Obama gjenvalgt

Da har amerikanerne gjenvalgt president Obama, og etter vårt syn er dette ikke det beste valget de kunne ha gjort. Obama vil forsetter den samme politikken han har ført; han vil gå inn for skatteøkninger, ytterligere reguleringer av næringslivet, bailouts, ytterligere overføringer og støtteordninger, og mer byråkrati. Statsgjelden vil også øke, den er nå på ca 16 000 mrd dollar og den har øket med ca 50 % under Obama; Dagsavisen beskriver dette på sin forside i dag ved å si at “USA etter valget står ved kanten av et økonomisk stup”. Dette er i hvert fall ingen overdrivelse. Obamas politikk vil derfor føre til at den økonomiske veksten i beste fall blir liten, og til at antall arbeidsløse vil være stort, til at det blir flere fattige og flere som går på ulike former for trygde- og støtteordninger. USA vil altså bli enda mer likt Europa.

Men hvorfor tapte Republikanerne? Mitt Romney var ikke en svært dårlig kandidat og han gjorde ingen store tabber. Han var heller ikke en svært god kandidat; men han var den beste av de Republikanere som forsøkte å bli nominert i denne omgangen (for noen måneder siden omtalte vi dem som “de syv dverger”).

Vi har også tidligere gitt uttrykk for det syn at Romneys valg av visepresidentkandidat Paul Ryan ikke var godt. Visepresidentkandidaten bør velges slik at han eller hun appellerer til velgergrupper som kandidaten selv ikke appellerer til: Obamas valg av Biden var godt, likeledes valgene av Johnson i 1960, Gore i 1992, og Cheney i 2000. Men Romneys valg av Ryan var ikke godt.

Et annet viktig element er at det er et betydelig antall skrullinger på fremtredende plasser i det Republikanske partiet. Når en senator kan få seg til å si noe sånt som at “dersom en kvinne blir voldtatt så blir hun ikke gravid” så er det så på jordet at man kan lure på om den som mener noe slikt er vel bevart. Eller når ekstremt kunnskapsløse folk som Michelle Bachmann blir valgt inn i kongressen så sier det sitt om det Republikanske partiet. Slike ting fører til at seriøse folk vil holde seg unna Republikanerne og alt de står for.

Nå er vi ikke i tvil om at det finnes tilsvarende personer og tilvarende synspunkter blant Demokratene, men siden pressen er venstreorientert vil den gjøre et stort nummer ut av slike Republikanere, mens den vil ignorere tilsvarende utspill fra Demokrater.

Hadde Sandy noe å si? Obama kunne fremstå som samlende i en krise, Romney mistet momentum fordi valgkampen midlertidig stoppet opp, men et poeng som ikke er blitt lagt stor vekt på er følgende: New York er Demokratisk ledet, og det var denne ledelsen som skulle gjennomføre rednings- og nødstiltak. (Slike oppgaver tilligger delstatsmyndighetene.) Og de sviktet grovt. Man skulle derfor tro at Demokratene ville tape på dette, men det skjedde altså ikke i betydelig grad, antagelig fordi pressen ikke la noen vekt på dette. (Vinklingen var en helt annen under Katrina; de Demokratiske delstatsmyndighetene sviktet også da totalt, men siden presidenten var Republikaner vinklet pressen reportasjene slik at det så ut som om president Bush var ansvarlig for svikten.)

Uansett vil vi her på stemDLF da ha fire nye år hvor vi kan kritisere Obamas politikk. Men la oss ha nevnt ett lyspunkt med Obama: kvinner vil beholde sin rett til selvbestemt abort, og det er en bra ting.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/usavalg/Fire-nye-ar-for-Obama--7...
.
http://www.dagbladet.no/2012/08/22/nyheter/usa/utenriks/politikk/romney/...