DLFs landsmøte

DLFs landsmøte ble avholdt i går, lørdag 5. mai. Det ble det et interessant møte med nyttige og avklarende diskusjoner om flere temaer, bla. utenrikspolitikk og strategi.

Avstemninger om noen av disse temaene viste stor oppslutning blant delegatene om den linjen DLF følger.

Ved valgene ble leder Vegard Martinsen, nestleder Lasse K. Lien og generalsekretær Per Arne Karlsen gjenvalgt uten motkandidater.

Sentralstyremedlemmene Martin Johansen og Tore Aabø ble også gjenvalgt, mens Petter Sandstad og Inge Simon Thorbjørnsen ble valgt inn som nye medlemmer i sentralstyret.