Lisensen

NRK-lisensen kan forsvinne, forteller Aftenposten sist søndag 29/4 (i en artikkel med tittelen “Fullt NRK-tilbud uten lisens”). Grunnen er at nå er det mulig å se NRKs TV-sendinger uten å ha lisens dersom man ser det på en PC. PCen kan nå også enkelt kobles til en TV slik at man kan se sendingene der i samme kvalitet som om man tok imot TV-sendingene direkte fra NRK og ikke via Internett. Siden det ikke er, og heller ikke finnes planer om å innføre, lisens for PCer, innebærer dette at man fullt lovlig kan se NRKs sendinger uten å ha betalt lisens.

Lisensen ble opprinnelig innført som en avgift på å eie TV (og radio, men lisensplikten for radio forsvant for noen år siden). I den tiden det bare var én kanal å se på ga dette en viss mening, lisensinntekten skulle finansiere TV- og radio-sendingene. At man da betalte et beløp for å eie en TV som altså kun kunne ta imot den ene kanalen, var da ikke urimelig.

Men i dag har vi et vell av kanaler, og at vi da skal betale en avgift til NRK for å eie en TV er bare urimelig. DLF går derfor inn for at NRK-lisensen skal avskaffes.

DLF er ikke alene om ønske å avskaffe NRK-lisensen, men de andre som deler dette synet med oss mener at da skal NRK finansieres over statsbudsjettet. Mao. NRK-lisensen skal avskaffes, og så skal skattene økes tilsvarende. DLF er imot dette, vi mener at finansering av NRK må skje på en tilsvarende måte som alle andre TV-kanaler er finansiert, ved på en aller annen måte la seerne betale for det de ser.

Dette kan gjøres ved koding, slik at kun de som har en dekoder og som har betalt abonnementet kan motta signalene; det kan gjøre ved reklame (betalingen fra seeren består da i at han må bruke tid på å se på reklamen i pauser i programmene); eller det kan skje ved en form for frivillig betaling, slik f.eks. amerikanske PBS blir finansiert.

Vi håper at NRK-lisensen avskaffes, den er en helt urimelig avgift. Det er galt at alle skal betale, uansett hvor mye eller lite de ser på NRK. Videre er det galt at avgiften/betalingen legges på noe annet enn produktet; det er som sagt slik at lisensen er en avgift på å eie en TV, og den er ikke direkte koblet til det å se på NRK. Dessuten er begrunnelsen foreldet, den ga som sagt en viss mening da det kun var en TV-kanal å se på.

DLF mener altså at lisensen bør avskaffes, og at NRK må finansers slik andre TV-kanaler blir finansiert, dvs. ved en form for frivillig betaling. Men å avskaffe lisensen og å kompensere dette ved å øke skattene, skatten vil bare være at man erstatter en dårlig løsning med en enda dårligere løsning.