Fint besøk med tvilsomt formål

Det var en tydelig stolt finansminister Sigbjørn Johnsen som ble intervjuet av NRK i morges. -Vi får en dronning på besøk! var temaet for intervjuet, altså at vi får besøk av den nye dronningen av Nederland. Hun er utdannet økonom og finansanalytiker, og skal hjelpe Norge i kampen mot økonomisk kriminalitet som skatteunndragelser og hvitvasking, ble det hevdet. Slik er beskrivelsen på Finansdepartementets hjemmeside: Torsdag 20. juni kl. 10.15 holder H. M. Dronning Máxima av Nederland, i kraft av sin rolle som UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development, et foredrag om finansiell inkludering.

At skatteunndragelser og hvitvasking skjer i stor og økende omfang er et faktum. DLF tar selvsagt sterk avstand fra dette, vi er absolutt for at gjeldende lover skal følges. Man når vanlige mennesker i stort omfang bryter lover må man spørre om det er noe galt med lovene, og om de egentlig burde fjernes.

Skatteunndragelse vil alltid skje så lenge det finnes (tvungen) skatt, men dersom skattene øker og øker, og dersom regelverket omkring beskatningen er meget komplisert, vil antallet som tar ulovlige snarveier på dette området ved å jobbe svart, ved å unndra skatter og avgifter, ved å smugle, etc. hele tiden øke.

Høy skatt og kompliserte regelverk er altså en direkte årsak til skatteunndragelse. Tilsvarende med hvitvasking, men fokuset der er litt annerledes; hvitvasking skjer i hovedsak med inntekter fra områder hvor det er etterspørsel etter en type varer/tjenester, men hvor aktivitet er ulovlig, f.eks. salg av narkotika, gambling, ulovlig spritsalg, etc.

Så de problemene som tas opp i forbindelse med dronningbesøket og intervjuet med finansministeren er forårsaket av at skattenivået er høyt, av et komplisert regelverk, og av at det på visse områder er forbudt å drive ellers legitim virksomhet.

Nå er det noen som tror at man bare kan få folk til å adlyde disse lovene/reglene, men dette er umulig. Selv med svært strenge straffer vil det alltid være noen som tror de kan drive virksomhet på de nevnte områdene og lure omsetningen unna skattemyndighetene.

Nå er velferdsstaten synonymt med høy skatt, komplisert regelverk, og et næringsliv som er gjennomregulert av det offentlige – og det er akkurat dette som er årsaken til at økonomisk kriminalitet (av den typen som er omtalt her) forekommer. Man kan ikke komme denne kriminaliteten til livs ved å intensivere etterforskning og å innføre mer omfattende overvåkning – dette er da kriminalitet som nødvendigvis følger med velferdsstaten. Men siden både velferdsstaten og slik kriminalitet er skadelig for velstand og velvære, bør begge avvikles eller i først omgang reduseres.

Måten å bekjempe slik økonomisk kriminalitet på er å redusere skatter ved å la folk i større grad få beholde det de tjener (dette må skje samtidig med at tilbudet fra staten reduseres og at borgerne selv kan kjøpe det de nå får fra det offentlige på et fritt marked, altså i stedet for å få dem «gratis» fra det offentlige), ved at næringslivet dereguleres, og spesielt ved at alle forbud mot frivillig handel og samkvem mellom mennesker avvikles. Dette er den eneste måten å bekjempe økonomisk kriminalitet på.

Nå er det slik at i tidligere tider var folk flest undersåtter og bare måtte adlyde det adelen og de kongelige bestemte. Og vi har tidligere konstatert at eliten i den sosialdemokratiske bevegelsen i stor grad oppfører som en adel: de plasserer seg og sine i de viktige stillinger, de reiser verden rundt og treffer personer i tilsvarende posisjon i andre land, de later som om de er velgjørere når de deler ut penger de har tatt fra sine egne undersåtter, og de bruker sin tid til å styre oss andre som i stadig mer tyngende grad må finansiere politikernes ekstravagante og ofte skattefrie levesett og virksomhet – samtidig som de begrunner dette med ideer om solidaritet og utjamning, ideer som også visstnok kom til uttrykk i Internasjonalen, en sang de iblant fortsatt trekker frem, men hvor de utelater følgende strofe:

Imot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes;
mens ringhets rett ei kjenner sted.

Det er da bare passende at representanter for den gamle adelsordningen, en dronning, og den nye adelen, en meget skatteglad finansminister, møtes for å kjempe sammen mot de som vil forsøke å drive sin virksomhet uten å måtte avgi en stor del av sin verdiskapning til politikerne slik at disse politikerne kan forsettet å dele ut goder fra det offentlige for derved å kjøpe seg stemmer til neste valg.

DLF er som sagt sterkt imot alle ulovligheter, og vi forsvarer ingen lovbrudd. Men vi er imot de lover som gjør ellers legitim (dvs. frivillig) virksomhet ulovlig; slike lover bør fjernes. Men så lenge de er der er de en direkte årsak ikke bare til skatteunndragelser og hvitvasking, de er også årsaken til en økende reell kriminalitet i og med at de fører til en reduksjon av respekten for lov og rett, dvs. de fører til en reduksjon av respekt også for de lovene som beskytter individers frihet og eiendom.
.

.
.
.
.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2013/f...