«Lavere skatt for …»

Norge står overfor en rekke utfordringer, og det kommer stadig forslag om hvordan man kan forbedre ulike ting. Forslagene spriker i alle retninger; noen er mer eller mindre gjennomførbare, mens andre er nokså eksentriske. Få eller ingen av dem vil hjelpe på tingenes tilstand siden de alle innebærer ytterligere tiltak fra statens side.

Nylig kom det et forslag som er noe av det mest eksentriske vi har sett. Det kommer fra Paul Chaffey, direktør for IT-bransjeforeningen Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Chaffey var for noen tiår siden stortingsrepresentant for SV, men etter hvert tok han det lille skrittet over til Høyre (vi vet ikke om han er medlem av Høyre, vi bare synes at det meste av det han nå sier angående politikk og økonomi passer godt inn i Høyre).

Utgangspunktet for Chaffeys utspill er det faktum at vi har mangel på visse typer arbeidskraft i Norge. Vi bør derfor tiltrekke oss dyktige folk fra utlandet, mener han, og måten dette skal skje på er ved å gi arbeidsinnvandrere lavere skatt. Dette står å lese i siste nummer av Teknisk Ukeblad nr. 21 2013.

At lønn er en viktig motiveringsfaktor for å tiltrekke seg dyktige folk er opplagt, og det er det man sitter igjen med etter at skatten er trukket som er viktig. Lavere skatt innebærer selvsagt at man blir sittende igjen med mere.

Men dersom forslaget blir gjennomført vil det bety at en nordmann og en innvandrer som har samme jobb, samme utdannelse og samme ansiennitet er utsatt for helt ulike skattetrykk!

Vi kan ikke si annet enn at dette ikke bare er meget upraktisk, men også grovt urettferdig.

Det er upraktisk fordi det kan innebære at dersom man melder flytting til Sverige så kan man få lavere skatt! For å forhindre slike ting må man opprette et kontrollapparat som er slik at det sjekker om en som beskattes som innvandrer virkelig er innvandrer, og dette kan nok gi en rekke nye arbeidsplasser i kontroll- og tilsynsapparatet, men dette er selvsagt ikke produktive arbeidsplasser.

Men kanskje det verste er at dersom en nordmann og en innvandrer jobber side om side og gjør samme jobb, så skal innvandreren ha lavere skatt fordi han er født i et annet land! Dette vil kunne føre til at nordmannen føler seg dårlig behandlet, og dette vil kunne skape misnøye overfor innvandrere (noe som er helt feil; de som skal klandres for slike tiltak er selvsagt ikke innvandrerne, de som skal klandres er de politikkere som evt. vedtar noe slikt.)

Man det kanskje verste aspekt ved Chaffeys forslag er at det forutsetter at statlige tiltak er det som må til for å løse problemer. Sannheten er at det som løser problemer er at statlige restriksjoner fjernes, dvs. at individuell frihet økes.

Så løsningen på det reelle problemet at vi mangler arbeidskraft i Norge, er å gjøre det enklere å ansette folk for bedriftene, og dette inkluderer ikke bare å fjerne begrensinger på innvandring, men også å gjøre det både lettere for bedrifter å ansette folk, og lettere å si dem opp; jo lettere det er for en bedrift å si opp folk som ikke fungerer, jo mindre risikabelt er det for bedriften å ansette folk. Det som må til er altså en deregulering av arbeidsmarkedet. Og dette inkluderer som et viktig aspekt å redusere skatter for alle, ikke bare for visse grupper som politikerne liker.

Chaffey har rett i at Norge trenger flere dyktige produktive mennesker, men for å få dette til må man ikke gjøre dagens systemer enda mer kompliserte og urettferdige, det som må til er at man øker friheten for alle, og dette inkluderer skattelettelser for alle.