Linstads medalje

Vi slutter oss til mye av den kritikken som er kommet mot den svært ukloke tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Trond Ali Linstad, men vi skal allikevel si et par ting om den. Men først en liten oppsummering:

Linstad var for mange tiår siden en beinhard AKPer, men så, åpenbart fordi AKPs maoistiske kommunisme ikke var totalitær nok, konverterte han til shia-islam etter revolusjonen i Iran i 1979 og han ble en varm tilhenger av Khomeinis terrorvelde.

Som kjent praktiserer Khomeini og han etterfølgere sharia, og dette innebærer at kritiske forfattere skal henrettes, og henrettes skal også folk som konverterer fra islam, homofile skal henrettes, etc. Mens dette er åpenbart for alle forsvarer Linstad regimet i Teheran hver gang det byr seg en anledning. Linstad gir også uttrykk for en antisemittisme – forkledt som antisionisme – som en hvilken som helst nazist vil være stolt av.

For å spre sitt gale budskap startet Linstad en barnehave på Grønland i Oslo, og til tross for flere tilfeller av økonomisk rot og andre problemer får den fortsatt statsstøtte.

Kanskje var den en ide om at Linstad arbeider for integrering av innvandrere i Norge som gjorde at han ble tildelt denne utmerkelsen, men vi kan ikke helt se at å lære opp barn i fundamentalistisk islam og sharia vil lette deres integrering i det norske samfunn.

Det gikk ca en måned fra Linstad ble tildelt utmerkelsen til det ble allment kjent (det ble kjent først når det ble annonsert at det skulle avholdes en seremoni på Nationaltheatret hvor Oslos ordfører skulle overrekke Linstad medaljen), og da var den første reaksjonene at dette måtte være en spøk. Så kom oppfordringer om at ordfører Fabian Stang måtte trekke seg fra seremonien, og det gjorde han (og det er hyggelig å se at en Høyremann for en gangs skyld er på den riktige siden). Så trakk Nasjonalteateret seg som arrangør av seremonien “av sikkerhetsgrunner”, så kom det en rekke protester mot tildelingen fra prominente samfunnsdebattanter, og så ga Slottet beskjed til Linstad om at seremonien skulle utsettes. Det siste er at det fra en rekke hold er kommet krav om at Kongen må trekke tildelingen tilbake.

Slik er situasjonen nå. I det som har skjedd er det er par ting som overrasker oss. 1) Hvordan kunne de som tildeler slike medaljer tildele Linstad medaljen? Forslaget kom fra en venn av Linstad, og det var jo greit nok, men det går en prosess frem til tildeling, og en rekke personer en involvert. Fylkesmannen er involvert, et medaljeråd på Slottet er involvert, og Kongen er involvert. Det kom også i løpet av denne prosessen en bekymringsmelding fra Fabian Stang om at det ville være uklokt å tildele Linstad medaljen.

At resultatet av denne prosessen ble at det var riktig å tildele en slik utmerkelse til Linstad er utrolig. Linstad er altså tilhenger av sharia, han er tilhenger av an homofile og konvertitter fra islam skal henrettes, og han hyller som sagt tyranniet i Teheran. Videre har han gitt uttrykk for et jødehat som til forveksling er lik det man kunne lese i nazi-organet Der Stürmer.

Kongen bør innse at tildelingen var en grov feil og trekke medaljen tilbake (dette kan han ifølge statuttene gjøre). Kanskje vil han kvie seg for dette, det innebærer jo et tap av ansikt, men å opprettholde tildelingen vil være enda verre. Regelen er at når man gjør en tabbe så bør man innrømme det og rette den opp så raskt som overhode mulig. Kongen vil tjene stort på å rette opp denne skandalen så fort som mulig.

2) Det andre som overrasker oss er at kritikken mot tildelingen har vært så unison, at ingen har forsvart tildelingen, og at vi ikke fra de vanlige kretser har hørt noen beskyldinger om rasisme og islamofobi, beskyldninger som gjerne kommer når islam kritiseres. Vi kan ikke annet enn se dette som et positivt tegn.

DLF mener altså at tildelingen av Kongens fortjenstmedalje til Linstad var en grov feil, og at den snarest bør trekkes tilbake.
.
.
.
.
.
.

Oppdatering samme kveld som det ovenstående er skrevet:

Kongen tok selv avgjørelsen - slettet Linstads medalje. For aller første gang slettes en fortjenstmedalje.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10063224

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10063109