Helt vanvittig

”Betalte 12190 kr. for å få lov å pusse opp bad på 2,9 kvm” leser vi på e24.
Videre: ”Fra 1. juli i fjor ble du nødt til å søke plan- og bygningsetaten om å få lov til å pusse opp badet hvis oppussingen omfatter ny membran.
Den nye ordningen har utløst en strøm av nye gebyrinntekter for kommunene, og en storm av henvendelser etter at E24.no fokuserte på saken. …

Kommunen beregner seg 3670 kroner i et såkalt grunnbeløp. Beløpet kunne Terje sluppet å betale om det ansvarlige murerfirmaet hadde sendt inn søknaden elektronisk på byggsøk.no. Men denne informasjonen er ikke akkurat poengtert på plan- og bygningsetatens nettsider og var derfor ukjent for entreprenøren, som er hjemmehørende i Bærum. ..

I tillegg skal kommunen ha 1380 kroner for å godkjenne selve tiltaket og to ganger 510 kroner for å behandle søknader om ansvarsrett for en murer og en rørlegger. Begge jobber i firmaer som har drevet i bransjen i flere år, men fordi begge firma mangler sentral godkjenning for den aktuelle jobben, forlanger Plan- og bygningsetaten ytterligere 3060 kroner for å godkjenne hver av håndverkerne. …”

Den som orker kan lese mer på linken nedenfor.

Vi vil bare kort si at vi synes dette er vanvittig. Men slike ting blir resultatet når man ikke lenger har en reell eiendomsrett. Har man eiendomsrett kan den som eier noe disponere det slik han vil (så lenge han ikke krenker andres tilsvarende rett).

Har man ikke eiendomsrett, vil man måtte ha tillatelse av andre for å gjøre selv den minste ting – inkludert å pusse opp sitt eget bad! (uten eiendomsrett blir det dog feil å snakke om ”sitt eget bad”).

DLF mener at man skal ha all rett til å gjøre hva som helst på sin eiendom så lenge man ikke med dette derved på en urimelig måte griper inn i naboenes tidligere bruk av sine eiendommer. (Man kan for eksempel ikke sette i gang en støyende aktivitet på sin eiendom i et boligområde hvis dette forstyrrer naboene.)

Men grunnen til at slike ting som det innledende eksempelet er basert på en innført er antagelig for å hindre at det utføres dårlige arbeider som senere vil kunne skade naboene (i form av lekkasjer).

DLF er allikevel imot alle slike ordninger. Vi mener at det eneste rette er å ha frihet - under ansvar! Dersom NN pusser opp sitt bad på en dårlig måte og naboene opplever lekkasjer, så vil han måtte betale erstatning til naboene som blir rammet.

Videre vil eieren av en leiegård antagelig kreve at de leieboerne som skal pusse opp skal benytte autoriserte firmaer for å utføre arbeidet. Sannsynligvis vil også forsikringsselskapene kreve at kun autorisert håndverkere utfører slike arbeider (for at forsikringer skal gjelde).

Vi synes at saken e24 omtaler er vanvittig. Og dette gjelder ikke bare at man skal måtte betale for å pusse opp sitt bad, men at man i det hele tatt skal ha tillatelse - at man må varsle myndighetene for å gjøre noe slikt er helt vanvittig.

DLF vil ha full frihet på dette området. Vi vil også at alle skal holdes ansvarlige for sine handlinger.

Men det er kun med dette utgangspunktet – full individuell frihet, dvs. at individer skal ha full rett til å disponere det de eier så lenge de ikke initierer tvang overfor andre – at man vil slippe slike sjokk som han som skulle pusse opp badet opplevde i denne saken.
.
.
.
.

http://e24.no/eiendom/betalte-12190-kr-for-aa-faa-lov-til-aa-pusse-opp-b...