Kjakan

Gunnar Sønsteby – Kjakan – er gått bort i en alder av 94. Han var en av de store heltene fra annen verdenskrig.

Vi siterer fra en omtale av ham i Aftenposten: “Sønsteby var en aktiv motstandsmann under krigen. Kuréroppdrag, sabotasje, likvidasjoner og hemmelige møter fylte hans liv i fem krigsår.

I 1943 dro Sønsteby til Storbritannia, og i juni samme år ble Sønsteby innrullert i Kompani Linge.

Kompaniet skulle delta i britisk ledede operasjoner i Norge, og skulle organisere, instruere og lede den norske motstandsbevegelsen, være bindeledd mellom ute- og hjemmefronten, samt drive etterretning.

I oktober samme år ble Sønsteby sluppet i fallskjerm over Norge. Han ble da aksjonssjef for Milorgs sentralledelse og sabotasjegruppen Oslo-gjengen, der blant annet Max Manus var med.

Sønsteby spilte en sentral rolle i flere sabotasjeaksjoner. En av hans mest vellykkede aksjoner var sprengningen av arbeidskontoret i Akersgaten 55 19. mai 1944, utført sammen med Gregers Gram og med støtte av bl.a. Max Manus. Sprengningen skulle hindre registreringen av tre årsklasser av norsk ungdom til arbeidstjeneste.

Takket være snarrådighet, flaks, intuisjon fikk gestapistene og angiverne aldri tak i Gunnar Sønsteby. Også fordi han var i besittelse av et så helt alminnelig utseende at han knapt ble lagt merke til der han tråkket på sykkelen gjennom Oslos gater.

Sønsteby mente selv han klarte seg under krigen fordi han tilrettela mange av sine aksjoner selv …” (sitat slutt).

Det han sto for blir i dag hyllet av mange, men alt for ofte kun i ord og ikke i handling. Sønsteby var en av de som ikke bare pratet og som ga råd til de som deltok, han deltok selv. Han var med i første rekke med livet som innsats, og det burde vært flere som han.

Mennesket bør - og har rett til å - leve i frihet, og friheten er verd å kjempe for. I et sivilisert demokrati må denne kampen føres med pennen og ikke med sverdet, men dersom landet blir overtatt av et tyrannisk regime har man all rett til å bekjempe tyranniet med våpen i hånd.

Dette går også klart frem i den amerikanske uavhengighetserklæringen, ført i pennen av Thomas Jefferson: “The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States …

… In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.

We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these united Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States, that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do…”.

De amerikanske statene erklærte seg uavhengige av England og dannet United States of America. Kolonimakten England fant seg ikke i dette, og det ble ført en krig som pågikk frem til 1783. Denne krigen førte til at USA kastet av seg det som i uavhengighetserklæringen ble beskrevet som Englands tyranni, og at et fritt USA ble etablert.

En krig mot tyranni er verd å kjempe, og Kjakan var en av de som tok opp denne kampen da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940. Det er i dag kriger og undertrykkelse over store deler av verden, men det er alt for få som følger Kjakans eksempel, de flykter heller til en midlertidig trygghet i et annet land heller enn å ta opp kampen der den må føres. Hadde flere gjort som han, ville verden vært et bedre sted.

Gunnar Sønsteby var en stor helt, og alle som setter friheten høyt er ham - og alle andre som handlet som han - stor takk skyldig.
.
.
.
.
.
.
http://www.ushistory.org/declaration/document/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Gunnar-Kjakan-Sonsteby-er-dod-68...