Hva skjer med Hillary?

Det sies at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Men man kan i blant allikevel få øket innsikt i en situasjon ved å spekulere på hva den kan føre til i fremtiden. Nå er det dukket opp en situasjon som innbyr til slike vurderinger.

Som kjent har USAs utenriksminister Hillary Clinton bestemt seg for ikke å ta enda en periode som utenriksminister under president Obama. Hun vil med andre ord ikke ha noen jobb etter valget i 2013 (hun vil lett kunne få seg en ny jobb, selvsagt). Det er også kjent at hun er ekstremt politisk interessert og at hun siden barndommen har hatt en drøm om å bli USAs første kvinnelige president.

Så hva er det som skjer?

Amerikansk presse, som i hovedsak er sterkt venstreorientert og som er en sterk Clinton-støttespiller, er begynt å flomme over av artikler som beskriver Obamas inkompetanse. Dette ville ikke ha skjedd for bare noen måneder siden selv om faktagrunnlaget for å skrive slike artikler har vært til stede hele tiden.

Videre har Obama nå fått tilnavnet ”the great vacillitator”, et spill på president Reagans tilnavn ”the great communicator” (”vacillitate” betyr ”ekstrem ubesluttsomhet”), et navn han har fått etter hans uklare og skiftende holdninger til det som skjer, og spesielt etter hans ubesluttsomhet mht. det som i den siste tiden har skjedd i Egypt og Libya.

Det er også et stort antall andre temaer som har ført til at Obamas upopularitet har økt: han har gått bort fra et stort antall løfter han ga i valgkampen, hans forsøk på å sosialisere det amerikanske helsevesenet møter stor folkelig motstand og blir forsøkt stanset i rettsapparatet, hans redningspakker har bare ført til at statsgjelden er øket og har ikke bedret økonomien; arbeidsløsheten er fortsatt meget høy (innpå 10 %).

Det er altså store muligheter for at Obama ikke vil bli gjenvalgt. Da øker mulighetene for en utfordrer fra samme parti. Og da er Hillary rett – eller gal - person på rett sted og til rett tid.

En innsiktsfull kommentator beskrev dette slik allerede i desember 2009:
As her popularity [A new poll of avid news watchers shows that Secretary of State Hillary Clinton has a much higher approval rating than the man she once campaigned against and now works for, President Barack Obama] will now soar ever higher over Obama, realize that all of this is by her design. She has two goals: either be on the Supreme Court or in the Oval Office. She knows she has no chance for SCOTUS after 2010, Senate verification being impossible with a Dem minority or much-reduced majority. [Demokratene tapte stort i november 2010]

She can't wait for 2016 as she'll be almost 70, and she can't keep the public's attention on her that long anyway. Nope, folks, she's going for 2012. After the Dem disaster next November, she will fix all the blame for it on Obama, resign as Secretary of State, announce her candidacy, beat Obama in the primaries (if he doesn't pull a LBJ and drop out), and be the Dem nominee.

Hvorvidt hun blir valgt hvis hun stiller vil avhenge av hvem som vil stille for Republikanerne. Og der er det foreløpig ingen som peker seg ut. Eller? Vi vil komme tilbake til dette om noen få dager.
.
.
.
.
.
.
.
http://www.politico.com/news/stories/1209/30679.html

http://www.tothepointnews.com/content/view/3902/150/