Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er a jour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en sterkt utvidet versjon av den talen DLFs leder Vegard Martinsen holdt på landsmøtet i mai. Temaet for talen var hvor bra Norge egentlig er. Man vil også finne en artikkel som forteller hvor vanskelig det er å drive næringsvirksomhet i Norge, og den er skrevet av restauranteier som virkelige kjenner problemene på kroppen. I tillegg vil man finne to bokomtaler, en om Leonard Peikoffs «Undersanding Objectivism» og en om Hanne Nabintu Herlands «Respekt».

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også enkelte eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.

Et fullstendig liste over innholdet i tidligere numre av LIBERAL er å finne på www.stemDLF.no/liberal