Toll/tull

”Varer på vei til Norge møter en vegg av særregler og tollkrav. Sveriges handelsminister fortviler over håpløse hindre”. Det er Aftenposten som konstaterer dette på sin forside i dag 30/3. Og vi er helt enige! All toll bør avvikles. Alle hindringer for handel over landgrensene bør fjernes.

Hva er formålet med toll? Formålet med toll er å beskytte ineffektive innenlandske produsenter mot effektiv utenlandske produsenter.

Dersom for eksempel det finnes norske bilfabrikker som produsere dyre og dårlige biler, biler som er slik at nordmenn heller vil kjøpe billigere og bedre biler fra f.eks. Sverige, så kan fabrikkeierne gå til politikerne og si at de vil ha beskyttelse mot konkurranse fra de svenske bilfabrikkene .”Kan dere ikke innføre en toll som gjøre at svenske biler blir så dyre at nordmenn heller vil kjøpe de bilene som produsere her?”. Og da tenker politikerne at ”her kan det være stemmer å hente!, vi redder jo en fabrikk fra å bli konkurrert ut!” Så de innfører gjerne slik toll.

Ja, det som skjer er nordmenn da må betale mer for dyrere biler, eller de blir presset til å kjøpe biler av dårlig kvalitet når de kunne fått en bedre deal dersom politikerne ikke hadde innført toll. Nordmenn ville også ha tjent på det dersom den kapitalen som nå er investert i produksjon av dårlige biler var blitt omdisponert til å produsere noe som ikke enkelt kunne bli produser bedre og billigere i Sverige.

Toll fører altså til at kapital blir anvendt en ineffektiv måte, og til at varer blir dyrere for nordmenn,. Vider fører det også til at norske produkter blir vanskeligere å solgt; det er som regel slik at dersom Norge innfører toll på svenske produkter så vil Sverige innføre toll på norske produkter, og da vil svenskene også tape fordi det de kjøper fra Norge blir dyrere. Mao. også svenskene taper på tull.

Hvilke påskudd bruker så politikerne for å legitime toll? Jo, de snakker ofte om at enkelt bedrifter må overleve av distrikspolitiske hensyn, dvs. de er lokalisert slik at lokalsamfunn neppe vil overleve dersom bedriften der ikke blir beskyttet mot konkurranse, dvs. dersom befolkningen ikke blir hindret i å kjøpe bedre varer fra konkurrenter.

Og man kan faktisk lese en svært god begrunnelse fra næringsministeren i dagens Aftenposten: ”Giske: Tollen sikrer nasjonalfølelsen. … Dette møter noe av kjernen i norsk distriktspolitikk, kanskje også vår nasjonalfølelse, med det viktige kulturlandskapet”.

Så nordmenn skal tvinges til å kjøpe dyre varer og til å beskytte bedrifter som burde omstille seg - av hensyn til distriktspolitikk og kulturlandskap!

DLF vil ha full frihandel. Vi vil avvikle all toll. Vi mener at alle bør ha rett til å ta med seg det de måtte ønske av vanlige varer fra et land til et annet. Og dersom noen ønsker å opprettholde bosetting i distriktene eller kulturlandskap eller nasjonalfølelse, så har de all rett til å gjøre dette frivillige med egne penger – ingen har noen rett til å tvinge andre til å være med på slikt!