Løgn fra TV2 om strømprisene

«Fritt marked – dyrere strøm» var en overskrift på TV2s nyhetssending i går 21. des. At strømmen er dyr er sant, men er det vi har et fritt marked?

La oss for å undersøke dette se på noen relevante fakta.

I et fritt marked er aktørene private, det er ingen statlige hindringer for produksjon, og det er ingen statlige avgifter.

Hvordan er det i Norge i dag? Kraftselskapene eies som regel av kommuner (de såkalte "kraftkommuner" som bruker de store inntektene fra sitt strømsalg på kommunale tilbud til befolkningen i kommunen), nettet er statlig – det heter endog Statnett! - det er statlige hindringer på utbygging av kraftverk, atomkraft er i realiteten forbudt, og en stor andel strømprisen er statlige avgifter.

Så det er ikke overraskende at strømmen er dyr. Men TV2 nyhetsredaksjon presterer altså å legge skylden for de høye prisene på et «fritt marked».

Vi har skrevet om strømprisene mange ganger tidligere, bla. her:

http://stemdlf.no/node/4269?page=1

http://stemdlf.no/node/4728?page=1

http://stemdlf.no/node/3519

http://stemdlf.no/node/3161