Jordskjelvet

Jordskjelvet som rammet Japan i forrige uke var en kolossal katastrofe. Mer enn 10 000 mennesker er blitt drept, mange er skadet for livet, mange har mistet slektinger, venner, kolleger. Og det er enorme materielle ødeleggelser. Byer er bokstavelig talt slått til pinneved; utallige skip, biler, båter, broer, etc. er helt ødelagt.

Dette må bygges opp igjen, og det vil forbruke ressurser som ellers ville ha blitt brukt til å øke velstanden enda mer. Dette vil påvirke Japans økonomi, og verdens økonomi, på den måte at velstanden vil bli lavere enn den ellers ville ha vært.

Men enkelte tror faktisk at slike ting – altså katastrofer som f.eks. jordskjelv - er bra for velstanden! Vi siterer fra mannen som dessverre fortsatt er verdens mest innflydelsesrike økonom, John Maynard Keynes. ”Pyramidbuilding, earthquakes, even wars may serve to increase wealth …” (Dette er hentet fra hans ”The General Theory of Employment, Interest and Money”, kap. 10, sec 6).

Nå må man ta alt Keynes sier med en klype salt; man kan aldri vite om det hans sier er alvorlig ment (sitatet er også hentet fra et avsnitt hvis helhet kan tolkes på flere måter). Men det som er innholdet i det gjengitte sitatet er blitt noe som mange som har studert økonomi hevder som en sannhet: ødeleggelse gir velstand – fordi det som er ødelagt må erstattes, produseres på nytt, og dette fører til at det blir øket etterspørsel og at det derved settes fart i økonomien.

Det er mulig at det er dette som ligger til grunn for det som Aftenpostens kommentator Kjell Dragnes sier for et par dager siden: ”Katastrofen som har rammet Japan, kan være den gylne mulighet i en dyster økonomisk og politisk situasjon.”

Vi vil hevde at katastrofer er ødeleggende, og ikke er bra for økonomien, katastrofer ødelegger velstand. Hvis den økonomiske situasjonen var dyster da jordskjelvet/tsunamien rammet, så er den enda dystrere nå.

Men er det ikke slik at ødeleggelsene fører til at de blir større etterspørsel? Nei. Det blir større etterspørsel etter det som er ødelagt: i dette tilfellet hus og biler og veier og broer. Men denne etterspørselen kommer da isteden for etterspørsel etter nye ting; etterspørselen etter nye PCer og nye mobiltelefoner og nye medisiner og nye fly og andre nye ting blir mindre.

Hvis katastrofen ikke hadde skjedd ville det vært etterspørsel etter nye ting, men med katastrofen kommer det etterspørsel som har som formål å erstatte gamle ting. Mao. uten katastrofen ville man ha beholdt alt det som nå er blitt ødelagt, og man ville hatt de nye tingene i tillegg! Med katastrofen vil man bare ha de gamle tingene (riktignok i nye versjoner).

Man må også huske at det som driver økonomien er produksjon, det er ikke etterspørsel som drive økonomien.

Det som trengs for å få Japan på fote igjen er at næringslivet kommer i gang igjen for fullt, dvs. at statlige hindringer på produksjon fjernes. Å bare gi papirpenger til ofrene for at de skal kjøpe det de trenger vil være helt feil, det som trengs er at forsikringsselskapene betaler ut erstatninger i samsvar med sine kontrakter, og at offentlige hindringer på produksjon fjernes.

Japanere er dyktige og arbeidssomme folk og de vil nok raskt komme seg ut av denne katastrofen, men deres velstandsnivå er nok blitt satt noen tiår tilbake.

.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/dragnes/article4059679.ece

http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/