Utleiediskriminering …?

DLF er for individuell frihet, dvs. vi vil at individer skal kunne bestemme alt over seg og sitt. En viktig grunnsten i dette er eiendomsretten; uten eiendomsrett er frihet umulig. En eiendom må disponeres av noen, og hvis alle avgjørelser om disponering av en eiendom skal måtte skje på basis av hva et flertall måtte mene, betyr det at de som har synspunkter og meninger som flertallet ikke liker ikke vil kunne gi uttrykk for sin mening slik de ønsker, og alt vil bli ensrettet; alle vil måtte gå i takt.

Frihet innebærer da at man må tolerere at noen gjør ting en selv ikke ville ha gjort. Frihet er derfor det eneste grunnlag som kan gi et samfunn preget av mangfold og pluralisme.

Vi vil nevne dette før vi kommenterer en sak som ble omtalt som hovedsak i NRKs nyhetssending i morges. Saken er ikke helt fersk, men NRK tok den opp i morges, antagelig fordi nå har likestillingsombudet engasjert seg: En KrF-politiker var i ferd med å leie ut et hus, et par kvinner ville komme på visning, den potensielle utleieren fant ut a kvinnene var gift med hverandre, og nektet å leie til dem.

Etter vårt syn er utleierens holdning her umoralsk, diskriminerende og foreldet. Men vi aksepterer allikevel fullt ut hans rett til å ha denne meningen, og derved hans rett til å leie ut til hvem han vil, og til ikke å leie ut til noen han ikke ønsker å leie ut til.

Etter vårt syn bør man, når man skal leie ut, leie ut til noen som kan holde eiendommen i orden, som er pålitelige mht. å betale leien i tide, etc. Andre forhold burde etter vårt syn være irrelevante. Men andre har som sagt full rett til å ta endre hensyn enn dette, og dersom NN ikke vil leie ut til et par samboende eller gifte kvinner så har han all rett til dette.

Eiendomsrett er forutsetning for frihet. Dessverre står eiendomsretten svakt i dag, og det ser vi på noe av kommentarene til denne saken fra andre politikere. Vi siterer fra NRK:

Utleienekten er uakseptabel. KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer partikollega Ståle Solberg fra Sarpsborg for at han har nektet å leie ut et hus til et lesbisk ektepar.

– Det er uakseptabelt å diskriminere et utleieforhold på bakgrunn av at paret er lesbisk, sier Knut Arild Hareide, leder av Kristelig Folkeparti.

Vi er helt uenige med Hareide her, vi mener altså at den som leier ut skal kunne leie ut til hvem han måtte ønske, og at politikere og andre busybodies - som f.eks. likestillingsombudet - ikke har noe med hvem NN leier eller ikke leier ut til.

.
.
.
.
.
.
.

http://m.nrksport.no/artikkel.jsp?art_id=17715489