Innlegg om piratvirksomhet i Washington Times

Piratvirksomheten utenfor Somalia er fortsatt et stort problem, og landene i Vesten handler fortsatt slik at de reellt sett oppfordrer piratene til å øke sin virksomhet. Et innlegg som omtaler dette store problemet, skrevet av Ole Martin Moen, er publisert i Washington Times. Moen står høyt plassert på Oslo DLFs liste ved høstens valg.

Moens innlegg ligger her: http://www.washingtontimes.com/news/2011/jul/14/dangers-of-danegeld/?pag...