8. mai

Det er all grunn til å feire 8. mai - det var denne dagen annen verdenskrig tok slutt i Norge ved at den tyske okkupasjonsmakt kapitulerte. Norge var alliert med de makter som nedkjempet Tyskland, og med Tysklands nederlag ble også okkupasjonen av Norge avsluttet. Norge ble 8. april 1945 igjen et selvstendig rike.

Det er mye å si om grunnen til at det gikk som det gikk; Arbeiderpartiet hadde nærmest ødelagt det militære forsvaret på 30-tallet (i den tro at det militære var en del av borgerskapets undertrykkelsesapparat og derfor burde svekkes, og at en liten fredelig nasjon ikke hadde noe behov for et militært forsvar), og var totalt uforberedt på de tyske nazistenes egentlige planer. Angrepet 9. april kom som en overraskelse, og pga. den ekstremt minimale motstanden Norge var i stand til å mønstre, var Norge var okkupert i fem år, men med regjering og kongehus trygt forvart i London.

Men det var noen i Norge som kjempet mot tyskerne, “gutta på skauen” gjorde en stor innsats i å vise tyskerne at Norge ikke var deres.

Det er som sagt all grunn til å minnes og markere og feire den dagen den tyske okkupasjonen av Norge ble avsluttet. Men det er også god grunn til å feire de som kjempet i den norske hæren. 8. mai er blitt offisielt feiret hvert år siden 1945, men i det siste er denne dagens tema utvidet til også å bli en feiring av de norske veteranene, dvs. en feiring av tidligere soldater som har kjempet i kriger for Norge. Dette er blitt møtt med kritikk av enkelte som ønsker at 8. mai kun skal brukes til å markere avslutningen på annen verdenskrig i Norge, og ikke en markering av noe annet. F.eks. sier lederen i Rødt at det er galt å bruke denne dagen til å ære norske soldater som kjempet f. eks. i Afghanistan.

Vi siterer fra Dagbladet: “Leder Bjørnar Moxnes i Rødt mener man må skille mellom en defensiv kamp mot en okkupasjonsmakt her hjemme, og offensive militæroperasjoner i utlandet.”

Men vi slutter oss til forsvarsminister Espen Barth Eide, som sier følgende: “”Å kjempe sammen med allierte på norsk jord under andre verdenskrig og å kjempe sammen med Norges allierte i Afghanistan er to sider av samme sak …” Han er helt uenig med dem som kritiserer at veterandagen markeres på samme dato som frigjøringsdagen.

- Norske soldater blir sendt på internasjonale oppdrag etter demokratisk fattede vedtak, som oftest med et stort politisk flertall bak seg. Sånn sett står de i den samme tradisjonen som de som sloss under andre verdenskrig, sier Barth Eide til NTB …

- Vi må huske på at det var land som kom og hjalp oss under andre verdenskrig, blant annet under kampene i Narvik og under frigjøringen. Det blir ikke riktig å skille mellom det nasjonale og internasjonale, sier Eide.

Han brukte hele dagen tirsdag på nettopp å markere frigjøringsdagen og dele ut medaljer til norske soldater som har utmerket seg spesielt under utenlandsoperasjoner. 20 veteraner ble hedret særskilt for eksepsjonell og heltemodig innsats i kamphandlinger i Afghanistan. …”

Å drive et militært forsvar er en av statens legitime oppgaver. De som tjenestegjør i det militære satser livet for at vi andre skal kunne leve i et sivilisert demokrati. Disse militære fortjener da all den ære og festivitas som vi kan gi dem. At de skal få en veteran-dag, etter mønster av den amerikanske “Veteran’s day”, er bare rimelig. Vi synes heller ikke at det er noen dårlig ide å legge denne dagen sammen med frigjøringsdagen.

DLF er et sterkt forsvarsvennlig parti, og vi er tilhengere av at vi skal ha et så sterkt forsvar som mulig. Vi synes også at alle som tjenestegjør i det militære – både nåværende og forhenværende - skal støttes og æres på alle mulige måter.

Å ha en veteran-dag som feires på en passende måte er da bare rimelig. Å trekke inn uenighet om enkelte kriger blir en total feilkobling, da dette er noe om bestemmes av politikerne og ikke av de militære. Man må gjerne protestere mot politikere og deres beslutninger, men man har i et sivilisert demokrati ingen moralsk rett til å protestere mot det militære, som består av mennesker som setter livet på spill for å sikre at vi kan leve i et sivilisert demokrati, og som bare gjør det politikerne bestemmer.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/05/08/nyheter/politikk/innenriks/veterandag...