Er det noe som myndighetene ikke blander seg opp i?

Vi har et inntrykk av at myndighetene blander seg opp i absolutt alt. Det finnes nesten ikke den ting man kan gjøre uten at man må ha løyve eller konsesjon eller tillatelse fra myndighetene – og dette gjelder ting som er lovlige! At en rekke egentlig normale ting er forbudt – som å selge øl i butikk etter et visst tidspunkt på kvelden, å spille poker om penger, etc. – er velkjent. Men nå snakker vi om helt lovlige ting. Selv ikke på slike områder får man være i fred.

Et av de siste utslag av denne absurde politikken gjelder bloggere som skriver om ting de bruker. Vi siterer fra forbrukerombudet:

Forbrukerombudet vil stanse skjult reklame på blogger

Er en produktomtale på en blogg bare en personlig anbefaling fra bloggeren, eller tjener bloggeren penger på omtalen? Det har bloggleserne krav på å få vite. Forbrukerombudet vil ha slutt på skjult reklame på blogger, og lanserer nå en veiledning om bloggreklame.

De mest populære bloggene i Norge har gjennomsnittlig 60.000 besøkende hver dag, og mange kommersielle aktører ønsker å bruke disse bloggene for å markedsføre produktene sine. Mange firmaer sender bloggere gratis produkter, betaler bloggerne for å omtale produktene eller gir bloggere provisjon av salg av produkter som bloggerne anbefaler og lenker til.

Mange bloggere oppgir ikke til leserne at de tjener penger på produktomtale og lenking. Slik skjult markedsføring er ulovlig.

Forbrukerombudets ferske veiledning om reklame på blogger viser hvordan bloggerne kan holde seg innenfor lovens rammer. …

Forbrukerombudet har nå sendt ut veiledningen til åtte av Norges største kommersielle bloggere. …

På forbrukerombudets side ligger det lenker til tre omfattende dokumenter med titlene «Bloggveiledning - brev til deg som blogger», «Bloggveiledning - brev til annonsører» og «Forbrukerombudets veiledning om markedsføringsloven til bloggere».

Så hvis vi hadde skrevet denne kommentaren på en iMac, og at vi underveis sjekket tiden ved å se på vårt Casio armbåndsur, og at vi underveis tok en pause for å drikke en Coca-Cola, så skulle vi ha gjort oppmerksomme på at vi hadde fått betaling for å si dette hvis vi hadde fått slik betaling – hvis ikke har vi visstnok brutt loven, eller i hvert fall forbrukerombudets retningslinjer.

Vi synes dette er meningsløst. Vi synes det er ille at det skal finnes et statlig organ som blander seg opp i hva som skrives på en blogg. Vi mener at dette burde være helt fritt uten noen form for statlig innblanding.

Men hva da med såkalt «skjult reklame»? Er det fair overfor leseren at en blogger skriver at han eller hun drikker en bestemt type øl eller bruker en bestemt type neglelakk når bloggeren bare sier at han eller hun liker dette merket spesielt godt, men egentlig er betalt for å si det?

Nei, det er kanskje ikke fair, men dette er allikevel ikke noen grunn for staten til å blande seg inn.

Enhver skribent ønsker forhåpentligvis å bli tatt alvorlig, og da må han være redelig og etterrettelig. Dette forutsetter at han gir uttrykk for det han virkelig mener, og at han kan underbygge det han sier med fakta og logiske argumenter.

Man dersom man bare er et talerør for andre, og anbefaler de produkter man er betalt for å anbefale, så er man ikke en som gir uttrykk for sine meninger, da er man egentlig kun en betalt talsperson. Ikke noe galt i det, men da får man ikke den tillit som man oppnår dersom man gir uttrykk for sine overbevisninger.

Vårt syn er at man bør opplyse sine lesere om det, dersom man på en eller annen måte er betalt for å si det man sier. Vi mener også at det er galt at staten skal blande seg opp i dette.

Men en privat organisasjon må gjerne fremskaffe og offentliggjøre opplysninger om at blogger NN er betalt for å si at han liker f.eks. Coca-Cola, men slikt må da ikke skje ved at noen bryter inngåtte kontrakter.

Man bør alltid være kritisk overfor det man leser, og man bør ikke ukritisk godta det andre sier eller skriver, og dette gjelder alt fra anbefaling av meninger og standpunkter til anbefalinger av neglelakk og leskedrikker.

Til slutt vil vi si at reklamens makt er overdrevet. Dersom Coca- Cola betaler en populær person for å si at han drikker Coca-Cola, så kan dette få noen til å prøve Coca-Cola, men det kan ikke opprettholde salget av Coca-Cola dersom folk ikke synes Coca-Cola smaker godt. Slik er det med alle produkter det reklameres for. Reklame kan få folk til å prøve et produkt, eller det kan opprettholde et produkts image, men det kan ikke opprettholde salget av et dårlig produkt.

Ja, det kan være lite fair overfor leserne dersom en blogger bedriver skjult reklame, men dette er i så fall et problem for bloggerens integritet og den tillit hans lesere måtte ha til ham, men dette er ikke et område hvor staten skal blande seg inn.

At staten blander seg opp i dette er enda et eksempel på at man nesten ikke kan gjøre noen ting uten at staten blander seg inn; uansett hva man gjør så er det en mengde statlige lover, regler og forskrifter man må sette seg inn i og forholde seg til. Vi i DLF synes dette er svært ille.
.
.
.
.
.
.
http://www.forbrukerombudet.no/2011/04/vil-ha-slutt-paa-skjult-reklame-p...