FrP og Caesars hustru

Den romerske keiseren Julius Caesar skilte seg fra sin hustru Pompeia fordi hun var blitt mistenkt for å ha gjort noe galt; siden hun ikke lenger var hevet over enhver mistanke kunne Caesar, som en betrodd offentlig person, ikke lenger assosiere seg med henne.

En mistanke alene var altså grunn godt nok til at en mann som Caesar ikke lenger kunne assosiere seg med en annen person.

Vi kom til å tenke på dette i forbindelse med de siste viderverdiggheter i FrP. Hadde ledelsen i FrP fulgt dette gode rådet ville de ha unngått all turbulensen de siste ukene, og Birkedal ville ikke ha blitt hengt ut til spott og spe i alle norske presseorganer.

Svært mange mennesker er interessert i sex, og enkelte benytter også tvilsomme midler for å få nærkontakt med mulige partnere. Enkelte menn i maktposisjoner i alle miljøer har i alle år benytter tvilsomme metoder for å skaffe en partner. Og de som er blitt utsatt for tilnærmelser har i enkelte tilfeller følt seg enten smigret eller presset til å gå med på det.

Dette gjelder som sagt alle miljøer - fra den katolske kirke via bedehusmiljøer til ulike typer foreninger, og selvsagt i politikken. Folk som John F. Kennedy og Bill Clinton er beryktet for å ha hatt en stor appetitt: lignende ting har også skjedd i Norge, men her vil vi ikke nevne navn.

At noen i FrP har benyttet sin posisjon for å få sex er ikke overraskende; slikt skjer som sagt i alle store partier. Men dersom den som utsettes for uønskede tilnærmelser er svært ung, så blir slikt ikke bare problematisk, men også kriminelt.

Uansett, dersom ledelsen i organisasjonen får høre om slike ting om en tillitsvalgt – dersom de får høre at en person skal ha gjort noe upassende på dette området – må de undersøke saken. Og dersom det er god grunn til mistanke så bør vedkommende overtales/presses til å trekke seg fra alle verv. Hvis det er skjedd noe kriminelt må også politiet varsles; videre må den som har vært utsatt for upassende tilnærmelser tas vare på på en god måte.

Men det viktigste for organisasjonen er at den tillitsvalgte ikke får fortsette. Hvis han får fortsette vil det bli avslørt - ja, slike ting blir alltid avslørt, det nytter ikke å holde noe hemmelig - og da vil det oppstå store problemer både for organisasjonen og for den tillitsvalgte selv. Det er alltid noen som en av de involverte betror seg til, og det er derfor alltid noen utenforstående som vet, og man må regne med at slike ting bekjentgjort på det mest upassende tidspunkt.

I denne saken har ledelsen i FrP visst om anklagene siden 2009. Allikevel har de ikke gjort noen ting overfor Birkedal; i tiden etter at ledelsen ble kjent med dette har ledelsen til og med latt ham bli partiets ordførerkandidat i Stavanger!

At ledelsen i FrP har handlet så uklokt er nærmest helt utrolig, spesielt siden de var oppe i akkurat samme type sak for ti år siden.

Denne saken er skadelig for FrP, og grunnen til at den er skadelig er at FrPs ledelse har håndtert den så dårlig. Hadde de tatt en prat med Birkedal da ryktene oppstod, og så fått ham til å trekke seg fra alle verv i 2009, ville Birkedal ikke blitt hengt ut slik han er blitt, og FrP ville ha unngått den skade som de nå er blitt påført.

Men vil ikke dette være å dømme en mann bare pga rykter? Nei, å bli bedt om å trekke seg fra verv for ikke å skade den organisasjonen man er med i er ikke en dom. Og er grunnlaget tynt, dvs. bare rykter, så er det slik at skal man være tillitsvalgt og representere en organisasjon så må man som Caesars hustru være hevet over enhver mistanke. Men hvis det etter en undersøkelse viser seg at det ikke er noe grunnlag for ryktene må man bare avvise dem og den mistenkte må betraktes som renvasket.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2011/03/26/nyheter/politikk/frp/sp/krf/15957025/

http://idioms.thefreedictionary.com/Caesar's+wife+must+be+above+suspicion