Ikke bare Adecco. Hva er problemet? Og hva er løsningen?

Adecco hadde brutt noen lover i enkelte av sine pleieinstitusjoner (de hadde bla. latt noen ansatte etter eget ønske jobber mer enn arbeidsmiljøloven tillater, etc.)

Det ble mye oppstyr, og Adecco fikk mye pepper fra politikere, fagforeningsfolk og fra pressen. (Vi linker til vår omtale av denne saken nedenfor.) Fagforeningene fikk vann på mølla mht sin motstand mot privatisering.

Man nå er det avslørt langt mer omfattende lovbrudd i kommunale helseforetak i Trondheim. Kommunen er nå politianmeldt for over 26 000 lovbrudd. La oss også ha nevnt at statsminister Stoltenberg har brukt Trondheim som et eksempel på hvor god kommunal eldreomsorg kan bli.

Vi siterer fra en omtale i Dagbladet: ” Arbeidstilsynet anmelder Trondheim kommune for hele 26 100 brudd på arbeidsmiljøloven i fjor, melder NRK.

De angivelige lovbruddene har funnet sted innenfor helse- og omsorgssektoren i Ap-kommunen statsministeren selv framhever som utstillingsvindu. Så sent som for to dager siden var Jens Stoltenberg i Trondheim og holdt fram nettopp eldreomsorgen som spesielt imponerende.
Samtlige av lovbruddene er knyttet til arbeidstids- og overtidsbestemmelsene i loven. Hoveddelen av dem (18 640 lovbrudd) har skjedd fordi ansatte har jobbet flere søndager enn arbeidsmiljøloven tillater, mens kommunen har brutt regelen om maksimalt 13 timers arbeidsdag 2000 ganger. 2659 brudd dreier seg om kortere uke-fritid enn det loven tillater, ifølge NRK.

Anmeldelsen ble levert til politiet mandag og er unntatt offentligheten. Kommunen skal være orientert om anmeldelsen.” (sitat slutt).

Så det er ikke bare private som begår denne type lovbrudd. Siden lovbruddene i Adecco ble brukt av fagforeninger som et argument mot privatisering, vil vi tro at de samme fagforeninger, hyklerske som de er, vil ligge svært lavt i terrenget i denne saken.

Men hvorfor er det slik? Hvorfor blir det så mange lovbrudd? Og hva kan vi gjøre for at vi skal kunne slippe dette? (Omfattende lobbrudd har skadelige effekter ikke bare i den konkrete saken, men også videre fordi de fører til en redusert respekt for lov og rett, og til at sperren mange har mot å begå reell kriminalitet blir mindre; det vil kort sagt føre til mer umoral og mer kriminalitet).

Problemet skyldes at loven er i strid med virkeligheten, at politikerne forsøker å løse reelle problemer bare ved å ønske dem bort. (En sjelden gang i blant er de eksplisitte på dette: Helseministeren uttalte på TV2-nyhetene for et par dager siden at ”når vi gir en garanti så betyr det at vi ønsker at de skal bli slik”) Hvis en pleieinstitusjon har valget mellom å la beboerne være uten tilsyn eller å la de ansatte gå mer overtid enn tillatt, så velger den det siste selv om det er i strid med loven. Dette er et valg som det er enkelt å forstå at de gjør.

Det som har skjedd er at politikerne har ønsket å få en god eldreomsorg, men så tror de at det er tilstrekkelig å vedta dette i lovs form. Her tar de feil. Man kan ikke vedta seg bort fra fakta. Det som avgjør kvaliteten på eldeomsorgen er ikke lover og regler, det er velstandsnivået i samfunnet.

Jo høyere velstand, jo høyere kvalitet er det på alt – på skolen, på veiene, på sykehusene, på folks boliger, osv. Veien til bedre eldreomsorg går gjennom høyere velstand. Hva er det da som gir høyere velstand? Jo, at borgerne er produktive, dvs. at de bedriver reell verdiskapning i sitt arbeide – reell verdiskapning i motsetning til papirflytting og rapportskruving i offentlige virksomheter som er helt beskyttet mot konkurranse fra produktive bedrifter.

Dette betyr igjen at det må være færrest mulig hindringer for produktivt arbeide, og at de som bedriver slik må ha motivasjon til å gjøre det.

Næringslivet - som produsere det vi har behov for - må ha færrest mulig hindringer, dvs. det må være færrest mulig reguleringer fra det offentlige. Dette betyr at de som skal bedrive produktivt arbeid må kunne sette i gang og drive uten at de må bruke mye tid på å sette seg inn i regler og forskrifter, på å fylle ut skjemaer, på å lese seg opp stadig nye rammebetingelser av den type som flommer ut fra det offentlige i dag, på å vente på innvilgning av løyver og konsesjoner og tillatelser, osv.

Som nevnt må de som jobber være motivert, og dette betyr at de må få beholde det de tjener. Dersom staten forsyner seg av mesteparten av det folk tjener vil motivasjonene forsvinne og de vil begynne å jobbe mindre (eller de vil begynne å jobbe svart).

Videre må de finnes et effektivt politi og et rettferdig rettsapparat som tar seg av de som krenker fredelige mennesker.

Så for å ha et velstående samfunn – som er en forutsetning for gode tilbud på alle områder inkludert en god eldreomsorg - må man ha produktive mennesker som ikke blir hindret verken av offentlige reguleringer eller av kriminelle.

Kort sagt; for å ha velstand over tid må man ha en fri økonomi. Kun en fri økonom, en økonomi hvor staten ikke regulerer fredelige aktiviteter, hvor man kan skape, produsere, handle, kjøpe og selge med hverandre uten at det offentlige blander seg inn, kan gi velstand. Kun dette kan gi stabil og varig velstand over tid. Det er altså kun laissez-faire-kapitalisme som kan gi stabil og harmonisk vekst over tid, og dette inkluderer alle mulige nyttige og gode tilbud: en god skole, gode helsetjenester, et rent miljø, gode og trygge biler, fine boliger – og en god eldreomsorg.

Dersom politikerne forsøker å forsere dette ved for eksempel å innføre en god eldreomsorgen ved å vedta lover og bestemmelser, så vil dette kanskje virke godt for noen på kort sikt, men på lang sikt vil det være ødeleggende for alle.

Men tilbake til utgangspunktet. Under Adecco-saken ble det hevdet at dette var et argument mot privatisering. Nå viser det seg at det er langt verre forhold i det offentlige. Dette burde da være et langt bedre argument mot at det offentlig skal drive slike tjenester.

Men siden det var det offentlige som er synderen her så vil nok denne saken få langt mindre oppmerksomhet enn Adecco-saken fikk. Men nå er altså Trondheim kommune anmeldt for 26 000 lovbrudd innenfor helse- og omsorgssektoren i en kommune som statsministeren så sent som for to dager siden hevdet at eldreomsorgen var spesielt imponerende.Slå den!

http://www.dagbladet.no/2011/09/08/nyheter/arbeidsliv/politikk/valg11/18...
http://stemdlf.no/node/4859

http://stemdlf.no/node/4862