Ingen grenser for skjemaveldet!

Det blir stadig flere offentlige skjemaer borgerne må fylle ut og levere det inn til myndighetene. Og det er langt flere slike enn den i disse dager aktuelle selvangivelsen, for eksempel har flere aviser nylige skrevet om den papirmøllen man må igjennom bare for å pusse opp sitt eget bad.

Men toppen er ennå ikke nådd. I går 30/3 så vi følgende i Aften: ”Snart skal Oslo innføre lisens for tiggere”.

Så for å få lov til å be om en slant på Oslos gater må man først ha søkt om løyve – eller lisens, og så må det vel opprettes et organ – Tiggerdirektoratet? – med en 600- 700 byråkrater som skal vurdere disse søknadene og som etter en saksbehandlingstid på opptil kanskje 18 måneder kan gi søkeren tillatelse til å tigge.

Antagelig er formålet med dette å holde antall tiggere tilstrekelig lavt, og å hindre at det er profesjonelle ligaer med bakmenn som virkelig håver inn de enorme inntektene som tiggerne visstnok innbringer. Ja, det er jo opplagt at våre mange dyktige byråkrater lett vil kunne avsløre ”falske” søknader fra egentlig uverdige tiggere.

Hva som blir strafferammen for den som på Oslos gater ber om en slant uten å ha sine løyver i orden sier artikkelen i Aften intet om, men vi vil regne med at straffene blir av omtrent samme type som straffene ellers er i Norge, dvs. nærmest ikke-eksisterende.

Hvis noe skulle være i tvil om hva DLF mener så er imot lisens for tiggere. Vi mener at enhver skal kunne be om et lite bidrag på gater og torg så lenge det er det offentlige som står som eier.

Men dersom gater og veier hadde vært private, noe de burde være, burde all aktivitet på dem skje i samsvar med det eieren setter som betingelser. Det er helt naturlig at dersom man skal drive inntektsbringende aktiviteter på annen manns eiendom må man ha tillatelse fra den som sier eiendommen.

Det er dette som er den ene av de to elementer av løsningen på det problem som tigging ifølge enkelte er: så lenge eieren av grunnen ikke griper inn overfor tigging så må tigging kunne skje. (Så lenge gatene er offentlige bør det være få restriksjoner på det som kan skje der av fredelige aktiviteter.)

Det andre elementet er følgende: årsaken til at tigging skjer i stort omfang er at folk flest gir så mye til tiggerne at det lønner seg for dem. Hvis få hadde gitt til tiggerne ville tiggingen forsvunnet. Dvs. siden så mange gir til tigging at tiggernes inntekt blir grei, og så lenge de som eier grunnen tiggingen foregår på godtar det, må vi finne oss i at tiggingen fortsetter.

Man det verste ved dette er det stadig økende skjemaveldet: man må ha lisens for å be om penger på gaten, man må fylle ut en rekke skjemaer for å pusse opp badet, man må fylle ut stadig flere skjemaer på alle mulig områder, og dette er forferdlig ille. Men hvis du vi være med på å stoppe dette er det bare en ting å gjøre: stem på DLF!