Høyre: rett frem

Høyre avholdt sist helg sitt landsmøte, og det skjedde dessverre ikke noe uventet. De vedtok akkurat den samme type politikk som de har stått for de siste tiårene.

Noen eksempler: Høyre går inn for 25 mrd kr i skattelettelser. På landsmøtet kom det forslag om å øke dette beløpet, men ingen av disse ble vedtatt. (Samlede skatter og avgifter utgjør ca 1000 mrd kr, så det skulle være mye å ta av; 25 mrd er bare 2,5 %.)

Det ble ikke vedtatt å fjerne dokumentavgiften.

Det ble ikke flertall for å fjerne formuesskatten i løpet av neste stortingsperiode.

Det ble ikke flertall for å innføre et jobbskattefradrag etter svensk modell.

Det var ikke flertall for å fjerne NRK-lisensen.

Høyre støtter fortsatt fastpris på bøker.

Et forslag om å innføre en moderat egenandel i sykelønnsordningen ble stemt ned.

Et forslag om å myke opp reglene for midlertidige ansettelser ble stemt ned (men en oppmykning mht «midlertidige behov» ble vedtatt.)

Det var tross dette enkelte positive ting som ble vedtatt: man skal kunne kjøpe øl i butikker helt til kl 22.00 om kvelden, og det skal kunne innføres pol i butikk i kommuner uten pol.

Heldigvis ble forslaget om å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort nedstemt.

Men kanskje det verste av alt, siden dette standpunktet nå støttes av så mange partier at det vil få flertall i Stortinget, er at Høyre støtter innføring av verneplikt også for kvinner. Dette forferdelige standpunktet ligger tilsynelatende skjult i formuleringen «kjønnsnøytral verneplikt» – for hvem kan være imot at statlige regler og bestemmelser og pålegg er kjønnsnøytrale? – men det dette er er å utvide verneplikten til også å gjelde kvinner. DLF er selvsagt også for kjønnsnøytralitet, vi er for at både kvinner og menn skal være fritatt for verneplikt.

Og Høyres nye slagord: «Nye ideer, bedre løsninger» er verre enn intetsigende.

Ine Marie Eriksen Søreide uttalte ifølge Aftenposten at «Det som er verd å forsvare bør forsvares av oss alle sammen, kvinner og menn. For alt vi er. Og alt vi har.» Ja, vi kan slutte oss til akkurat dette, men det er synd at frihet ikke er blant de tingene Høyre vil forsvare.

Så Høyre tillater ingen avvik i retning større individuell frihet, tvert imot: de kjører rett frem. Dersom vi etter valget ender opp med en regjering med en rekke statsråder fra Høyre, vil vi ikke merke dette i en ny politikk, vi vil ikke merke dette i forbedringer for folk flest. Vi vil bare merke det ved at vi ser nye ansikter på TV når statsrådene skal forklare hvorfor deres politikk ikke gir de ønskede resultater.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Erna-Solberg-fikk-neses...

http://www.nrk.no/valg2013/hoyre-vil-utvide-olsalget-1.11013412

http://no.wikipedia.org/wiki/Skatt_i_Norge