett foran oss i Venezuela.

Dette er tragisk for innbyggerne – men på den annen side har de flere ganger stemt inn disse lederne de når har. Så på et vis har de fortjent det de får. De har stemt på Chavez & co fordi de virkelig tror at de kan få gratis velstand, at de kan få velstand uten å jobbe for den i den grad som er nødvendig. Men hvis man er så lettlurt at man tror på sosialistens løfter så fortjener man den fattigdommen som sosialismen alltid resulterer i.

DLF derimot er for velstand, og vi er for den politikken som vil føre til velstand. Dette er en politikk som beskytter de som produserer slik at det får beholde det de tjener – DLF er derfor imot alle statlige overføringer, vi er imot alle statlige støtteordninger, og vi er imot alle statlige restriksjoner på verdiskapning. En slik politikk vil stabilt over tid motivere folk til å arbeide, og det er arbeid som gir velstand

Under det frie samfunnssystem som DLF er for er det ikke slik at staten tar mer og mer fra de produktive slik at politikerne kan gi til sine foretrukne pressegrupper, det vil ikke være en oppbygging av en stat som gjør mindre og mindre av det som er nyttig og som tar mer og mer av det som produseres. Vi vil også ha et fritt bankvesen, noe som vil medføre at vi vil få penger med stabil verdi. Venezuela hadde som nevnt i 2013 en inflasjon på nesten 60 %; noe slikt er kun mulig dersom staten styrer pengeverdien. (Inflasjon er skadelig bla. fordi det reduserer verdien av oppsparte midler, det gjør langsiktig økonomisk planlegging vanskelig, etc.)

Det eneste rene og derfor stabile alternativet til den poltikken som Venezuela har ført og som Venezuela i dag er et tragisk eksempel på, er et system med full individuell frihet. Det eneste stabile alternativ til sosialisme i alle dets varianter er en ren laissez faire kapitalisme, et system med full individuell frihet hvor den enkelte har full rett til å disponere seg selv: han har da full rett til å bestemme over sin kropp, sin eiendom og sin inntekt.

Det er et slikt system og en slik politikk DLF er for.
.
.
.
.
.
.

http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=1559647&CategoryId=10717

http://hotair.com/archives/2014/02/01/venezuelas-toilet-paper-shortage-o...

http://www.eluniversal.com/economia/120828/a-chronology-of-accidents-in-...

http://www.dagbladet.no/2012/09/30/nyheter/politikk/venezuela/utenriks/h...

http://www.frontpagemag.com/2013/arnold-ahlert/reign-of-evil-a-look-back...

http://www.frontpagemag.com/2013/mark-tapson/the-hollywood-left-mourns-i...

http://english.cntv.cn/program/bizasia/20140211/102442.shtml