Går det bedre eller går det dårligere?

Leser man aviser og følger med på nyhetssendinger på TV, kan man få inntrykk av at alt går mye dårligere. Nyhetssendingene handler for det meste om negative ting: nedleggelser, oppsigelser, kriser, katastrofer, ulike typer kriminalitet (overfall, ran, drap, voldtekt, svindel, korrupsjon, etc.), krig, osv. Og når man blir fôret med en stor daglig dose av slike ting, får man lett inntrykk av at det går dårligere.

(Det er også en grunn til at det i nyhetene er en overvekt av negative nyheter. Meget kort fortalt er årsaken at det etiske ideal de aller fleste sier de følger er et pålegg om å hjelpe andre (mer fundamentalt: altruisme, som sier at det som er moralsk høyverdig er å gi avkall på egne verdier til fordel for andre). Hvis ens fokus er å hjelpe andre, vil man lettere oppdage tilfeller der andre trenger hjelp enn det motsatte. Man vil lettere fokusere på negative eksempler enn på suksesshistorier, dette fordi personer som har suksess ikke trenger hjelp. Det er derfor utvelgelsen av nyheter heller i retning av å fremstille negative hendelser enn positive.)

Men nylig kom vi over en liste over ting som innebærer at ting går bedre. «31 Charts That Will Restore Your Faith In Humanity» er tittelen, og ingressen er som følger: Lately, it feels like the news has been dominated by tragedies: natural disasters, evil people, and sometimes just carelessness. But it would be a mistake to become cynical. We've put together 31 charts that we think will help restore your faith in humanity. (NB noen av dataene gjelder for hele verden, noen gjelder for USA.)

Listen består i hvert fall av disse poengene, noe fritt oversatt, og en nærmere presisering av påstandene kan man finne om man følger linken nederst:

*Antall væpnede konflikter går ned

*Flere land blir demokratiske, antall diktaturer synker

*Slaveriet forsvinner

*Folk har kortere arbeidstid

*Vi bruker mer penger på fornøyelser

*Analfabetismen synker

*Tidligere levde folk til de var 47, nå lever de til de er 77

*En rekke farlige sykdommer er kommet under kontroll

*Personer som har fått kreft lever lenger

*Færre blir drept i skyteepisoder

*Antall fattige synker

*Færre kvinner dør i barsel

*Antall røykere synker

*Barnedødeligheten synker

*Malariaen er i ferd med å forsvinne

*Smittsomme sykdommer er i ferd med å forsvinne

*De fleste dusjer ofte

*Flere har bedre tannhygiene og har mindre problemer med tennene

*Flere boliger har strøm, og strømmen blir billigere

*Energien blir mer miljøvennlig (f.eks. at kull erstattes av atomkraft)

*Flere tar lengre utdannelse

*Færre kvinner må arbeide hjemme

*Diverse nyttige tekniske dingser (f.eks. mobiltelefoner og datamaskiner) blir billigere og billigere

*Datamaskiner blir raskere og raskere

*Flyreiser blir stadig billigere og tryggere

*Du kan kjøre lenger pr liter bensin

Så det kan av denne listen se ut som om ting går bedre. Men er dette helt korrekt? Det vil vi ta opp i en kommentar en av de neste dagene.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.businessinsider.com/charts-that-will-restore-your-faith-in-hu...