Enda en gal ting fra EU

”En ny EU-dom om kjønnsnøytral prising av forsikringer, vil kaste om på forsikringspremiene. Også i Norge.” Det er Aftenposten som forteller dette i går 21/3.

”I likestillingens navn blir det nye og kjønnsnøytrale regler for forsikringspremier i EU fra neste år. Det bestemte EU-domstolen en uke før Kvinnedagen”.

Forsikringsselskaper bør prise sin forsikringer i samsvar med risiko. Og det som er naturlig er å vurdere risiko ut i fra den gruppen forsikringstageren er med i. Hvis for eksempel det er slik at kvinner er mer forsiktige bilførere enn unge menn, så er det naturlig og rettferdig at kvinner da får billigere bilforsikring. Kvinner lever også lenger enn menn og har derved hittil fått billigere livsforsikringer.

Men nå skal altså dette bli forbudt – forsikringsselskapet vil vel antagelig fortsette å kunne prise sine forsikringer i samsvar med risiko, men ett viktig kriterium – kjønn – skal det heretter være forbudt å ta hensyn til. Dette vil gjøre forsikringer dyrere for alle, og spesielt for de som tilhører grupper som har lav risiko.

Men kan grunnen til at EU har bestemt dette være at enkelte forsikringsselskaper fører en kvinnediskriminerende politikk og lar kvinner betale mer for forsikringen uten at det er noe rasjonelt grunnlag for det? I så fall bør det være kundene som i en eventuell boikott av selskapet presser det til å føre en mer rettferdig prispolitikk.

Uansett er det galt at staten (EU fungerer som en overnasjonal stat) og rettsapparatet blander seg inn i betingelser for frivillige avtaler. DLF mener at priser for forsikringer bør fritt avtales mellom de som er innblandet, og at staten ikke har noe med å blande seg inn i betingelsene for avtalen.