Kriminelle går løse

”Tatt gang på gang – kan ikke straffes” leser vi på forsiden av Aften i går 22/3. Videre: ”Politiet har mistanke om at denne mannen [på bildet ved siden av] har begått 588 lovbrudd. 41-åringen er pågrepet en rekke ganger, men blir alltid løslatt. Han er for syk til å straffes - og for frisk til å tvangsbehandles”.

Inne i avisen fortelles det om flere slike personer, og de har begått hhv 323, 303, 222 og 282 lovbrudd. Overskriften sier at ”25-30 Oslo-borgere er for syke til å straffeforfølges”.

Dette er altså storkriminelle personer som påfører vanlige mennesker stor skade, både materielt, fysisk og psykisk, og som bare får lov til å fortsette sin destruktive virksomhet.

Begrunnelsen for at disse storkriminelle er altså at de er syke og ikke kan straffes.

DLF er sterkt imot at slike mennesker skal få gå fritt omkring. Vi mener at alle kriminelle må straffes, og de skal straffes strengt. Dersom de er syke så skal behandlingen skje mens det er i fengsel. Det er helt uholdbart at slike mennesker kan få gå fritt omkring for å terrorisere sine medmennesker.

Det er ikke ut til at noen av de andre partiene ønske å gjøre noe som helst med dette; vi har jo hørt om slike saker i mange mange år. Vil du ha en forandring på dette så må du stemme på DLF.

Men hvorfor mener folk flest at slike kriminelle skal få gå fri? Jo, det er fordi de er altruister. Alle mennesker styres av den moral de har valgt, og den mest utbredt moralteorien kalles altså altruisme. Altruismen sier at det som er høyverdig moralsk er å gi avkall på sine verdier til fordel for andre.

Altruisme betyr altså ikke at man skal være snill og grei og hjelpsom, altruismen sier at du har en plikt til å ofre deg for andre. At dette er korrekt kan man se i Bergprekenen, hvor Jesus sier følgende: «Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med en mil, så gå to med ham.» (Matt 5,39-41.)

De som støtter dette vil være ettergivende og tilgivende overfor alle som krenker dem, og dette innebærer også at kriminelle i det store og hele kan herje og terrorisere fritt. Altruismen er intet annet en enn gavepakke til pøbel, maktmennesker og tyranner. Altruismen er bokstavelig talt selvødeleggende – og hva annet kan man forvente av en etikk som sier at det å gi avkall på egne verdier er det mest moralske? - og det at kriminelle får herje fritt er bare en av mange destruktive implikasjoner av den.

Det moralske alternativet til altruismen er rasjonell egoisme, en etikk som sier at man bør handle slik at man selv virkelig tjener på det på lang sikt. Denne etikken forfekter dyder som rasjonalitet, ærlighet, produktivitet, integritet, uavhengighet og rettferdighet. Det er kun hvis denne etikken er utbredt at det kan bli oppslutning om en politikk som innebærer at kriminelle skal straffes slik de fortjener, dvs. i samsvar med rettferdighetsprinsippet. Men oppslutningen om rasjonell egoisme er liten, og da må vi nok regne med at de vanekriminelle får herje fritt i mange år fremover.

(Mer om disse og andre etiske teorier kan man lese på www.filosofi.no.)