“Islam-aksept skaper undertrykking”

Overskriften har vi hentet fra en artikkel i Dagsavisen, og det er danseren Lloyd Newson som sier dette. Vi siterer fra artikkelen: “Den dumsnille politiske venstresida som med intensjoner om mangfold tillater alt det negative i islam, åpner for diskriminering vi ellers aldri ville akseptert, sier danselegenden Lloyd Newson.”

Det er ikke ofte man kan lese slikt i mainstream media, så vi siterer noe mer:

“Muslimer sier de vil ha respekt, men viser ingen respekt for andre minoriteter. De tar offerrollen, roper opp om rasisme og islamofobi med en gang noen kritiserer dem. Det er absurd. For det første har kritikken ingenting med rase å gjøre, men handler om religiøs praksis som undertrykker grunnleggende menneskeretter. For det andre må det være lov å stille spørsmål ved religiøst motiverte handlinger også om disse er islamsk motiverte, på samme måte som vi kritiserer kristendommens mange varianter, sier Lloyd Newson til Dagsavisen.

Newson har en lang rekke punkter han mener er dypt problematiske med islam.

"I Storbrittania er det over 85 sharia-komiteer som har tillatelse fra britiske myndigheter til å rådgi og dømme muslimer etter muslimsk lov. De diskriminerer kvinnene i skilsmisse-, arve- og barnefordelingsaker siden kvinners vitnemål er halvparten så mye verd som menns. Homofile kommer også dårlig ut.

Problemet er ifølge Newson multikulturalisme som ideologi. .. Antagelsen om at alle kulturer er like fine og at alle sider av alle kulturer er like bra ... Den politiske venstresidas ideal om multikulturalistisk mangfold fører iroonisk nok til at man tillater islamske sharialover som er rasistiske, undertrykkende og menneskefiendtlige....

- For eksempel var det en sak der en muslimsk advokat spurte en britisk sharia-komite om han kunne representere en homofil, og fikk klart råd om at det ikke var greit. Tenk om det motsatte skjedde, at en homofil advokat nektet å representere muslimer! Da hadde det blitt oppstandelse. Selvsagt med rette. Slik diskriminering er nemlig ikke lov, ifølge britisk lov eller grunnleggende menneskerettigheter om likhet. Men siden det er muslimer som oppfører seg diskriminerende, holder alle munn.

For de som ifølge Newson taper mest på at Vestens kulturrelativistiske aksept av islam, er - også ironisk - nettopp dem kulturrelativistene ønsker å beskytte. Nemlig de allerede svakeste gruppene, som kvinner, homofile, tilhengere av religiøse minoriteter eller sekter innen islam, samt muslimske avhoppere.

Hvilke reaksjoner har Newsons synspunkter ført til? Dagsavisen forteller at han er blitt truet på livet.

Videre fra artikkelen: "Islamske land okkuperer 18 av plassene på lista over de 20 mest kvinnefiendtlige landene og syv av plassene på de ti landene med minst religionsfrihet. Ved å være for åpen og inkluderende for muslimsk religiøs lov, gjeninnfører man undertrykking som vi i Vesten har brukt mange hundre år på å riste av oss..." (sitat slutt).

Vi er gledelig overrasket over at en avis solid plantet i mainstream publiserer en så objektiv reportasje som dette er. I en tid hvor selv den minste antydning til kritikk av islam medfører beskyldninger om “rasisme” eller “islamofobi” forteller Dagsavisen en rekke sannheter om islam og undertrykkelse som skjer i islams navn. Vi er også spesielt enige i det Newson sier om multikulturalismen. Vi sa det samme i en tidligere kommentar: “Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. Vestens verdier [er] individualisme, rasjonalitet, rasjonell egoisme, politisk frihet (inkludert markedsøkonomi, frihandel, rettsstat, skille kirke/stat, likhet for loven, etc.), dette i motsetning til kollektivisme, irrasjonalitet/religion, politisk ufrihet, en statsdirigert økonomi og diktatur”, og kun dersom disse verdiene dominerer kan vi få et fritt, harmonisk og velstående samfunn.

(La oss helt til slutt tilføye at vi ikke mener at alle muslimer slutter opp om de undertrykkende holdninger som artikkelen i Dagsavisen beskriver.)
.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.dagsavisen.no/kultur/-islam-aksept-skaper-undertrykking/.zrm

http://stemdlf.no/node/3167